Discussiegroep

Onderwerp: Voorpostengevechten

Totaal berichten: 433
492 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Voor mij is uit de primaire bronnen nog erg onduidelijk hoe het gevecht in het voorpostengebied precies verlopen is. Vermoedelijk zijn de nadere reconstructies van Allert Goossens (en nu ook Harmen Hoogenboom) inderdaad juist. Zij beschrijven het als een aanval met kleine groepen volgens de stoottroeptactiek. Dat is een belangrijk nieuwe interpretatie van hen.
Nierstrasz gaf al aan dat de eerste stellingen vermoedelijk opgerold zijn vanuit de noordoosthoek, de stelling van Elt A. de Haas van 1eS-3-II-19 RI. De Duitse aanval werd (na inleidende schermutselingen in de vroege ochtend) volgens de Nederlandse gevechtsverslagen ingezet langs drie assen. Rond 10.00 uur langs het Nieuwe Kanaal, een half uur later ook langs de Haarweg, maar pas vanaf 12.00 uur ook langs de Rijksstraatweg.
Dit globale gevechtsverloop was al vastgelegd op een kaartje van Maj. C.J. Voigt, maar daar nog zonder tijdsaanduidingen. https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verslag-van-majoor-c-j-voigt
Nierstrasz heeft uit de toen bekende bronnen het eerder genoemd tijdschema aangenomen. Die werd aangegeven op kaart C. 3 https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=10893
Die ondergrond werd ook gebruikt voor kaartjes die het gevechtsverloop in meer detail beschrijven, onder meer voor de verklaring van Elt. A. de Haas, https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-1e-luitenant-mr-a-de-haas
Vanzelfsprekend zijn de tijdsaanduidingen en de door Duitse stoottroepen genomen hoofdroutes niet volkomen zeker, ze zijn achteraf zo goed mogelijk gereconstrueerd. Maar het lijkt er dus op dat de aanval noord van de Rijksstraatweg (uitgevoerd door delen van I./SSDF) een paar uur eerder ingezet werd dan de aanval zuid (uitgevoerd door delen van III./SSDF). Behalve het feit dat de aan III./SSDF toebedachte artilleriesteun (van III./207. AR) niet op tijd beschikbaar kwam, kan ik geen goede reden bedenken voor die fasering*). Ook niet voor de grote tijdsintervallen die tussen het oprollen van de verschillende stellingen in het voorpostengebied, behalve een behoedzaam opereren omdat niet alle Nederlandse vuurposities met vuursector en al in kaart waren gebracht.
Hebben jullie misschien nog andere (nadere) verklaringen ?
___
*) Mijn aanname is dat de eenheden van I./SSDF uit Bennekom kwamen (via het Binnenveld), de eenheden van III./SSDF uit Wageningen kwamen, vergelijk de opgeklopte verhalen over de verovering van Wageningen en de bekende foto’s van de doormars en gereedstelling.
» Dit bericht is geplaatst op 29 augustus 2021 14:21
Totaal berichten: 433
Mogelijk zijn er in het voorpostengebied nog meer mensen en materieel ingezet aan Duitse kant dan we nu menen te weten. Want waar is I./LSAH in het beeld van nu gebleven ?
Uit de Lagenkarte van X.AK voor 11.5.40 is op te maken dat (delen van) dit bataljon werden ingezet tussen Bennekom en het Nieuwe Kanaal. Kijk maar (helaas mag ik het kaartje alleen in eigen werk publiceren, dus hier maar een link) https://nachutrecht.blogspot.com/2018/04/31-dag-2-11540.html
Naar aanleiding daarvan de volgende hypothese over een mogelijk (meest waarschijnlijk ?) gevechtsverloop.
I./LSAH zet de aanval in langs de rand van de inundatie in het gebied noord van het Nieuwe Kanaal. Dit bataljon hoopt meteen door te stoten tot achter de HWL aan de Grift, zo hier al op de eerste dag een doorbraak te forceren wat tot de ineenstorting van de Grebbelinie leidt. De aanval langs deze as wordt afgeslagen door Nederlands vuur, mogelijk met vrij grote verliezen aan Duitse kant. I./LSAH trekt zich daarom terug om zich te hergroeperen, maar wordt later op de dag teruggeroepen om de doorstoot via de as Eindhoven- Moerdijk – Dordrecht van het buurkorps zuid van de Waal te ondersteunen met de rest van LSAH.
Vrijwel gelijktijdig zet I./SSDF de aanval in, in de sector tussen het Nieuwe Kanaal en de Rijksstraatweg. Deze aanval vordert maar moeizaam. Telkens moeten nieuwe vijandelijke posities worden verkend, aanvullingen verkregen, gerust, en gehergroepeerd. Artilleriesteun is er alleen van II./SS AR. Pas tegen 16.00 is deze klus geklaard.
Duidelijk later zet III./SSDF de aanval in, zuid van de Rijksstraatweg. Dat moet in het begin nog zonder artilleriesteun, ook nog in de wetenschap dat de aanval noord van het Nieuwe Kanaal is mislukt. Mogelijk ook nog onder invloed van pervitine als pepmiddel. Vooral III./SSDF was al de vorige dag voortdurend in de aanval geweest, daarbij de eerste verliezen geleden. Die voorgeschiedenis verklaart misschien ook het opmerkelijk grote aantal excessen waarbij juist dit bataljon betrokken lijkt te zijn geweest. Rond 17.30 valt in dit gebied de laatste Nederlandse stelling in het voorpostengebied. Het lukt SSDF die dag nog niet de HWL te doorbreken.
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2021 09:03
Totaal berichten: 433
Het is mij uit de Nederlandse stellingkaarten en gevechtsverslagen niet duidelijk of er een mitrailleurpiositie was die de opmarsroute Noord van het Nieuwe Kanaal bestreek. Die hoefde er ook niet te zijn als de inundatie niet een paar honderd meter teruggelopen was. Toch door sabotage van een sluis ?

Het is in elk geval begrijpelijk dat de eerste Duitse aanvalsgroep in dit gat tussen inundatie en het Nieuwe Kanaal dook. De afweer was hier niet erg sterk. Door het open terrein werd de aanval wel snel gespot en door artillerievuur afgeslagen. Een Duitse misrekening!
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 06:22
Totaal berichten: 2.110
Cees, die 'fasering' die je constateert tussen I./SSDF en III./SSDF heeft denk ik te maken met het feit dat III./SSDF een lastiger eerste hindernis vond in het door onze vooruitgeschoven posten bezette kruispunt (westelijke uitvalsweg Wageningen, met de enige harde kazematten in de voorposten) en mogelijk ook door het artillerievuur dat hier voorbereid was. III./SSDF werd door artilleriewaarnemers waargenomen, naar alle waarschijnlijkheid meermaals, terwijl I./SSDF veel meer onder dekking optrad en geen serieuze weerstand tegenkwam. Daarbij was in de goede traditie van het Auftragstaktisch opererende SS-V geheel de beide bataljons autonoom opgedragen hun respectievelijke (eerste) doellijn te behalen, zijnde de 'approaches' van onze frontlijn en deze - als het enigszins kon - in tweede fase te doorbreken.
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 14:01
Totaal berichten: 433
Dank Allert voor deze verduidelijking voor mij als niet militair geschoolde
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2021 14:22

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554