Discussiegroep

Onderwerp: Albert op den Velde (28 maart 1913), Korporaal 1ste Regiment Huzaren

Totaal berichten: 12
12.288 keer gelezen
34 reacties
Categorie: Gezocht...
Onderwerp: Albert op den Velde (28 maart 1913), Korporaal 1ste regiment Huzaren

De foto welke is toegezonden is volgens mijn oudste zuster genomen in de mobilisatie 1939-1940. Mijn vader staat op deze foto. Het betreft de man welke op de foto geknield in het midden zit en een veldmuts vasthoudt in zijn handen. Op de foto staat ook een motor afgebeeld voorzien van het gedeeltelijke kenteken ?N-8564.

Mijn vragen zijn als volgt:
Wie herkend de personen op de foto en wie weet om welk Eskadron dit gaat?


Ik hoop dat iemand de rechter en linker huzaar herkent, mijn vader staat in het midden, misschien kom ik zo het peloton van mijn vader te weten. De foto is in April of Mei 1940 genomen, mijn vader was toen ingekwartierd op deze boerderij, van de heer Evert van der Hoop, Vemderdwarsweg nr2 te Epe.


---------------------------------------------------------------------------
MEIDAGEN 1940:

Ik kreeg in december 2007 4 dia's, gemaakt in 1972, van mijn oudste broer. Mijn broer vertelde mij dat de dia's waren gemaakt door mijn vader welke in 1972 een oude mobilisatie plek had bezocht waar o.a mijn vader gelegerd was in de Meidagen van 1940. Volgens mijn broer lag de toenmalige Mobilisatie plek ergens in de buurt van Epe. Laatst ben ik naar het Archief te Epe gegaan en heb ik de dia's aan een medewerker aldaar getoond. De medewerker herkende op een (1) van de dia's de Vemderbrug over het Apeldoornse kanaal. Ik kan mij herinneren dat mijn vader mij vroeger had verteld dat hij samen met zijn groep op 10 mei 1940 deze brug zou hebben opgeblazen. Uit verder informatie welke ik heb gekregen van mensen die ik tevens de dia's had getoond bleek dat op een (1) van de dia's een man stond afgebeeld welke men herkende alszijnde een boer welke woonde op de plek alwaar mijn vader vroeger gelegerd was. De boer zou als volgt zijn: Van der Hoop, toen wonende Vemderweg 2 te Epe. Nu woont hier een andere familie. Mijn vader had mij ook verteld dat de terugtocht naar, vermoedelijk Mijkerk, per fiets ging. Onderweg zou hij schoon ondergoed en een kistje sigaren hebben gekregen van burgers. Tijdens de Capitulatie was vader in Haarzuilen.
---------------------------------------------------------------------------
STAAT VAN DIENST:

Bij de Koninklijke Landmacht, bij het 1ste Halfregiment
1ste regiment Huzaren, in persoon ingelijfd als gewoon
dienstplichtige van de lichting 1933 uit de gemeente
Zaandam onder nummer 241. (04-10-1932)
Bestemd voor de opleiding tot onderofficier.
Korporaal
(05-07-1933)
Van de opleiding ontheven (23-10-1933)
Groot verlof (31-12-1933)
Terug (10-09-1936)
Groot verlof (27-09-1936)
Terug (15-09-1938)
Groot verlof (02-10-1938)
Overgeplaatst bij het 1ste Regiment Huzaren (02-01-1939)
Terug (13-09-1939)
Groot verlof (26-05-1940)

