Discussiegroep

Onderwerp: nederland neutraal (1939-1940)

Totaal berichten: 1
2.978 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
wat een feit is dat de nederlandse leger natuurlijk zwaar georienteerd was naar het oosten ,een inval van engeland of frankrijk was ook niet te verwachten ,maar kun je dan nog wel spreken van neutraliteit ?
wat verder vreemd is dat bij duitse inval er in geen geval een offensief plan klaar lag om de duitsers terug te dringen .er was geen noodplan een tegen aanval is nooit ondernomen alleen op kleine schaal op de grebberg wat meer een schijn aanval was daar nederlandse vliegers niks konden uitrichten de meeste vliegtuigen waren alvernietigd .
of neutraliteit een goed alternatief was achteraf is de vraag .het maakte het nederlandse leger alleen vleugel lam !!
» Dit bericht is geplaatst op 1 juli 2008 10:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is natuurlijk wel zo dat de neutraliteit officieel werd nageleefd doordat de verdediging ook naar het westen en zuiden was gericht.
Maar natuurlijk wist men dat de eigenlijke agressie vanuit het oosten zou gaan komen. Het zou naief zijn geweest om daar niet allereerst van uit te gaan.
Generaal Winkelman heeft dan b.v ook zijn voelhorens wel degelijk uitgestoken richting o.a Franse legerleiding voor ( geheim ) overleg.
In die zin kun je tot op zekere hoogte een vraagteken zetten bij die strikte neutraliteit.

Dat er geen Nederlands plan klaar lag om de Duitsers eventueel terug te dringen is volkomen logisch. Ons leger was er op geen enkele manier op ingericht, voor uitgerust en getraind om grootschalige offensieve acties te plegen. Dat is in de meidagen ook duidelijk gebleken, vrijwel elke wat groter opgezette offensieve actie ( Grebbeberg, Eiland van Dordrecht ) is in de kiem gesmoord. Kleinere acties daarentegen onder leiding van een doortastende commandant hebben vooral in het westen van Nederland wel degelijk resultaten opgeleverd.
Sommige militaire commandanten hebben van die grote offensieve acties aanvankelijk trouwens wel degelijk van gedroomd, voor de Commandant Veldleger J.J.G van Voorst tot Voorst was het b.v een reden om de Grebbelinie te bestemmen als hoofdverdediging naar het oosten toe. Van daaruit zouden makkelijker offensieve acties gevoerd kunnen worden en zou men in de tegenaanval kunnen gaan. Een uiterst naieve gedachte natuurlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juli 2008 12:36
Totaal berichten: 9
Eén van de commandanten die van een grote Nederlandse tegenaanval droomde was kapitein Broers, commandant van het bunkercomplex Kornwerderzand.

Onder de verdedigers van dit complex ontstond in de avond van 13 mei 1940 een euforische stemming. Kort daarvoor was namelijk een flinke Duitse aanval afgeslagen. De stemming was zo opgewekt, dat kapitein Broers in de ochtend van 14 mei 1940 een Nederlandse tegenaanval voorstelde.

Hij stelde voor met een flinke macht een landing op de Friese kust uit te voeren, de Wonsstelling (na een beschieting vanuit de kazematten) te heroveren en daarna over de Afsluitdijk gemotoriseerde troepen aan te trekken om zo de Duitsers in de rug te komen. Wellicht zou dit gepaard kunnen gaan met een grote tegenaaval uit de Grebbelinie.

Zoals de heer Groenman al terecht opmerkte, was dit onmogelijk. Er waren onvoldoende troepen die bovendien niet voor de aanval geoefend waren. Verder was er geen artillerie. In het boek "Afsluitdijk 1940" (pag. 151)schrijft de heer Brongers: "Moed was er wel, maar de wapens ontbraken." Helaas wel...
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 13:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik meen dat inderdaad ook eens gelezen te hebben.
Je kunt daar een aantal conclusies uit trekken, o.a dat kapitein Boers ( stel dat hij dat werkelijk zou hebben gezegd ) kennelijk weinig of geen weet had van wat zich elders intussen had afgespeeld.
Maar dat is een alom voorkomend verschijnsel wat betreft de meidagen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 13:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dit verhaal over de kapitein Boers. Waar is dat in werkelijke omvang en bewoording te vinden?

Boers bleek een zeer goede bevelhebber die zijn zaakjes goed voor elkaar had in zijn stelling en een leiderschap toonde dat leidde tot uitstekende prestaties. In de passage die de heer v. Ewijk hier echter meegeeft aan de kapitein staat onder andere de opmerking dat men de Wonsstelling wel zou hernemen met ondersteuning van vuur uit de kazematten. De kapitein zal echter toch zeker wel beseft hebben dat zijn stukken daartoe totaal niet in staat waren?

Ik kan me overigens wel enige mate van euforie voorstellen. In de meest moderne en strategisch prettig gelegen fortificatie van Nederland gelegen, tegenover de meest inferieure Duitse eenheid die in mei 1940 werd ingezet, zal bij de succesvolle verdedigers mogelijk al snel het gevoel van kranige weerbaarheid zijn ontstaan. Dat dit leidde tot doorslaand optimisme en dergelijke uitingen uit de mond van deze officier komt me echter - zo op het eerste gezicht - weinig geloofwaardig over.

