Discussiegroep

Onderwerp: Het zoeken van plaatsen en onderkomens van mijn vader.

Totaal berichten: 7
3.234 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn vader Gustaf Albert COLLARIS geboren in 1911 en is dienstplichtig geweest in lichting 1931.
Volgens gegevens van het Commando DienstenCentra van Min. v. Def. heeft mijn vader gediend bij het 2e halfregiment, 2e regiment Huzaren lichting 1931 ingaande 5-10-1931 en is 31-12-1932 met groot verlof gegaan.
Op 1 okt. 1937 is hij overgeplaatst naar het 3e regiment Veldartillerie.
Op 5 oktober 1938 heeft hij een oproep gehad van het mobilisatiebureau 3e regiment veldartillerie voor oproeping tot opkomst in werkelijke dienst. Hij moest als gewoon dienstplichtige lichting 1931 komen, bestemd voor 26 Regiment infanterie III bataljon mitrailleurcompagnie met bijzondere functie "Rijder van den Bok". Hij moest zich onmiddelijk melden in de Frederik-Hendrikkazerne te Venlo.
Voor de rest is niets bekend over het verloop van zijn handelingen. Wel staat in zijn oorlogszakboekje in kolom c: g.d. 1931 - III - 173.
Kan iemand mij helpen met het zoeken van de plaatsen waar mijn vader in oorlogstijd en tijdens de mobilisatie is geweest en verbleven.
» Dit bericht is geplaatst op 22 oktober 2007 19:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Venlo was de plaats waar 2 RI was gehuisvest en dus ook het oorlogsregiment van 2 RI, d.w.z 26 RI ( bestaande uit de oudere lichtingen van 2 RI ). De weg van uw vader naar 26 RI is dus klaarblijkelijk een andere geweest.
Vooropgesteld dat uw vader, wat in de verwachting ligt, in mei 1940 nog steeds deel uitmaakte van MC - III - 26 RI was hij gelegerd langs de Maas in het z.g Vak - Bakel.
De bataljonsstaf had Horst als standplaats.
De stellingen ( kleine kazematten met daarbij semi-permanente opstellingen ) langs de Maas strekten zich uit van Venlo in het zuiden tot iets noordelijk van Broekhuizen in noordelijke richting.
Ik neem aan dat de MC verdeeld was over de 3 compagnieen ( elk met een eigen vak langs de Maas ) van III - 26 RI en vooral heeft gefungeerd als bezetting van de kazematten.
Commandant van de MC was kapitein Roemen, bataljonscommandant majoor Sicherer.
In deze sector is op 10 mei slag geleverd met overstekende Duitse onderdelen.

Ik kan u een kort relaas van de activiteiten ( langs de Maas en de daarop volgende terugtocht ) van III - 26 RI bezorgen (verslagen van dit onderdeel bezit ik helaas niet / Het NIMH in Den Haag ongetwijfeld wel; nimh@mindef.nl )en daarbij ook kaartmateriaal met de opstellingen van het bataljon.
Als u geinteresseerd bent, laat dat even weten ( via de website of prive ).
Eventueel opsturen van materiaal kan door omstandigheden pas later in de week plaatsvinden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2007 23:03
Totaal berichten: 7
Hoe het precies gegaan is weet ik niet maar hij is wel in 3 RA ingedeeld. Ik heb vanuit het archief oorlog in Den Haag meerdere verslagen gekregen waar volgens de gegevens mijn vader wel geweest moet zijn. Het gaat over Schijndel, Arkel, Waardenburg, Hagestein, Hedel enz. In deze gegevens worden echter geen namen genoemd. Wel van de com. t.w. Cramwinckel A Lt-Kol, Stoffels, C Majoor, van Everdingen N Kap., van der Meer M kap, Roelofsen A. Kap., en Glerum A Kap. In één van die verslagen moet mijn vader betrokken zijn geweest, maar welke?
Eerder door mij genoemde gegevens blijken dus wel te kloppen. Waarom hij dan toch in Venlo is moeten komen, weet ik niet. Volgens de oproepkaart was hij wel voor 3 RA bestemd. Misschien alleen als tussenstation.
Graag wil ik de door u (H. Groenman) aangehaalde gegevens hebben als hieruit blijkt dat het op mijn vader betrekking heeft.
Laat svp, als iemand meer weet, iets weten.
Alvast bedankt voor de hulp.
» Deze reactie is geplaatst op 23 oktober 2007 19:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het grote probleem met het terugvinden van militairen uit de lagere rangen is dat
A) de namenlijsten daarvan rond de tijd van de capitulatie op een paar uitzonderingen na zijn vernietigd en
B) deze categorie in verslagen en rapporten slechts mondjesmaat voorkomt.
Overdreven cynisch zou je kunnen zeggen dat sneuvelen daarvoor dan nog
de beste mogelijkheid gaf.