Met vriendelijke Groet,

Lieuwe op den Velde
Scholekster 7
1715 TD Spanbroek

» Dit bericht is geplaatst op 17 februari 2008 16:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De eenheid die op 10 mei 1940 de bruggen ( 15 ) over het Apeldoorns Kanaal opblies was het 4e eskadron van 4 RH.
Dit 4e eskadron werd later in de meioorlog verplaatst naar Utrecht in verband met onlusten aldaar. Het was niet betrokken bij de Slag om de Grebbeberg.
Ik heb het idee dat ik van dit onderdeel nog een verslag bezit.
Het feit dat uw vader in mei 1940 kennelijk diende bij 4 RH hangt ongetwijfeld samen met de reorganisatie van de Cavalerie op 1 mei 1940.
Ook dit zou in details nagegaan kunnen worden.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2008 16:38
Totaal berichten: 12
Hr.H.Groenman bedankt voor snelle reactie.
Mijn vader vertelde mij dat hij tijdens de capitulatie snel naar huis kon bellen,kon niet zeggen waar hij was.Vertelde mijn moeder ben op de plaats van de foto op de schoorsteenmantel,ditwas Haarzuilen.
Was het 4de eskadron van het 4de Regiment Huzaren tijdens de capitulatie in Haarzuilen. De groep van mijn vader bestond uit ongeveer 30 manschappen is dit waar.
Gr:Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2008 17:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ongeveer 30 man wijst op een sectie of in dit geval een peloton.
Zeker is dat 4 - 4 RH zich in de loop van de 14e mei naar de omgeving van IJsselstein heeft begeven, waar ook de rest van het regiment intussen was aangekomen. De nacht van 14 op 15 mei is ook daar doorgebracht.
Ergens moet er,zo heb ik het tenminste in mijn hoofd, inderdaad een verband bestaan tussen kasteel Haarzuilens en ( bepaalde onderdelen van ) 4 RH. Het kan zijn dat men hier de paarden had gestald vanaf het moment dat de bereden eskadrons veranderden in wielrijdereskadrons ( wat op 11 mei is gebeurd ). Anderzijds was 4 - 4 RH een wielrijderseskadron en dus geen bereden eskadron. Maar er zal zeker een aantal ( een sectie? ) Huzaren van een van de eskadrons betrokken zijn geweest bij het verzorgen van de paarden en dus mogelijk niet zijn afgemarcheerd naar IJsselstein. Misschien kan ik dit nog ergens terugvinden. Maar het blijkt in elk geval niet uit de verslagen die ik (inderdaad ) blijk te bezitten van het 4e eskadron.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2008 18:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb het vraagstuk kunnen oplossen.
Het gaat niet om 4 - 4 RH.
Ik weet intussen zeker dat dit eskadron NIET in Haarzuilens geweest.
Het ligt anders.

Ook 3 - I RH was op 10 mei betrokken bij het opblazen van bruggen over het Apeldoorns kanaal.
Zeker is ook dat 2 - I RH later is verplaatst naar kasteel Haarzuilens om als reserve te dienen in verband met onlusten in Utrecht.
Op 13 mei 20.30 marcheerde ook de rest van het regiment af van Utrecht naar Haarzuilens.
We kunnen dus stellen dat uw vader moet hebben gediend bij 3 - I RH.
Verslagen van dit onderdeel bezit ik helaas niet.

I RH past ook beter bij de Staat van Dienst die u eerder bijvoegde.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2008 18:39
Totaal berichten: 12
Hr.H.Groenman bedankt,ik dacht al jaren hoe kom ik de mei 1940 dagen van mijn vader te weten, en welk eskadron. Ik kan nu verder zoeken bij Nimh naar de mei dagen van het 3-1RH. Ikhoop dat er mensen reageren op wie er op de foto staan.
Gr:Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2008 20:48
Totaal berichten: 15
Uw vader maakte deel uit van 3-1RH wat in de meidagen 1940 o.a de bruggen over het Apeldoorns kanaal heeft laten springen in de vroege morgen van de 10e mei. Het 1-RH bestond uit een aantal eskadron 1 tm 6 (Zie www.sytzama.nl. 1 en 2 waren d bereden(te paard), 3 t/m 6 waren wielrijders. Het 3-1RH stamt af van het 7e Eskadron Wielrijders. Het 3-1RH stond onder commando van Ritm Huisken en is op 13 mei 1940 in Nijkerk voor een groot deel gevangen genomen maar heeft voor die tijd nogal zware verliezen geleden in zware gevechten tegen een grote overmacht. Het heeft veel mensen verloren in de omgeving Barneveld (omgeving Oosterbos) en ook in Nijkerk.
Aan de Bruins Slotlaan in Nijkerk staat een monument voor twee van die gesneuvelden; Onstenk en Scholten. Scholten was kroporaal en bemande zo'n motorfiets met mitrailleur als op de foto. Of er nog mensen zullen reageren op de foto is de vraag omdat er niet zoveel meer over zijn maar als je mij je mailadres stuurt kan ik je wel het een en ander aangeven over dat 3e Eskadron van het 1e Regiment Huzaren. Er bestaan ook een paar kaart schetsen met de plaatsen waar dat eskadron heeft geopereerd. Elk jaar in mei herdenken we de gevallenen van dat 1e Regiment bij het monument wat in Voorthuizen staat (zie www.sytzama.nl).

