Discussiegroep

Onderwerp: foto met nederlandse militairen van 26 mei 1940

Totaal berichten: 3
3.230 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Overige relevante onderwerpen
hallo heren/dames

ik heb een foto in bezit waar mijn opa B.Vink op staat.
Op deze foto staat ook een schoolbord met de volgende tekst:
Zeist
26 mei 1940
2-IV-20RJ (of RI)
CC Kapt. Welsing

mijn vraag:
waar heeft de 2e comp. 4e bat. 20e RegInf. gediend? en of gelegerd gelegen.
heb namelijk nog wat meer foto's met boeren gezinnen erop.

bij voorbaat dank, M.Vink
» Dit bericht is geplaatst op 25 april 2012 14:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
20 RI diende als Legerkorpsreserve voor het IVe Legerkorps en was gelegerd in de omgeving van Woudenberg in de Grebbelinie. De onderdelen daarvan zijn in de oorlogsdagen bij allerlei gelegenheden ingezet.
Daarbij verrichtte de door u genoemde 2e compagnie van het IVe bataljon ( 2-IV-20 RI ) kantonnementsdienst in Zeist waar zich het Hoofdkwartier van het Nederlandse Veldleger bevond..Men was belast met de bewaking van de telefooncentrale in Zeist en De Bilt en met de opsporing van gemelde parachutisten ( die er in werkelijkheid nooit waren ). Gevechtsaanraking met de Duitsers heeft dit onderdeel in de meidagen niet gehad.
De 2e compagnie is op 13 mei, toen alle telefoonverbindingen in Zeist waren verbroken, met auto's vervoerd naar Gouda, waar men ter beschikking bleef met de Commandant Veldleger. Daar zal men tenslotte hebben vernomen dat er was gecapituleerd.

Ik kan er nog aan toevoegen dat IV - 20 RI was gevormd uit troepen die aanvankelijk ten oosten van de IJssel gelegerd waren geweest en daar in april 1940 waren losgemaakt.Vervolgens werd men toegevoegd aan 20 RI. 20 RI was daardoor een van de ( weinige ) bataljons met 4 bataljons in plaats van gebruikelijke 3.
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2012 16:27
Totaal berichten: 3
bedankt voor de uitleg heer Groenman,

u zegt ook dat men van orgine gelegerd was ten oosten van de ijsel.
Dat verklaard dan ook, de foto's van mijn opa en collegae uit Dedemsvaart (met houthandel H.W.Stegeman, en met veenschuiten).
Mijn opa heeft jaren geleden ook eens verteld, dat ze bruggen moesten laten springen en zich verplaatste per fiets.
Was dat ook een van hun opdrachten?

Vertrok het hele bataljon naar de kazerne in Gouda, na wegvallen telefoon verbinding? (tegenwoordig bioscoop)

Is de foto dan later, na de capitulatie, in kamp Zeist genomen?
ivm het noemen van Zeist op het schoolbord