Om toch vast te kunnen stellen tot welk onderdeel iemand behoorde zijn vaak extra gegevens nodig. Dat kunnen letterlijk allerlei gegevens zijn, denk aan plaatsen die worden genoemd, namen van commandanten, aanwezigheid van paarden enz.
Zonder die extra gegevens kan ook het NIMH niet met zekerheid vaststellen wat het gezochte onderdeel is.

Ik zou graag van u willen vernemen waarom u denkt dat het primair 3 RA zou moeten zijn. Zelf krijg ik die indruk niet. Er is geen enkele overtuigende aanwijzing voor. Uit uw eerste bericht leid ik eerder af dat deze plaatsing ( waarvoor hij zich in Breda had moeten melden ) niet is doorgegaan en dat hij alsnog is doorgeschoven naar 26 RI. De preciese reden zou ik niet weten, maar het is zeker dat dit vaker voorkwam.
III - 26 RI lijkt mij de meest waarschijnlijke optie.
Met het materiaal dat ik beschikbaar heb kan ik dat echter niet hard maken.
Ik wil u het best opsturen, maar een echt bewijs zult u er niet in vinden.
Dat zou wel zo zijn indien uw vader bepaalde dingen zou hebben verteld die dan weer zouden corresponderen met de inhoud van dat materiaal. En dat is hier kennelijk niet het geval.

Misschien dat het NIMH wel over verslagen van dit onderdeel beschikt waarin de naam van uw vader voorkomt, maar de kans daarop is maar vrij klein. Ik vertelde boven al waarom.

Voor alle zekerheid: een " rijder van de bok " maakte deel uit van de keukentrein van een tirailleurcompagnie, hij reed de proviandwagen getrokken door 2 paarden.
Je zou haast zeggen dat uw vader met zijn Huzaren-achtergrond bewust voor die functie ( en overigens misschien ook voor zijn eerdere aanstelling bij 3 RA ) zal zijn uitgekozen. Bedrevenheid in de omgang met paarden zou een rol gesopeeld kunnen hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 23 oktober 2007 21:24
Totaal berichten: 7
U gaat uit van plaatsing bij III - 26 RI. Dat klopt, want dat heb ik ook in mijn eerste bericht aangegeven. In zijn oproep staat duidelijk vermeld dat hij "rijder van de bok" was. Impliceert dit dat mijn vader dan wel langs de maas heeft gezeten of waren deze door het gehele land gelegerd? Ik neem aan dat het bataljon mitrailleurcompagnie waar hij aan toegevoegd was van de 26 RI, dan wel langs de maas gelegerd moeten zijn geweest, of denk ik daar te eenvoudig over? Ik kan het mijn vader niet vragen want hij is in 1999 overleden.
Verhalen binnen de familie gaan dat mijn vader in Braband moet hebben gelegen. Echter andere zeggen weer dat hij in Gelderland is geweest. Mijn vader wilde of kon daar verder niet over praten.
» Deze reactie is geplaatst op 24 oktober 2007 13:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In principe had iedere compagnie een " rijder van de bok ", dus ook de MC (mitrailleurcompagnie ) van III - 26 RI. Militairen met deze functie maakten deel uit van de z.g keukentrein en zorgden dus voor de aanvoer van proviand.
En III - 26 RI ( met de MC ) lag in eerste instantie langs de Maas.
In principe heeft uw vader daar dus ook gelegen.


Omdat ik denk dat de MC verdeeld is geweest over de 3 z.g tirailleurcompagnieeen ( infanteristen ) van III - 26 RI, die van noord naar zuid elk een eigen " "vak " ( sector ) aan de Maas hadden, kan ik niet precies aangeven waar hij zich heeft opgehouden. In elk geval ergens tussen Venlo en ruw gesteld Broekhuizen. Ik zal u een kaart sturen met de posities van III - 26 RI langs de Maas, dan wordt dat in elk geval een stuk helderder.
Duidelijk is dat zo'n keukentrein niet direct aan het front stond. Het kan zijn dat een ( eventueel ) verslag van de commandant van de MC van III - 26 RI of een van zijn sectiecommandanten nadere informatie daarover geeft. Die verslagen zullen zich ongetwijfeld bevinden op het NIMH in Den Haag (nimh@mindef.nl ). Ik heb deze verslagen zelf niet in bezit, maar wel ander materiaal dat althans een heel goed beeld geeft van de wederwaardigheden van III - 26 RI aan de Maas en later.
Vervolgens is men ( wat er nog van over was, het z.g " detachement III - 26 RI " ) teruggegaan op de Zuidwillemsvaart ( in de buurt van Lieshout ) en uiteindelijk is een deel ervan in Zeeland terecht gekomen.
Dit is natuurlijk wel iets precieser uit te zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 24 oktober 2007 14:56

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554