Hans Steenmetz, Ritmeester (BD) Traditie handhaving voormalig 1e Regiment Huzaren
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2008 10:01
Totaal berichten: 15
Haarzuilens was het bevolen verzamelgebied voor met name 1RH.
Nadat op 10 mei 1940 om 23.30 uur C- Veldleger aan de Legerkorpsen had bevolen dat alle bereden eskadrons terug moesten achter de stellingen. Aanvankelijk moesten zij 1RH, 4-RH en 5RH verzamelen omgeving Huis ter Heide. C- 5RH werd als C aangewezen. (Daar zijn o.a.2esks 4RH teruggestuurd naar Elst in de Betuwe om op de plaats waar de bevolking aan boord is gegaan van schepen ter evacuatie, uit de vele rijwielen voldoende vervoer te nemen om weer aan de gevechten deel te nemen in de Grebbelinie. (Zie verhoor Gen Harberts bibl Grebbeberg). 1RH had onder bevel het 5e Regiment (geheel bereden met onder bevel een Batterij 6 veld van KRA) en het 1e en 2e Esk- 1 RH. Later is 1RH met nog steeds een peloton van 2Esk Pantserwagens teruggevallen op zondagavond 12 naar de Dumoulin kazerne en later op maandag 13 en 14 mei op Haarzuilens waar de capitulatie is ondergaan. De demobilisatie heeft plaatsgevonden in Harderwijk.
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2008 10:20
Totaal berichten: 12
Hr.J.P.A Steenmetz na dat ik teweten ben gekomen, van H.groenman dat mijn vader bij het 3-1RH was,heb ik bij hetNIMH verslagen over de mei dagen 1940 gelezen.De verklaring van Kornet C.H.van Kranenburg waar in mijn vader besproken werdt trok mijn aandacht,wie heeft gegevens over deze Kornet C.H. van Kranenburg en over welk peloton ging hij.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2008 20:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van Kranenburg staat in het rijtje pelotonscommandanten op de kaderlijst van 3 - I RH ( Stafwerk Veldleger ) als 2e genoemd. In veel gevallen wijst dit op het 2e peloton ( of sectie in geval van een infanterieonderdeel ), maar het is niet altijd het zo.
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2008 01:07
Totaal berichten: 12
Verklaring Wachtmeester H.de Graaf.
Wachtmeester H.de Graaf kreeg 2de pelopon van 3-1RH, moest onder leiding luitenant van de genie springstof onder de volgende bruggen aan brengen,de Schobbersbrug,de Cannenburgerbrug,de Jonasbrug,de Ramsbrug en de Papagaaienbrug. Mijn vader was gelegerd bij een brug die noordelijker lag dit was de Vemderbrug.
Verklaring Kornet van Kranenburg
Op 12Mei 1940 te 10.30 kreeg ik ,nabij kp.3kw.Amersfoort-Nijkerk de toenmalige opstellingsplaats van 3-1Rh,opdracht,om met eenige vrijwilligers van mijn pel,aangevuld met vrijwilligers van 2de pl,te gaan naar de Mheen waar den vorigen dag het 2de pl, slaags was geweest met den vijand.Mijn vader was een van de vrijwilligers uit het peloton van kornet van Kranenburg,hier uit maak ik op dat vader (Albert op den Velde)niet bij het 2de pel was.

[EDIT: is hier een stuk van uw bijdrage weggevallen? Red.]

cannen
» Deze reactie is geplaatst op 3 maart 2008 20:43
Totaal berichten: 12
Red,er zijn geen stukken van mijn bijdrage weg gevallen,ik probeer via deze delen van de verklaringen van wachtmeester H.de Graaf en kornet van Kranenburg teweten te komen,bij welk pelopon 3-1RH in de mei dagen 1940 mijn vader geplaatst was.Ben via de discussiegroep op het goede spoor gezet,en daar door meer te weten gekomen over de mei dagen 1940 van mijn vader,mijn dank hier voor.
» Deze reactie is geplaatst op 4 maart 2008 20:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik blijk nog een aantal verslagen van 3 - I RH te hebben en in een daarvan ( dat van de regimentscommandant )wordt korporaal Op de Velde met name genoemd. Mogelijk ( het lijkt er op ) heeft u dit verslag als uw uitgangspunt gebruikt, maar voor alle zekerheid druk ik het bewuste stukje even af.