bedankt, Michel Vink
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2012 21:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In het geval van Dedemsvaart zal uw grootvader zeer waarschijnlijk aanvankelijk ingedeeld zijn geweest bij 20 GB ( GB = Grensbataljon ) , dat inderdaad in de regio – Dedemsvaart was gelegerd. Na april bleef daar alleen de 3e compagnie achter, terwijl de beide andere zullen zijn ingedeeld bij 20 RI en daarbij verplaatst naar de Grebbelinie. Niet zo vreemd eigenlijk want 20 GB kwam voort uit 20 RI.In totaal zijn toen troepen ter waarde van 3 bataljons uit het Oosten naar het centrum van het land verplaatst.
Een van de taken van de Grensbataljons was inderdaad het bemoeilijken van de Duitse opmars door het laten springen van allerlei objecten zoals bruggen. Een weerstandbiedende functie had men niet, de bedoeling was zoveel mogelijk intact terug te trekken naar en over de IJssel. Met auto's of inderdaad ook per fiets, waarbij de te volgen route vooraf was uitgedokterd. Deze gang van zaken was logisch, want over zoveel reserves beschikte het Nederlandse leger tenslotte ook weer niet.
Nee, niet het hele batajon is naar Gouda vertrokken. Zo weet ik dat de 3e compagnie op het moment van de capitulatie in Vinkeveen verbleef en de 1e compagnie in Utrecht. De bataljonscommandant is vertrokken naar Woerden waar hij kantonnementscommandant werd.
Of mogelijk Gouda dan wel Woerden in principe wel was aangewezen als bestemming voor de hele bataljon weet ik niet. Maar als je weet dat de commandant van de 1e compagnie alleen bij geruchte had vernomen dat het bataljon in Gouda of Woerden zou zijn, houdt dat al in dat er kennelijk geen bevel was ontvangen. om terug te trekken naar een van die plaatsen. Mogelijk is er in bij alle wanorde van die dagen niet goed gecommuniceerd.
Je moet daarbij ook bedenken dat het bataljon sinds de 10e mei ook niet als eenheid opereerde, maar was uitgesmeerd over diverse bestemmingen. De 1e compagnie was belast met het bewaken van het Sluizencomplex in het Amste5dam-Rijnkanaal, de 2e compagnie was naar Zeist gestuurd en de 3e compagnie was ter beschikking gesteld van het IVe KL en belast met de bewaking van het Stafkwartier te Bilthoven, de telefooncentrale aldaar en de commandopost bij Huis ter Heide,

Ja, ik neem aan dat bedoelde foto inderdaad na de capitulatie in Kamp Zeist is genomen. Mogelijk is men daar na de capitulatie teruggekeerd om de boel op te ruimen. Misschien is het onderdeel daar ook tijdelijk geconsigneerd ( de Nederlandse militairen, voor zover niet naar Duitsland afgevoerd, zijn na de capitulatie enkele weken geconsigneerd geweest, d.w.z ze moesten in bepaalde door de Duitsers aangewezen plaatsen blijven waarbij ze overigens vrij wat bewegingsvrijheid hadden. Geregeld werd daarvoor de oorspronkelijke plaats van legering gebruikt.
» Deze reactie is geplaatst op 26 april 2012 13:02
Totaal berichten: 1.340
Hajo, mag ik wel één kanttekening plaatsen? Die IVe bataljons die zo ontstonden, waren wel kleine bataljons, zonder MC en met vaak kleinere compagnieën. Zo werden IV-10.RI, IV-15.RI en IV-20.RI gevormd. Hun sterkte was ca. 500 man maximaal.
» Deze reactie is geplaatst op 26 april 2012 13:34
Totaal berichten: 3
heer Groenman,

nogmaals bedankt voor de uitleg.


mvg, Michel
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2012 20:51
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar gegevens of info naar waar mijn vader gelegerd was in mei 1940.
Ik weet dat hij op het hoofdkwartier van het Nederlandse veldleger was gelegerd in Zeist.
De staf wordt tijdens de eerste oorlogsdagen terug getrokken achter de waterlinie naar Gouda.
Mijn vaders naam LJ Helderman.
Hij kwam uit Wateringen
» Deze reactie is geplaatst op 17 januari 2021 21:32
(redactie)
Totaal berichten: 219
L.J. Helderman komt op de site niet voor.

U kunt het beste zelf de volgende link volgen, alles invullen en het "Volledig Personeelsdossier" aanvinken, dat laatste is wel belangrijk om te weten: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

Indien u die gegevens daarna hier deelt, kunnen we mogelijk meer aanwijzingen geven. In Zeist en Driebergen waren verschillende onderdelen ondergebracht.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2021 17:14
Totaal berichten: 1
Ik heb vermoedelijk exact dezelfde foto. Deze komt uit de nalatenschap van mijn vader Gerrit Jan (Gerard) Bos *1917 ovl 1987.Ik ben nog bezig met een reconstructie van zijn diensttijd aan de hand van een uitgebreide correspondentie tussen hem en mijn moeder. Helaas is de staat van dienst momenteel niet te achterhalen omdat die momenteel in de overdracht zit tussen defensie en het Nationaal Archief. De betrekken militairen zijn inmiddels 100 jaar of ouder
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2022 20:02

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554