Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe opzet website ( Grebsite )

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3.325 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
Wij hebben, zoals enkele vaste bezoekers al hebben geconstateerd, als redactie enkele veranderingen doorgevoerd.

Wij gaan door als www.Grebbeberg.nl en beheren niet langer de websites Zuidfront, Dordt Open Stad, War over Holland en Maaslinie 1940. De Stichting Kennispunt Mei 1940 bestaat nog wel, maar wij maken daar geen deel meer van uit.
Nieuw te plaatsen materiaal zal voortaan uitsluitend betrekking hebben op Grebbeberg en Betuwe.
Wat het forum betreft: hier vervallen de aparte rubrieken voor Zuidfront, War over Holland en Maaslinie 1940. Daarvoor in de plaats komt er de rubriek: Mei 1940 overig. Ook hier gaan we dus terug naar de oude situatie.
In deze rubriek kunnen dus vragen worden gesteld of onderwerpen aan de orde worden gesteld over de meidagen die niet de Grebbeberg of de Betuwe betreffen. Voor die laatste 2 onderwerpen behouden we gewoon de al bestaande rubriek. Daarnaast zal ook de rubriek Gezocht gehandhaafd blijven. Deze laatste rubriek blijft niet beperkt tot Grebbeberg en Betuwe, maar heeft een algemeen karakter.

We zullen een en ander zo goed mogelijk blijven invullen, wat niet altijd even makkelijk zal zijn. Niet alleen komen we wat mankracht tekort, maar daarnaast betekent het vertrek van Allert Goossens ( die zich op zijn boek gaat concentreren ) als het om de nodige kennis gaat toch een grote aderlating.

Wat de Grebbeberg betreft: hier ligt nog een behoorlijk aantal dagboeken en interviews met Veteranen te wachten. Wij hopen die in de komende tijd successievelijk te plaatsen
» Dit bericht is geplaatst op 2 januari 2012 22:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554