Er staat letterlijk dit:

"Wachtmeester de Lange heeft ons verteld: hij was met een vrijwillige patrouille met de kornet Kranenburg meegegaan naar De Meenh zuid van de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn. Op de kunstweg Nijkerk - Barneveld was de vorige dag het 2e peloton in een hinderlaag gevallen.
Wachtmeester de Lange en dienstplichtige Kluitenberg hebben daar gewacht op de kornet die met de korporaal Op de Velde naar voren is gegaan richting Barneveld. We hebben daar 2 uur gewacht en hebben de kornet Kranenburg niet meer teruggezien. Toen zijn ze weer bij het eskadron in Nijkerk aangesloten.
Toen ze daar aankwamen was het eskadron in gevaar. "
» Deze reactie is geplaatst op 4 maart 2008 21:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit het Stafwerk Veldleger blijkt duidelijk dat Kranenburg de commandant was van het 3e peloton van 3 - I RH. Er staat namelijk dat de commandant van het 3e peloton werd uitgestuurd om nader onderzek te plegen in de buurt van Mheen naar de gebeurtenissen van de vorige dag. En wij weten immers dat het Kranenburg was die deze opdracht uitvoerde.
Hij nam vrijwilligers van zijn eigen ( 3e ) peloton en van het 2e peloton mee.
Ik denk dat we rustig kunnen aannemen dat uw vader bij het 3e peloton behoorde.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2008 12:29
Totaal berichten: 1
Hr,H. Groenman bedankt voor de informatie,ik weet nu dat mijn vader bij het 3de peloton zat. Toen kornet van Kranenburg met mijn vader naar de Mheen gingen en zij niets vonden, bemerkte de kornet op de terugweg dat hij zijn kaart was vergeten en stuurde mijn vader terug en reed zelf door,kornet van Kranenburg werd te nijkerk gevangen genomen.De kornet verklaart ook nog,korporaal op te Velde,die zich den geheelen dag zeer goed had gedragen,werd bij den spoorwegovergang door vuur teruggewezen.Mijn vader was nu los van zijn peloton en eskadron wat in gevecht was.Zijn er nog namen bekent van het 3de peloton,en welke bruggen heeft het 3de peloton nog meer opgeblazen over het Apeldoornskanaal. Uit de verklaring van de Reserve Ritmeester I.Huisken,c.-3-1RH kan ik niet vinden dat mijn vader met name genoemd wordt,heeft u mogelijk een ander verslag,als dit zo is zou ik graag weten hoe ik hier aan kan komen.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2008 20:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U kunt het van mij krijgen, ik stuur het morgen ( gescand ) op.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2008 20:43
Inge en Roel Ketelaar
Wij Inge en Roel Ketelaar, wonen nu in de brugwachters woning bij de vemderbrug in Epe.

Wij zijn op zoek naar foto,s van de vemderbrug en of de omgeving.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2008 13:55
Totaal berichten: 12
Beste Discussiegroep,
Ik stuur u een foto toe die nog bij het onderwerp van
Albert op den Velde korporaal 1ste regiment huzaren hoort;achter op de foto staat mobilisatie 1939 is te Nijkerk genomen voor vermoedelijk het huis ( In de trouwe huzaar?) Vader staat midden voor de deur,achter op de foto staat een handtekening van een huzaar? zijn er mensen die deze naam of foto herkennen. Graag zou ik als het mogelijk is van de Hr. Groenman de foto van de Vemderbrug en omgeving uit de jaren voor de oorlog willen ontvangen.
Groeten Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 21:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zou u graag die foto bezorgen, maar ik heb hem helaas niet.
Wel is er rond 15 oktober 2008 door een familie Ketelaar ( die nu vlak bij die brug woont ) om zo'n foto gevraagd, maar die kon ik toen evenmin bezorgen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 23:01
Totaal berichten: 12
Geachte discussiegroep,
Deze stafkaart 12 mei 1940 heeft mijn vader (Albert op den Velde korporaal 1ste regiment huzaren) altijd bewaard.
Deze stafkaart was van zijn kornet c.h.kranenburg (zie stafwerk veldleger deel 7 blz 538 onderaan .
U heeft mij goed geholpen bij mijn zoektocht naar de mei dagen van mijn vader. Ben nu op zoek naar een foto en gegevens over kornet Kranenburg (weet dat hij in 1947 te Soerabaja is gesneuveld).
Groeten Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 13 februari 2009 16:04
Totaal berichten: 12
Geachte Discussiegroep,

