Discussiegroep

Onderwerp: Meidagen omgeving Renswoude, Scherpenzeel

Totaal berichten: 1
2.291 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Veel weet ik er niet van, maar de wens om er achter te komen wordt steeds sterker. Mijn grootmoeder vertelde mij jaren geleden voor zij stierf dat mijn grootvader tijdens de mobilisatie in de omgeving Renswoude - Scherpenzeel heeft gelegen. Dat zei zij nadat ik haar vertelde over een oefening tijdens mijn eigen dienstplicht in die omgeving. Of hij RI of RA was, weet ik niet. Of hij daadwerkelijk heeft deelgenomen aan gevechtshandelingen, weet ik ook niet.
Ik weet alleen dat hij daar was en na de demobilisatie terug ging naar Rotterdam. "daar stonden de soldaten hun uitrusting in de Kralingseplas te gooien".
Wie kan mij op het spoor zetten om iets over hem te achterhalen:
Herman (Hermanus) Kik, geb 26 nov 1915 te Amsterdam.
» Dit bericht is geplaatst op 26 mei 2010 14:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U kunt in dit geval ( we hebben tenslotte maar weinig concrete gegevens om op af te gaan ) het beste de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader opvragen bij IVENT ( toets daarvoor bij onze zoekfunctie het woord IVENT in, u krijgt dan 2 links, die u allebei even moet doorlezen om te begrijpen wat u doen moet ).
Die Militaire Staat van Dienst maakt in elk geval duidelijk tot welk dienstvak ( infanterie, artillerie of iets anders ) uw grootvader behoorde en levert daarnaast ook zijn stamregiment ( regiment van opkomst ) op. Soms heeft IVENT ook nog bataljon en zelfs compagnie beschikbaar, maar dat is meestal niet het geval. Maar vraagt u er in elk geval naar.
Heeft u de gevraagde informatie ontvangen, neem dan opnieuw contact met ons op. Wij zien dan wel of we er verder iets mee kunnen doen.

Ik zeg er wel direct bij dat de kans op echt persoonlijke informatie over uw grootvader in de meidagen heel klein is. Een reden daarvoor is dat de appellijsten van destijds in vrijwel alle gevallen vernietigd zijn op bevel van hogerhand. Verder worden militairen uit de lagere rangen ( ik heb al gecontroleerd of uw grootvader mogelijk officier was )maar zelden in verslagen genoemd.

Overigens acht ik de kans vrij groot dat uw grootvader destijds diende bij het 15e regiment infanterie. Niet alleen was dit gelegerd in de door u genoemde sector, maar bovendien waren vele militairen van 15 RI afkomstig uit Rotterdam. Tenslotte is er een bataljon van 15 RI in de meidagen naar Rotterdam gestuurd en is daar ingezet. Dat is dus de 2e link met Rotterdam, al denk ik eigenlijk dat we uw opmerking over Rotterdam zo moeten uitleggen dat uw grootvader uit Rotterdam afkomstig was en daar na de demobilisatie terugkeerde.

H Groenman / webredactie
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2010 09:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554