Discussiegroep

Onderwerp: Het tot dusver onbekende lot van 4 pantserwagens M.39

Totaal berichten: 23
6.120 keer gelezen
32 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In de morgen van 10 mei 1940 waren bij de fabriek van DAF te Eindhoven 4 pantserwagens M 39 aanwezig, die vermoedelijk voor reparatie waren teruggezonden.

In de middag van 10 mei werden deze pantserwagens door chauffeurs van DAF naar Vught gereden. Zij werden daar overgedragen aan de 4e Compagnie Motordienst, die in de staf van de Peeldivisie was ingedeeld.
Hierna ontbreekt mij van deze 4 pantserwagens echter ieder spoor.

Op de tentoonstelling over dr. H.J. van Doorne, die een aantal jaren geleden in het museum van de Technische Universiteit Delft werd gehouden, stond echter op een van de tentoonstellingsborden over de pantserwagens M. 39 onder meer vermeld, dat een aantal van deze wagens op 10 mei 1940 uit Noord-Brabant had gepoogd te komen maar bij de Moerdijkbrug in gevecht met Duitse parachutisten was geraakt. Tot dusver heeft men de bron daarvan niet meer weten te achterhalen.

Wie kan mij verder helpen?

Met vriendelijke groet,

John Bom
» Dit bericht is geplaatst op 31 juli 2006 13:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Een leuk bericht. Was mij niet bekend.

Ik denk dat deze pantserwagens niet voor reparatie bij de fabriek waren, maar simpelweg nog niet afgeleverd waren. De M.39 wagens - 12 stuks plus een commandowagen - waren op 10 mei nog ingedeeld bij het depot cavalerie. Ze waren in feite nog niet operationeel, en zouden het 3e Eskadron Paw gaan vormen.

Het tweede deel verteer ik eerlijk gezegd iets slechter. Dat zou namelijk - als het waar is - tamelijk sensationeel zijn. Er is mij helemaal niets bekend van Nederlandse pantserwagens die ook maar in een enkel verslag genoemd zijn. Ik bezit bijvoorbeeld alle verslagen van de troepen die bij Moerdijk lagen en van 6.GB die daar in de loop van 10 mei kwamen, en zij melden geen van allen de aankomst van Nederlandse pantserwagens. En dat zou zeker bemerkt zijn. Nu is er een heel kleine mogelijkheid dat de wagens net aankwamen tussen het moment dat de NL bezetting bij de brug was verslagen en de (latere) aankomst van 6 GB. Dat moment is echter ongeveer twee uur groot [tussen 0600 en 0800] en dan waren de wagens wel heel snel van Eindhoven naar Moerdijk gereden.

Verder redenerend. Als de pantserwagens bij de bruggen kwamen en waren afgeslagen restte hen slechts de oversteek bij Keizersveer - waar zij overigens langs zouden zijn gekomen voordat ze daadwerkelijk bij Moerdijk zouden zijn aangekomen. Bij Keizersveer wordt ook niets vermeld van NL pantserwagens.

Overigens bestaat er bij geen 4e Compagnie Motordienst bij mijn weten. Wel de 4e compagnie van het IIIe Autobataljon, dat was ingedeeld bij het 3e Legerkorps, dat inderdaad in Brabant lag. Die troepen zijn echter de rivieren overgestoken in een veel oostelijker sector.

Dit alles sluit echter niets uit. Ik ben al een tijd bezig met een zeer uitgebreide studie naar het zuid-front Vesting Holland, waar Moerdijk onder valt. Zoals gezegd melden de vele verslagen die ik bezit geen pantserwagens [behalve Franse]. Ik zal deze vraag zeker opslaan en als ik ook maar een enkele aanwijzing tegenkom erop terugkomen.
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2006 14:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ik moet mezelf trouwens corrigeren. Natuurlijk bestonden er nog wel andere onderdelen in de Motordienst naast de autobataljons. Naast de auto bataljons die ingedeeld waren bij de legerkorpsen [waar ik eerder naar verwees] en het Veldleger bestond er ook nog een depot motordienst. Echter, die lagen allen in Haarlem in mei 1940. Ik ben via google - op instigatie van de heer Brongers - eens gaan kijken en vond dat de 4e compagnie van III Auto Bataljon [waar ik ook eerder naar verwees als vermoedelijk de bewuste compagnie] op 10 mei in Den Bosch en Vught lag.

Overigens blijf ik wel mijn twijfel houden bij het verhaal van de pantserwagens. Het kwam mij al uiterst onwaarschijnlijk over, en na een telefoongesprek met Eppo Brongers bleek hij mijn mening te delen dat de kans dat dit werkelijk gebeurd is vrijwel uitgesloten is. Ook in zijn uitgebreide studies van het zuidfront en Brabant is hij nooit op enig moment op dit verhaal gestuit.

