Discussiegroep

Onderwerp: 1ste Lt. T. Steeneker ('07)

Totaal berichten: 62
2.231 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Beste kenners,

Er zou een 1ste Luitenant T. Steeneker in 9-RI moeten hebben gezeten. Het enige dat ik weet is zijn z'n persoonlijke gegevens en zijn mobilisatiebestemming; 2de sectie .... 9 regiment infanterie. Het bataljon is mij dus niet bekend. Ik vermoed, na raadpleging van diverse bronnen over 9RI, dat hij in 1940 niet meer in deze eenheid zat. Kan iemand dit bevestigen?? Weet iemand waar hij dan wel bijzat?

Bvd.
MVG
» Dit bericht is geplaatst op 24 december 2013 13:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De kaderlijsten van resp. 9 RI, 9 GB en 33 RI ( het oorlogsregiment van 9 RI ) vermelden hem in elk geval niet. Helemaal volledig lijken deze kaderlijsten overigens niet.
» Deze reactie is geplaatst op 25 december 2013 14:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554