Discussiegroep

Onderwerp: Peloton segeant Meijer Meidagen Grebbeberg

Totaal berichten: 1
2.409 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar fotomateriaal van het peloton van sergeant Meijer. Mijn vader Willem Huizing, inmiddels overleden, maakte als chauffeur deel uit van dat peloton. Het materiaal wil ik gebruiken voor mijn stamboom van de familie Huizing. Ook zou ik graag meer informatie willen over wat er met de leden van het peloton is gebeurd direct na de executie van sergeant Meijer. Zijn zij later afgevoerd naar Duitsland? Wat er met mijn vader in de periode direct na de inval van de Duitsers is gebeurd, is mij nog onduidelijk. Misschien kan iemand daarover opheldering geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
» Dit bericht is geplaatst op 30 augustus 2009 13:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Meijer nam bij zijn vlucht niet zijn hele sectie mee, maar slechts de bemanning van een van de twee stukken die onder zijn bevel stonden. In totaal waren dat ( inclusief Meijer zelf ) 10 man, waaronder uw vader.
Na de aanhouding is dit gezelschap vanauit Nieuwersluis naar Doorn gebracht. Enkele militairen ( sergeant Knopers en korporaal Bult ) hebben daar nog moeten getuigen tijdens de rechtspleging van Meijer.
Daarna zijn ( natuurlijk uitgezonderd Meijer ) naar de Plantage Willem 3 in Remmerden vervoerd, waar vanaf de 11e mei alle opgevangenen teruggetrokken militairen werden samengebracht met het doel ze later weer in te zetten. Tot dit laatste is het niet meer gekomen.
Ik ben vrijwel 100% zeker dat ze ( de 9 dus ) niet naar Duitsland zijn afgevoerd.
Ik heb namelijk kunnen achterhalen dat 5 van de 6 stuksbemanningen van de 19e compagnie PAG ( waartoe Meijer's sectie behoorde ) op 14 mei aanwezig waren in Fort Honaswijk, dat diende als opvang / verzamelplaats voor 19 RI.
Die ene ontbrekende bemanning was dan natuurlijk die van Meijer.
Die is ( dat wordt duidelijk uit het voorafgaande ) niet met de restanten van 19 RI mee teruggetrokken, niet meer naar Fort Honswijk zijn gestuurd en daardoor ontkomen aan krijgsgevangenschap.
Van er van 19 RI aanwezig was in Fort Honswijk is namelijk wel op krijgsgevengenentransport naar Duitsland gezet.
Dit was op zichzelf weer een uitzondering, omdat de Duitsers na de capitulatie nog slechts enkele krijgsgevangen gemaakte onderdelen uit de Grebbelinie naar Duitsland hebben overgebracht.
Het andere deel van Meijer's sectie is dan wel afgevoerd in krijgsgevangenschap.


Ik weet niet zeker ( al vermoed ik het wel ) of u bekend bent met het boekje van Jan Boer “ De Zaak van sergeant Meijer “ (Amsterdam ,1970 )?
In dat boekje beschrijft Boer vrij gedetailleerd de gebeurtenissen rond de vlucht van Meijer en de daarop volgende rechtszaak. De naam van uw vader wordt daarin verschillende malen genoemd. Er moet wel worden gesteld dat bepaalde interpretaties en conclusies van Boer nogal tendentieus zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2009 10:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554