Hiermee sluit ik het beslist niet uit overigens. Maar de kans dat het een indianenverhaal [het bereiken van Moerdijk] is, is levensgroot. Wat ik beslist niet uitsluit is dat de M.39's gewoon met het Derde Legerkorps over de grote rivieren zijn getrokken. Dat zou dan veel oostelijker zijn gebeurd. Ze zouden van daaruit [omgeving Gorinchem] richting het Depot Cavalerie in Den Haag kunnen zijn gereden. Er zijn in elk geval ettelijke M.39's ingezet bij Rijswijk, Den Haag en Rotterdam. Ik ben echter nooit verder gekomen dan de identificatie van zeven wagens. Dus het is aardig erachter te komen wat er met de resterende zes is gebeurd.

Aanstaande donderdag ben ik waarschijnlijk bij de sectie krijgsgeschiedenis en zal ik samen met Hajo de verslagen van 4-III Autobataljon bekijken om te zien of we nog iets te weten kunnen komen.
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2006 22:44
Totaal berichten: 23
Alle pantserwagens M. 39 waren begin januari 1940 afgeleverd, zij het nog gedeeltelijk incompleet. Nadat een aantal van deze wagens voor opleidingsdoeleinden bij het Depot Cavalerie te Den Haag in gebruik waren genomen, werden bij enige daarvan scheuren in de romp geconstateerd. Deze wagens moesten z.s.m. bij DAF te Eindhoven provisorisch worden gerepareerd.

Op 10 mei 1940 zocht de directie van DAF contact met het Centraal Orgaan voor de Voorziening in de Behoeften van de Weermacht in Den Haag om de aanwezigheid van vier pantserwagens M. 39 en enige Trado-trekkers bij de fabriek te Eindhoven te melden. Aan DAF werd het verzoek zich met de Commandant Peeldivisie in verbinding te willen stellen wat betreft de overdracht van deze voertuigen. Deze commandant liet de pantserwagens naar Vught rijden om aan de 4e Compagnie Motordienst te worden overgedragen. Dat is in de middag ook gebeurd.
Deze wagens trokken dus niet met het IIIe Legerkorps terug.

Zelf denk ik ook dat het Moerdijk verhaal als indianenverhaal moet worden getypeerd, maar ik ben nog steeds op zoek wat er dan wel na Vught met de 4 pantserwagens M. 39 is gebeurd.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2006 17:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Als de wagens inderdaad in de middag van 10 mei in Vught zijn afgeleverd, dan sluit dat toch niet direct uit dat ze niet met het derde legerkorps zijn meegetrokken? Naar mijn beste weten wilde men alle zwaardere wapens zsm binnen Vesting-Holland brengen.

Overigens opent dit wel weer de richting Moerdijk. Immers - de 4e compagnie Motordienst viel onder de Peeldivisie (bij mijn beste weten). De Peeldivisie is echter over de Zuid-Willemsvaart, Tilburg, Breda doorgetrokken naar Zeeland (althans, circa 5,000 man). Dat zou dan wel weer verklaren dat zij bij Moerdijk zouden zijn geweest. Immers 6GB liet contact met de Duitsers los op 11 mei, en daarna werd het Duitse bruggenhoofd alleen op afstand in de gaten gehouden. Veel Nederlandse getuigen waren er na 11 mei niet meer, en als de Nederlandse pantserwagens daadwerkelijk contact hebben gemaakt met de Duitsers in het bruggenhoofd dan zal dit op 12 mei zijn geweest.

Overigens kunnen we opnieuw stellen dat in geen verslag van de Peeldivisie, 6GB of de troepen in Zeeland Nederlandse pantserwagens zijn genoemd. Nu sluit dat niets uit, maar merkwaardig is het wel. Schaarste valt op - althans indien juist wel pantserwagens van eigen troepen worden waargenomen.

Het is wel een boeiende kwestie. Bijzonder boeiend moet ik zeggen. Ik begreep van Eppo Brongers trouwens dat u (heer Bom) de verslagen van 4KMD ook al had doorgenomen - wat me overigens niet verbaast - uw werk betreffende pantserwagens kennende. Als daarin geen melding wordt gemaakt van de wagens (met uitzondering van de ontvangstbewijzen) dan is dat ook weer uiterst opvallend. Ik ben benieuwd hoe deze kwestie zich ontwikkelt.

