Discussiegroep

Onderwerp: "De Vlucht"

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 10
2.640 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Morgen, woensdag 12 mei is het zeventig jaar geleden dat de evacuatie van Breda werd gelast. Deze evacuatie staat in Breda belend als "De Vlucht" Bij mijn weten de enige georganiseerde evacuatie van een nederlandse stad tijdens oorlogshandelingen. BN-De Stem wijdt aan dit beladen onderwerp een groot artikel in haar krant en op haar site en bestaat uit ervaringen van mensen die het meegemaakt hebben. Ik hoop ook dat in de zusterrubriek "Zuidfront" van deze voortreffelijke site aandacht aan deze evacuatie wordt besteed. Zoals gezegd; het is een beladen onderwerp met nog steeds ernstige gevoeligheden. Er is nooit grondig onderzoek gepleegd naar de diepere oorzaken van dit drama met als absoluut dieptepunt een bombardement van de evacuées in St. Niklaas. Zelfs Hans Goedkoop kon in Ander Tijden niet diep op deze evacuatie ingaan en bleef steken bij oppervlakkigheden die niet ter zake deden of al algemeen bekend waren. Mijns inziens een gemiste kans die nu open ligt voor deze discussiegroep
» Dit bericht is geplaatst op 11 mei 2010 15:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Twee dingen in reactie op uw bijdrage.

- Ja, de evacuatie van Breda zal beslist op Zuidfront worden behandeld.

- Er waren talloze evacuaties van gebieden, steden of dorpen die voorbereid of ad hoc verordonneerd werden. Zo werden in de ochtend van 10 mei de stellinggebieden van de gehele Grebbelinie en Betuwestelling, alsmede enkele andere minder bekende stellinggebieden (gepland) geëvacueerd, veelal per trein en binnenvaartschip. Deze evacuaties verliep qua vertrek opvallend soepel, maar veel evacues strandden vervolgens wegens de vooroorlogs niet voorzien Duitse landingen in het westen des lands. Dat betekende bijvoorbeeld aan weerszijde van de Lek dat enorme stromen vluchtelingen geheel onvoorbereid gehuisvest moesten worden. In Zeeland werd een deel van Zuid-Beveland gepland geëvacueerd, maar de stedelijke as van Walcheren ongepland geëvacueerd. Toen de Duitsers bij het kanaal door Zuid-Beveland verschenen en de ramp in Rotterdam bekend was geworden, werden de steden Vlissingen en Middelburg geheel geëvacueerd. Bij Vlissingen was dit voordien al rond de havensector het geval geweest. Ook in Zeeuws-Vlaanderen vonden evacuaties plaats, soms door Fransen gesommeerd.

Al deze evacuaties - sowieso burgerleed in haar algemeenheid - kregen weinig aandacht naoorlogs. Maar Breda was beslist niet de enige stad waar een grote evacuatie werd opgezet.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2010 17:43
Totaal berichten: 1
Graag wil ik doorgeven dat zondag 23 mei 2010 (1e pinksterdag ) een deelexpositie over De Vlucht geopend wordt in het Generaal Maczek Museum te Breda. Deze is op die dag open voor het publiek vanaf 14.00-17.00 uur.

Het museum is gelegen op de Trip van Zoudtlandtkazere aan De la Reyweg in Breda. Het museum is open: elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00-17.00. Let op, wegens de locatie van het museum op militair terrein legitmatie meenemen. Verdere info museum zie http://www.maczekmuseum.nl
» Deze reactie is geplaatst op 13 mei 2010 12:12
» Dit onderwerp is gesloten
2554