Daarom ben ik dus erg benieuwd naar de bron!
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 16:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De bron is Afsluitdijk 1940 ( 1e druk ), blz. 153.
Er wordt inderdaad gerefereerd aan het dagboek van Boers.
Boers was niet op de hoogte van wat zich elders had afgespeeld en dacht kennelijk dat het daar net zo goed was gegaan. Kennelijk dacht hij of wilde hij denken dat alles elders net zo goed was geregeld als op Kornwerderzand.
Dat maakt zijn notities weliswaar begrijpelijker, maar het blijft natuurlijk onbegrijpelijk naief.
Afgezien van b.v het gemis aan artillerie, hoe had men de Duitsers via een aanval over de Afsluitdijk in de rug moeten komen? En al die gemotoriseerde troepen? Boers is daar op Kornwerderzand wel erg afgesloten geweest van de werkelijkheid.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 19:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Inderdaad zeg. Ik heb er ook nog eens een oude druk bijgepakt en op dezelfde pagina 153 [6e herziene druk] nog steeds het citaat uit het dagboek. Ik zal het eens citeren, voor andere bezoekers:

'14 mei - 0630 uur: Onderdelen en luchtafweer gevraagd. Voorgesteld om door een landing in Noord-Friesland met een flinke macht Friesland te zuiveren. Na artilleriebeschieting vanuit Kornwerderzand de Wonsstelling opnieuw doen bezetten. Dan over de Afsluitdijk auto's en gemotoriseerde troepen aanvoeren om door te stoten in zuidelijke richting en de Duitsers daar in de rug te komen ...'

Overigens zegt hij dus niets over artillerievuur vanuit de kazematten, wat een hele geruststelling is. Het zou betekend hebben dat hij zijn eigen stelling niet kende.

Kapitein Boers was een 51 jarige beroepsmilitair, en kapitein der infanterie. Brongers stelt ter verdediging van de bovenstaande wensen van de kapitein dat deze onbekend was met de zwakte van ons leger, omdat dit geheim werd gehouden. Dat is aardig bedoeld natuurlijk, maar tamelijk onjuist.

Ik schreef recentelijk een artikel over de kapitein Calmeijer, de chef-staf Groep Kil. Daarin besprak ik al dat veel beroepsofficieren hun metier nauwelijks serieus namen en voor militairwetenschappelijke kwesties en algemene kennisvergaring van het metier weinig aandacht hadden. In de MS van de jaren dertig werden heel wat tipjes van sluiers opgelicht over de staat van ons leger en de bewapening. Overigens vooral ook die van andere legers. Het zal Boers voorts bepaald niet onbekend zijn geweest dat de Lichte Divisie de enige volledige mobiele eenheid van ons leger was. Daarbij was het niet geheim dat die in Brabant lag. Ik kan dan ook geen verklaring geven voor de boven geciteerde dromerige wensen van de kapitein.

Daarbij begrijp ik niet zo goed waarom hij zou denken dat er opeens zoveel mankracht vrij zou worden gemaakt om de noordelijke provincies te hernemen terwijl juist in maart 1940 zoveel mankracht daar vandaan was weggehaald. Maargoed, wellicht is dat wél aan hem voorbij gegaan zonder dat hem dat verweten kan worden.

Overigens alle gekheid op een stokje. De Duitsers hielden wel degelijk rekening met het door Boers geschetste scenario. De inzet in het noorden door de versterkte 1.KD was niet alleen om een zwakke poging te doen om de Vesting Holland Noord binnen te dringen, maar eveneens om te voorkomen dat een Geallieerde (!) poging zou kunnen worden gedaan via de Afsluitdijk het noorden te bedreigen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 19:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Lichte Divisie was inderdaad mobiel en niet gemotoriseerd, denk aan de regimenten Wielrijders die er deel van uitmaakten.
Grote hoeveelheden gemotoriseerde troepen nodig om een dergelijke aanval uit te voeren, zoals Boers hier schijnt te denken, hadden wij niet. Hij kan eventueel aan de regimenten Huzaren - Motorrijder hebben gedacht, maar die waren getalsmatig niet eens zo sterk.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 20:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
En die RHM behoorden tot de Lichte Divisie. Het was algemeen bekend dat ons leger slechts een volledig mobiele eenheid had. Daarbij was bekend dat de huzaren enkele mobiele onderdelen hadden. Het kan Boers niet onbekend zijn geweest dat wij nauwelijks gemotoriseerde verbanden hadden. Als dat wel zo was, is hem dat verwijtbaar. Dan keek hij ook alleen maar naar de propagandafilms van de landmacht en las hij kennelijk ook slechts het propagandastuk van Roëll over de macht en kracht van ons leger. Als beroepskapitein had hij alle toegang tot militaire vakliteratuur. Daarin was volkomen duidelijk dat Nederland een leger had dat ver op de ontwikkelingen achter liep. Ik geloof er niets van dat dit alles Boers onbekend was. Hij was wellicht gewoon geshockeerd en 'in denial' tegen beter weten in. Ieder reageert immers op zijn manier op het onrecht, leed en de ellende die hem of haar overvalt ...
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2008 21:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554