Discussiegroep

Onderwerp: Film "schimmen van het vuur" (2000)

Totaal berichten: 1
364 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Overige relevante onderwerpen
In de documentaire over de slag om de grebbeberg die door stichting De Greb is gemaakt worden o.a. filmbeelden uit de film "schimmen van het vuur" uit 2000 gebruikt. Deze film is geproduceerd door Virogo Movies. Ik heb geprobeerd deze film op het internet te vinden, maar kom het nergens tegen. Ook de website van Virogo is nergens te vinden. Weet iemand wat er met dit bedrijf en met deze film is gebeurd en waar ik deze eventueel zou kunnen vinden?
» Dit bericht is geplaatst op 18 januari 2016 17:27
(redactie)
Totaal berichten: 846
Virogo Movies is/was een film/productiebedrijf van Raymond van Rijn die in 2000 het plan opvatte om de Slag om de Grebbeberg te verfilmen. Titel van de film zou "Schimmen van het vuur" gaan luiden. Ik vermoed dat het nooit verder is gekomen dan een eerste concept-versie. In 2003 liep het project nog, daarna waren er nog kortstondig plannen voor een soortgelijke film onder de naam "Verloren zonen" (ik meen gebaseerd op het boek van Joh. Veenhof, de voormalige boswachter op de Greb). Na 2004 werd het stil... De domeinnaam is niet meer actief, of althans niet meer bereikbaar: www.virogo.com. Wellicht is Raymond nog via Google te vinden en te benaderen.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2016 21:42
Totaal berichten: 15
Aanvulling op bovenstaand antwoord:
Ik heb toen contact gehad met de weduwe van de schrijver van de boeken.
En men was en is niet van plan toestemming te verlenen aan een film maker !!
Hier was geen discussie mogelijk.
De vraag is toen gesteld om geruchten de wereld uit te helpen ,en gevraagd werd het gezin met rust te laten .
Ik ga er van uit dat dit gerespecteerd wordt.
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2017 00:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554