Discussiegroep

Onderwerp: gezocht info omtrent executie sergeant ten velde en Hanne Terwisscha

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.780 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Via een goede vriendin heb ik het verzoek gekregen om informatie in te winnen over het volgende voorval. Het overkwam Dhr Hanne Terwisscha (art) geboren 23 juni 1909 woonachtig in de Baars (Steenwijk). Tijdens de mobilistie heeft hij op de Grebbeberg dienst gedaan en slag geleverd tot de capitulatie.
Zijn wapenrustig bestond uit een kanon die door paarden werd voortgetrokken. Zijn geweer was van Oosterijkse makelij. Volgens zijn kleindochter hebben ze veel verliezen geleden door de Luftwaffe.

Tijdens de slag heeft een sergeant zijn eenheid "verraden" door deze aan de duitser over te geven. Helaas heeft de sergeant na gevangenneming dit door toedoen van zijn eigen mensen dit met de dood moeten bekopen. het verhaal gaat dat hij door eigen troepen door middel van messteken om het leven is gebracht. Hanne Terwisscha heeft kunnen ontsnappen uit gevangenschap door gebruik te maken van de chaos die er heerste. Door gebruikmaking van gesneuvelde wapenbroeders als camoflage.

Tijdens de oorlog heeft hij onderduikers in huis gehad in Steenwijk en heeft tevens contact gehad met het onderduik hol in Diever.In de oorlog is hij getrouwd met Grietje Vink in Steenwijk maar deze overleed door tbc.In 1945 is hij hertrouw met Harmina Limburg.

Mijn vraag is dus eigenlijk tweeledig: Wie kent het verhaal van de sergeant en om welke eenheid ging het. En nog belangrijker wie kent Hanne Terwisscha???
» Dit bericht is geplaatst op 23 april 2010 16:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Deze Hanne Terwisscha komt in ons archief niet voor. Nu zegt dat ook weer niet alles omdat we bij lange na niet alle namen hebben van de ongeveer 10000 militairen die destijds op de een of andere manier betrokken waren bij de Slag om de Grebbeberg. Dit o.a doordat vrijwel alle appellijsten van de diverse onderdelen op bevel van hogerhgand rond de capitulatie zijn vernietigd en daarnaast namen van militairen uit de lagere rangen zelden of nooit in verslagen ofrapporten worden genoemd.
Er zijn wel mogelijkheden om althans zijn stamregiment ( regiment van opkomst ) te achterhalen. Zo te horen zou het om een artillerieonderdeel kunnen gaan of een batterij 6 veld ( infanteriegeschut ). Navraag zou in elk geval duidelijk kunnen maken of het inderdaad om een onderdeel gaat dat een link heeft met de Grebbeberg. Desgewenst stuur ik u een mailtje met aanwijzingen hoe u tewerk zou moeten gaan. Laat maar weten.
Wat het verhaal over die sergeant betreft, ons is niet bekend dat er zoiets zou zijn gebeurd. Je kunt niets helemaal uitsluiten, maar eerlijk gezegd, ik acht het niet erg waarschijnlijk. We zijn eenmaal eerder geconfronteerd met een soortgelijk verhaal ( ook hier ging het om door eigen troepen geexecuteerde onderofficier ), dat bij nader onderzoek (we hadden toen de beschikking over meer gegevens o.a tav de plaats waar dat zou zijn gebeurd) niet kon kloppen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2010 17:25
Totaal berichten: 2
Hallo,

Ik ben Dana Terwisscha. Ik ben een achter achter achter kleinkind van deze Hanne Terwissha. Mijn vader is naar hem vernoemd. En mijn opa kent het verhaal. Mocht je hem willen spreken, mail dan even terug.
» Deze reactie is geplaatst op 24 februari 2011 18:10
Totaal berichten: 1
graag verder contact via
met vrgtn

herma.devries@home.nl
» Deze reactie is geplaatst op 24 februari 2011 21:46
Totaal berichten: 2
Als iemand anders nog wat wil weten moet die gene even reageren op dit bercht.

Met vriendelijke groet,

Dana Terwisscha
(acheter achtere achter kleinkind van Hanne Terwisscha)
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2011 10:17
» Dit onderwerp is gesloten
2554