Overigens heb ik altijd begrepen dat de M.39's door de Duitsers van nieuwe ophanging en stuurinrichting zijn voorzien, voordat ze naar Rusland werden gestuurd. Verder waren er bij mijn beste weten 13 M.39 besteld. Twaalf kanon/mg bewapende wagens en een commandowagen met alleen machinegeweren. We missen in totaal zes wagens in (mij bekende) overzichten. Als we de vier in kwestie dan even aftrekken, zijn er nog twee "spoorloos". Hebt u daar nog meer informatie over heer Bom?
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2006 17:37
Totaal berichten: 23
Er waren 12 pantserwagens bij DAF besteld en geen extra commandowagen.
Naar de huidige stand van zaken van mijn naspeuringen waren in de vroege morgen van 10 mei 1940 bij het Depot Cavalerie te Den Haag aanwezig 8 pantserwagens M. 39, waarvan 2 nog zonder kanon en bij DAF te Eindhoven de resterende 4.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2006 18:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Kijk - dat is fantastische nieuwe informatie. Ik zal dit ook op onze site aanpassen. Dank u wel!
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2006 18:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Vandaag op de Alexander geweest en in de daar beschikbare verslagen van het KMD geen enkele ook maar enigszins verdachte verwijzing naar pantserwagens gevonden. Helaas, het is niet anders.
» Deze reactie is geplaatst op 3 augustus 2006 21:41
Totaal berichten: 191
I.v.m. de onduidelijkheden rond de DAF pantserwagen M.39, heb ik bij de Heer Staals van DAF gevraagd of er over deze zaak in de DAF-archieven nog iets is te vinden. Gisteren kreeg ik het onderstaande antwoord:

Hoogedelgestrenge Heer Brongers,
Naar aanleiding van uw e.mail van 1 augustus heb ik onze informatiefiles omtrent de Paw M39 nog eens doorgespit.
Omtrent het lot en de verblijfplaats van de M39 doen diverse verhalen de ronde maar is er tot op de dag van vandaag geen
sluitende zekerheid.
De meest gehoorde lezing is als volgt:
Op 25 april 1939 werd door het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen een contract afgesloten voor de levering van 12 pantserwagen
Type P.T.3 welke later als Paw M39 werden aangeduid.
Toen op 9 en 10 november 1939 de spanning in Zuid-Nederland opliep zijn de in aanbouw zijnde pantserwagen overgebracht naar de scheepsbouwmaatschappij
"De Nieuwe Waterweg" te Rotterdam.
Op 27 november 1939 werden de eerste twee M39 pantserwagens door DAF afgeleverd.
Bij het uitbreken van de oorlog waren 7 pantserwagens afgeleverd en ingedeeld. De overige wagen waren nog incompleet door een tekort aan
onderdelen.
De weinige gevechtshandelingen waarbij de M39 betrokken was speelden zich af in de omgeving van Den Haag.
Een peloton begeleidde op 11 mei 1940 een munitiekonvooi naar Delft en had daarbij vuurcontact met Duitse parachutisten.
De na de capitulatie nog resterende wagens zijn door de Duitsers onderzocht en door hen in dienst gesteld voor politiediensten in ons land en o.a. in Rusland.
In 1998 is door de heer Drenth van het DAF Museum contact opgenomen met Lkol H.M. van der Horst (Bureau MILAT. HMA/Moskou) met het
verzoek te onderzoeken wat er is gebeurd met 6 voertuigen die tijdens WOII met de Duitse legers naar Rusland zouden zijn getrokken.
LKol van der Horst heeft e.e.a neergelegd bij de waarnemend Consul-Generaal te Sint-Petersburg met het verzoek informatie in te winnen
omtrent de mogelijke aanwezigheid van de Paw M39 in Rusland.
Op 7 december 1998 heeft het Consulaat-Generaal geantwoord dat er bij het Centraal Museum van de Strijdkrachten te Moskou geen informatie
over de M39 bekend was. Voorts werd medegedeeld dat in Moskou bij het K(G)oebenka Museum of bij het Centraal Museum van de Gewapende
Troepen mogelijk enige informatie aanwezig was.
Op 5 maart 1999 is door LKol van der Horst telefonisch medegedeeld dat er geen voertuigen meer in natura in Rusland aanwezig zijn.
Hier eindigt het onderzoek en blijft het tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er uiteindelijk met de M39's is gebeurd en of er nog wel
in natura aanwezig zijn.
Jammer, omdat dit zo een bijzonder voertuig was met voor die tijd unieke eigenschappen blijft het voor het DAF Museum een wens
om dit voertuig aan de collectie toe te kunnen voegen.
Ik ben echter bang dat het bij een wens zal blijven.
Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2006 11:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ten aanzien van de wagens die in Duitse dienst traden zijn vrij veel foto's in omloop. Zeker is dat de wagens in 1942 zijn afgedankt. Onderdelen ontbraken en de meeste waren inmiddels vernield. Ik heb tenminste twee foto's gezien met vernielde M.39 [door Russisch vuur] in Duitse dienst. Ook zijn er twee foto's bekend van drie M.39's die in mei 1940 de noordzee bij Scheveningen in gereden zijn door de Nederlanders. In welke mate het zoute water de wagens voldoende heeft aangetast ze onbruikbaar te maken is me niet bekend. Momenteel staat er een foto op E-bay te koop van drie M.39's in Duitse dienst in Frankrijk.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2006 15:03
Totaal berichten: 191
Op internet is bij 227.Infanteriedivision te vinden dat Aufklärungs Abteilung (Verkenningsafdeling) 227 op 15 mei uit de "Beutebeständen"
8 pantserwagens kreeg, te weten 4 DAF M.39 en 4 Landsverk L.180. Wat er daarna mee is gebeurd wordt niet vermeld. Mogelijk zijn deze wagens later aan een Polizei-eenheid overgedragen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2006 16:09
Totaal berichten: 1
Ik ontdekte in mij WOII archief nog een M39 op het strand van Scheveningen, zonder geschutskoepel.
» Deze reactie is geplaatst op 30 maart 2007 22:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Kijk aan, die foto [of een vergelijkbare] stond recent op e-bay ook te koop. Eindprijs 210 euro. Het is maar wat je er voor over hebt ... Overigens gaat men er vanuit dat het de kust bij Scheveningen is. Hier is geen bewijs van. Wel is bekend dat inderdaad [vermoedelijk] zes M.39's hier terecht kwamen. Er werden er drie de zee in gereden.
» Deze reactie is geplaatst op 31 maart 2007 13:03
Totaal berichten: 103
Waarschijnlijk ten overvloede, maar een kleine aanvulling.
In "Die 18. Infanterie- und Panzergrenadier-division 1934-1945" staat een foto (2xM39 bij de Esso-pomp) die we ook op deze webpagina aantreffen(foto 6): http://www.rooiesok.nl/legerdaf.html.

