Discussiegroep

Onderwerp: Leeszaal NIMH gesloten in januari 2012

Totaal berichten: 2.110
1.858 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Er is door onze redactie eerder op gewezen. De aanstaande verhuizing van het NIMH (thans nog oude Alexander kazerne) in Den Haag. Wegens de nieuwbouw van het Internationale Strafhof op de locatie van de huidige monumentale oude Alexanderkazerne, is het NIMH momenteel verhuizende. De verhuizing zal in februari 2012 afgerond zijn. Men verhuist naar de overzijde van de Van Alkemadelaan, de Frederikkazerne. Wegens een bezuiniging gaat het instituut daar in een bestaand gebouw en niet, zoals eerst gepland, een nieuw gebouw.

Als gevolg van de verhuizing van het gehele instituut, waarbij ook archieven verplaatst worden (deels naar elders), is momenteel een lage graad van dienstverlening mogelijk en de gehele maand januari 2012 geen dienstverlening aan particulieren. De leeszaal bij het instituut zal die gehele maand januari gesloten zijn voor publiek en ook zullen geen informatieverzoeken in behandeling worden genomen.

Mocht u dus een bezoek aan het NIMH plannen, doet u dat dan in de loop van februari of nog iets later.
» Dit bericht is geplaatst op 9 december 2011 11:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554