Discussiegroep

Onderwerp: Piet Oorsprong

Totaal berichten: 2
3.061 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Wie heeft informatie over mijn oom Piet Oorsprong geboren in Terborg; hij heeft in 1940 gevochten op de Grebbeberg en is in 1964 overleden.

Jan Oorsprong
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2008 12:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Waarschijnlijk was hij gewoon dienstplichtig in een lagere rang, anders hadden we hem wel op een kaderlijst aangetroffen.
Van die gewone dienstplichtigen zijn helaas geen officiele namenlijsten overgebleven, omdat deze in veruit de meeste alle gevallen op hoger bevel rond de capitulatie zijn vernietigd. deze categorie wordt bovendien zelden genoemd in officiele verslagen en rapporten. Deze verslagen en rapporten zijn vrijwel allmaal op onze website te vinden en ook daar is zijn naam niet te vinden.Bovenstaande houdt in dat hij in ons archief niet voorkomt.
Als je dan nog weet dat aan Nederlandse kant zo rond de 10.000 militairen betrokken waren bij de Slag om de Grebbeberg dan wordt het duidelijk, zeker zonder nadere gegevens, dat het neerkomt op zoeken naar een speld in een hooiberg.
Wel is het zo dat " Terborg " heel goed kan wijzen op 8 RI, het regiment dat de hoofdlast droeg van de Slag om de Grebbeberg.
Het onderdeel ( althans met zekereid het stamregiment ) kunt u achterhalen via DARIC.
DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

U moet meesturen een afschrift/kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden
van uw grootvader ( mag ook een rouwkaart of advertentie zijn ).
De aanvraag moet schriftelijk plaats vinden, dus NIET via e-mail.
Het zal enkele weken duren voor u antwoord krijgt.
Vraag wel of ook het bataljon en de compagnie bekend is.
Soms is dat namelijk zo en dat maakt het vervolg ( het eventueel maken van een eventuele reconstructie, meer kunnen wij althans niet doen ) wat makkelijker.Zuiver persoonlijke informatie zou moeten komen van dienstmaten van destijds ( die ook nog eens deze website zouden moeten frequenteren ) en de kans daarop is natuurlijk buitengewoon gering.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2008 13:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554