Discussiegroep

Onderwerp: Heinrich W Hermans

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.379 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Hallo , ik ben de kleindochter van Heinrich w Hermans geboren op 13
oct .1909 . Mijn opa heeft ook op de grebbeberg gevochten en zat bij
de gele rijders . Hij heeft in dienst gezeten in 1929 en op herhaling
van 1-7-1935 tot 17-7-1935.Op de foto staat k100. Wie weet er meer van
mijn opa ?
hij zat waarschijnlijk bij de 4e eskadron
» Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2007 21:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader komt helaas in ons archief niet voor.

Bovendien kan hij niet als " Gele Rijder " op de Grebbeberg hebben gevochten.
De Gele Rijders ( 21 RA ) zijn met de Lichte Divisie, waar ze een onderdeel van vormden, ingezet in de omgeving van Dordrecht.Zij vormden een artillerie-onderdeel.Mogelijk is wel dat uw grootvader zijn opleiding bij de Gele Rijders heeft gehad en op een zeker moment naar een ander artillerie-onderdeel is overplaatst en daardoor toch op of rond de Grebbeberg terecht is gekomen. Hij kan ook nog als " Gele Rijder " op de Grebbeberg terecht zijn gekomen als militair bij de Pag ( pantserafweergeschut ) of de 6 veld ( infanteriegeschut ), waarvan bekend is dat de bemanningen vaak bij de Gele Rijders werden opgeleid. Maar dat is allemaal heel moeilijk na te gaan.
Lijsten met namen van dienstplichtigen zijn namelijk maar in een enkel geval overgeleverd. De namen van de officieren hebben we wel, maar daar staat geen H.W Hermans bij.

Verwarrend is verder dat het woord " eskadron " niet op artillerie wijst, maar op cavalerie.
Dat wil zeggen op de Huzaren.
Die hebben wel op de Grebbeberg of in de omgeving daarvan gevochten, namelijk het 4e regiment Huzaren ( 4 RH ). Alleen was het 4e eskadron ( 4 RH bestond uit 6 reguliere eskadrons ) nu net een van de eskadrons die daarbij AFwezig waren in verband met andere taken elders. Uw grootvader kan dus niet op de Grebbeberg hebben gevochten en deel uitgemaakt hebben van een 4e eskadron. De kans is tenminste heel erg klein. Zeker als je je realiseert dat hij dan van de Gele Rijders terecht zou zijn gekomen bij een compleet ander legeronderdeel.
De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat batterij ( artillerie ) is verwisseld met eskadron.

Kortom: wij zullen meer gegevens moeten krijgen om hier resultaat te kunnen hebben.
Misschien hebt u er nog een paar voor ons. Soms is er maar vrij weinig nodig.
» Deze reactie is geplaatst op 4 februari 2007 22:16
Totaal berichten: 2
Bij nader onderzoek is gebleken dat de Heer H.W. Hermans inderdaad niet bij de "Gele Rijders" zat, maar bij de Huzaren. Waarschijnlijk bij het 1ste Regiment, 4e Eskadron opgekomen, mogelijk in Enschede gelegert geweest.

Of hij in 1940 ook nog bij het 1ste Regiment zat, is onbekend, wel bekend is dat hij als Huzaar gevochten heeft op de Grebbe. Op een Foto is hij te zien tijdens een herhaling in 1935 (Tekst op foto: "Herhaling 1929-1935" 13-7-35 van 1 juli -17 juli "nog 3 pannen en dan naar huis" en K100)

Wie weet meer over de Huzaren in combinatie met deze tekst, of in combinatie met Enschede?
» Deze reactie is geplaatst op 5 februari 2007 23:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Mocht Hermans in 1940 inderdaad nog wel bij het 1e regiment Huzaren hebben gezeten, dan kan hij bij de reorganisatie van de Cavalerie op 1 mei 1940 heel goed zijn (her)ingedeeld bij het nieuw opgerichte 4 RH.
Van het 1e regiment Huzaren zijn namelijk het 3e en 4e eskadron ( waarvan immers in uw vorige bericht ook sprake was ) daarbij ingedeeld. Zij kregen als nieuwe aanduiding resp. 1 - 4 RH en 2 - 4 RH. Dit waren bereden eskadrons ( Huzaren te paard ). De overige eskadrons van 4 RH verplaatsten zich per fiets.

Er van uitgaande dat Hermans oorspronkelijk behoord zal hebben tot het 4e eskadron van 1 RH lijkt 2 - 4 RH zijn nieuwe bestemming te zijn geweest.
In dat geval zou hij echter de Slag om de Grebbeberg hebben gemist, want 2 - 4 RH is daarbij niet ingezet. 2 - 4 RH heeft letterlijk op de paarden moeten passen, nadat op 11 mei de bereden eskadrons van 4 RH zijn omgezet in Wielrijderseskadrons.
Het andere, oorspronkelijk van het 1e regiment Huzaren afkomstige 3e eskadron, daarna 1 - 4 RH, is wel bij de Grebbeberg ingezet. Toevalligerwijs is er een lijst overgebleven van de militairen van dat onderdeel, waarop Hermans echter niet voorkomt.
In theorie is het mogelijk dat er binnen 4 RH bepaalde mutaties zijn geweest waardoor hij toch aan de Slag heeft deelgenomen.

Zeker is dus dat er in elk geval wel bepaalde lijnen lopen tussen het (voormalige / voor 1 mei 1940 ) 1e regiment Huzaren en het later / op die 1e mei 1940 opgerichte 4 RH, waarvan een deel heeft deelgenomen aan de Slag op de Grebbeberg. Als gezegd wordt dat Hermans heeft deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg, dan sluit het bovenstaande dat zeker niet uit.
Het zou goed mogelijk zijn.
100% zekerheid laat het beschikbare materiaal niet toe.

Enschede ken ik niet als garnizoenstad, is misschien Deventer bedoeld?
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2007 11:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Verwarring tussen GrebbeBERG en GrebbeLINIE is snel (en zeer vaak) aan de orde.

Als hij huzaar was zal hij niets met Enschede hebben gehad qua militaire band. Enschede kan wel zijn opkomstplaats zijn geweest, maar dan moet hij in of om de stad hebben gewoond. Dat zal bekend zijn.

In de mobilisatietijd lag 3-5GB rond Enschede. Maar dat was evident gewone infanterie van het 5e (stam)regiment infanterie.

Als Enschede opkomstplaats was dan is een band met 8RI goed mogelijk, daar dit een Twents regiment was. Dat regiment is het zogenaamde "Grebbeberg regiment", maar wederom reguliere infanterie.

Deventer heeft weer wel een band met de Huzaren. De huzaren waren cavaleristen en die Cavalerie organisatie werd juist vlak voor de oorlog volledig heringedeeld. Vooroorlogse indeling zegt in dit geval daarom niet erg veel.

Opleiding bij de Gele Rijders kan aan de orde zijn geweest indien bijvoorbeeld dienst werd gedaan bij de PAG of de 6-veld. De PAG was ook bij de Huzaren ingedeeld.

Als hij daadwerkelijk bij de Grebbeberg vocht dan is Hajo zijn verhaal leidend.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2007 11:48
» Dit onderwerp is gesloten
2554