Het bericht van 13-02-2009 waar ik naar gegevens over de kornet Kranenburg vraag is opgelost.
Zie www.kranenburgia.nl in het lexicon onder CA-CZ daar is het levensverhaal van de kornet van het 3-3-1e Regiment Huzaren Carel Hendrik Kranenburg te vinden.
Vriendelijke groet Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 19 oktober 2009 20:17
Totaal berichten: 12
Geachte Discussiegroep,
In het bericht over Albert op den Velde korporaal 3-3-1ste Regiment Huzaren geplaatst op 10februarie 2009,heb ik u een foto toe gestuurd van de mobilisatie in Nijkerk.De foto kon toen niet geplaatst worden omdat de genen die dat deed er mee stopte,is het mogelijk dat de foto geplaatst kan worden. Mogelijk herkennen mensen familieleden op deze foto.
Vriendelijke groet Lieuwe op den Velde
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2010 19:59
Totaal berichten: 12
Geachte Discussiegroep,

In het bericht van Albert op den Velde korporaal 3-3-1ste Regiment Huzaren geplaatst op 8 oktober 2010 gaat het over een groepsfoto genomen tijdens de mobilisatie 1939 in Nijkerk voor de herberg in de trouwe huzaar. Daarna nog twee foto's toegestuurd op een foto staat Albert als korporaal met scheve veldmuts, de huzaren zijn op de fiets deze foto's moeten tijdens de mobilisatie genomen zijn, want Albert was voor de mobilisatie bij de paarden.Albert op den Velde is nu 3026 keer bekeken, mogelijk kunnen deze foto's alsnog geplaatst worden Mijn vraag is wie herkent deze huzaren en welke kleding dragen de twee huzaren die voor de drie hooibergen staan.

Vriendelijke groet Lieuwe op den Velde.Albert op den Velde staat voor de deur met korporaalstrepen
(mobilisatie 1939-1940) - Klik voor vergroting


Albert op den Velde in het midden met scheve veldmuts
(mobilisatie 1939-1940)

Wat voor kleding dragen deze huzaren? - Klik voor vergrotingWie herkent deze huzaren op de 3 foto's?

» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2011 20:26
(redactie)
Totaal berichten: 849
Foto's geplaatst bij bericht van 20 mei j.l.
» Deze reactie is geplaatst op 14 juni 2011 06:23
Totaal berichten: 2
De Huzaren dragen op deze foto de zgn. Wielrijdersjekker en de canvas Wielrijdersbroek voor slecht weer. Voor kleurenafbeeldingen kunt u terecht op de website http://www.leger1939-1940.nl/ bij "Uniformen en Uitrusting, afbeelding van de wielrijder.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2011 21:52
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar H de Graaf, pelotonscommandant van het 7e Eskadron Wierijders. zijn leeftijd tussen 30 en 35 jaar. Via Amersfoort kwam hij in Nijkerkerveen - Nijkerk - Apeldoorn (opblazen) bruggen over het Apeldoornsekanaalm verloor bij Barneveld 7 van zijn mensen
werd bij Nijkerk krijgsgevangengemaakt en kwam uiteindelijk via Bathorn in kamp F├╝rstenberg aan de Oder terecht. Op zaterdag 8 juni
gaat hij weer naar huis - in het noorden des lands .
wie kan mij op weg helpen? Wim Buitenhuis Harderwijk tel:0341412735
Bedankt
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2014 11:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het 7e eskadron Wielrijders is bij de reorganisatie van de Cavalerie op 1 mei opgenomen als het 3e eskadron in het nieuw gevormde 1e Regiment Huzaren. Het werd sindsdien aangeduid als 3 - 1 RH.
Ik heb H de Graaf terug kunnen vinden in de personeelslijst ( hoewel lang niet volledig, later gereconstrueerd ) als ( beroeps )wachtmeester in de functie van OPC ( ik neem aan onder-pelotonscommandant ) bij het 2e peloton van 3 -1 RH ( 2 - 3 - 1 RH dus ).
Het is inderdaad zo dat dit genoemde 2e peloton op 11 mei 1940 rond 18.00 uur in een Duitse hinderlaag liep 2 kilometer noord-west van Barneveld bij het gehucht De Mheen, waarbij korporaal Slaper en de Huzaren Bijker, Dijkstra, Kok, Rauwers en Roenhorst zijn omgekomen.
Een dag later vond het gevecht bij en in Nijkerk plaats, waar De Graaf gevangen genomen is. Omdat ik van deze laatste gebeurtenis nogal wat verslagen bezit zal ik voor u nagaan of De Graaf hier specifiek genoemd wordt.Lieuwe op den Velde mailde op 29 mei j.l.:

Geachte Discussiegroep,

Is het mogelijk dat deze 2 foto's van mijn vader Albert op den Velde, in de mobilisatietijd bij zijn bericht bericht geplaatst kunnen worden. Vader staat onder het kruisje op de ene foto. Mijn vraag is ook wie herkent deze huzaren op de foto's.

