Discussiegroep

Onderwerp: Kaartmateriaal en een update

Totaal berichten: 433
336 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Om het terrein zoals het er vroeger uitzag te kunnen beoordelen is kaartmateriaal nodig dat in die tijd werd gebruikt. Dan ook ik voldoende detail en met de juiste coördinaten. Dat is op deze website in voldoende mate te vinden, hierbij ook bijvoorbeeld een deel van een Duitse Schieβkarte.
Een andere mooie bron is Topotijdreis, link https://www.topotijdreis.nl/?datatype=maps. Die kan ik ook van harte aanbevelen, omdat daarmee goed te zien is hoe ook een ander gebied dan dat bij de Grebbeberg er rond 1940 uitzag en veranderde.
Op het ogenblik werk ik aan een update en een toen al beloofde kleine uitbreiding van een op deze website in 2012 gepubliceerde deelstudie over het optreden van de Duitse artillerie bij de Grebbeberg in mei 1940. Hieraan werkte toen een flink team aan deskundigen mee, waaronder Lkol bd E.H. Brongers en anderen die om privacyredenen nog niet door mij genoemd kunnen worden. Zij hebben mij met een grondige kennis van militaire geschiedenis, artillerie, munitie, de Wageningse omgeving, en eigen ervaringen ook nog in mei 1940 daar, toen behoed voor duidelijke missers.
Nu en hier vraag ik de webredactie van https://www.grebbeberg.nl om ook mijn updatie op deze mooie website voor elke in deze materie geïnteresseerde toegankelijk te willen maken in .pdf. Een andere vorm van publicatie (bijvoorbeeld in de vorm van een boekje, al dan niet uit te geven in eigen beheer) wordt door mij ook nog weer overwogen.
» Dit bericht is geplaatst op 26 augustus 2021 07:23

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554