Vriendelijke groet.
Lieuwe op den Velde.» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2014 21:13
Beste mijnheer Op den Velde,
Het kenteken N-8564 (er zit geen letter voor) is een kenteken uit de provincie Noord-Brabant, dat in 1922 is uitgegeven aan de "Ct. van het Bat. Wielrijders". Tussen 1906 en 1950 werden de kentekens per provincie uitgegeven en aan de letter kon je zien uit welke provincie een motorvoertuig kwam. Op deautovanmnopa.nl vindt u bij dat kenteken deze gegevens en nog een foto https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-8564).
Intussen heb ik ook een vraag aan u. De auto van m'n opa is een project van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC; www.bhic.nl) en ik zou de foto op deze website met de motor ook graag daar laten zien. Natuurlijk doen we dat met bronvermelding. Is daar bezwaar tegen?
» Deze reactie is geplaatst op 4 november 2019 12:05
Totaal berichten: 4
Lieuwe

De vraag rond de Knt Kraneburg is niet helemaal afgerond 12 jaar geleden. Hij sui gesneuveld als pelotonscommandant van de Verkenningsafdeling van de 1e Mariniersbrigade in Modjokerto ( huidig Indonesie) . Hij was bij 5 andere cavaleristen ingedeeld. De Ec, Plv Ec Pc 1 -2-3-4 waren Cavaleristen (OVW)
Kraneburg heeft ook als rechterhand van kolonel Six gediend. Hij was erg actief in het verzet.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2020 12:44
Totaal berichten: 1
Mijn overleden grootvader Arend den Engelsen heeft na de capitulatie van Duitsland zijn oude militaire taak hernomen en de verhalen over vloekende en tierende hoge officieren die lijkbleek aankwamen na bij opa in de bijrijders bak gezeten te hebben waren vaste prik bij familie bijeenkomsten.
Om wat weer te weten te komen ben ik eens gaan googlen.
Ik vond hieronder zijn militaire inschrijving.
Bij wenschen lees ik R.H motorrijders .. Is dat Regiment Huzaren Motorrijders?
https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mizig=236&miadt=236&miaet=54&micode=23-480&minr=8021962&miview=ldt

Alvast bedankt!
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2021 00:34
Totaal berichten: 2
Beste Ties,

Bedankt voor het bericht, misschien weet iemand meer over de motorrijders bij het Regiment. Mijn vraag naar jou staat je grootvader op een foto .

Vriendelijke groet,
Lieuwe op den Velde.
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2021 13:51
Totaal berichten: 182
Dat is normaal gesproken inderdaad Regiment Huzaren Motorrijders.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2021 09:52
Totaal berichten: 2
Beste Discussiegroep,

Hierbij een aantal aanvullende foto's van Albert op den Velde korporaal 3-3-1ste Regiment Huzaren.

Met vriendelijke groet,
Lieuwe op den Velde.

» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2021 15:08
Totaal berichten: 1
Hallo,
Mijn naam is Thomas Landman, Ik ben bezig met het digitaliseren van het boek van de zwager van mijn opa, H. de Graaf. het gaat hierom dezelfde de Graaf waarover door Wim Buitenhuis naar gevraagd wordt op 28 mei 2014.

De Graaf heeft een gedetailleerd boek geschreven over zijn tijd in de oorlog en krijgsgevangenschap. o.a. de hinderlaag en het capituleren bij Nijkerk word in dit boek gedetailleerd beschreven. Graag kom ik in contact met o.a. Wim Buitenhuis over dit onderwerp, maar aangezien het al 8 jaar geleden is dat deze vraag gesteld is twijfel ik of dit nog lukt, ik hoop dat het via deze weg lukt!

alvast bedankt en met vriendelijke groet,


Thomas Landman
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2022 17:56
Totaal berichten: 2.109
Hebt u op de naam van Buitenhuis (hotlink) bij zijn reactie indertijd geklikt? Daar staat een @solcon e-mail adres. Dat lijkt nog in gebruik.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2022 12:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554