Het onderschrift bij deze foto: "Niederländische Spähpanzer werden übernommen. We mogen dus in ieder geval aannemen dat 2 voertuigen kennelijk vanuit Limburg deel mochten nemen aan de opmars naar Duinkerken.

Helaas blijft het bij deze ene foto.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2007 10:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Hugo, er zijn minstens vier M.38 en drie M.39's met de 227.ID naar Frankrijk getrokken. Vermoedelijk zijn er later nog meer toegevoegd.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2007 11:42
Totaal berichten: 40
3 Dafs 203 met Duitse kentekens. Op Ebay, typ in: 290101148434
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2007 21:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
En slechts voor 378 euro verkocht die foto! Heb je wel moed, want erg authentiek zag de foto er niet uit. En zo'n bedrag voor deze foto ... Je zal maar extreem goed in de slappe was zitten. Nogal contrasterend met de zuinigheid waarmee we pantserwagens kochten in die jaren ...
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2007 15:28
Totaal berichten: 103
Sudek13, die deze foto kocht voor 378 euro, zit inderdaad flink in de slappe was. En verpest met zijn bedragen een hoop voor de "gewone man" die ook wil verzamelen. Al ziet de organisatie sudek13 dat anders. Dit is een mooie link over een foto-album gekocht door sudek13, en vervolgens het verhaal achter sudek13:
http://www.wehrmacht-awards.com/forums/showthread.php?t=209296
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 23:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Een mooie link Hugo. Kennelijk gaat achter Sudek13 de zoon van Kenneth Thompson schuil, David Thomson. Tja, en als een miljardair de interesse met ons deelt ... dan houdt het op. Overigens zijn er dan nog steeds andere financiële spierballen die kennelijk ook hoog bieden. Anders kom je niet tot deze hoge biedingen ...

Voor de niet doorlinkers onder de bezoekers een integrale weergave van de beste hint op het forum:

"If Dave Thompson indeed purchased this medal then he's certianly flexing his muscles into different areas because Dave Thompson is apparantly aka Sudek13 who happens to have spent over "one million" dollars on ebay purchasing wartime photos. I suspect he is the son of the late Ken Thompson, the newspaper magnet, and is having fun with his money."

Overigens zijn er meer types, ook met Nederlandse nicks, die enorm veel bieden. En ook kennen wij een Nederlandse groep kerels die veel bieden voor bepaalde Nederlandse foto's. Het spijtige is dat over het algemeen publicatie van de "gewonnen" foto's nauwelijks te verwachten is, of bijzonder lang op zich laat wachten.

Wij publiceren alles - en gratis. Dit soort geschiedenis hoort voor ons allen toegankelijk te zijn. Maargoed, voor ons is het ook geen business, eerder een zeer kostbare passie. Het kan verkeren he ...
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2007 01:14
Totaal berichten: 134
Het verschijnsel Sudek13 is inderdaad een raar fenomeen. Een collectief met kopers verspreid over de hele wereld. De daadwerkelijke identiteit van de man ligt verscholen achter dat netwerk.
Er zijn al heel wat foto's van Nederlandse toestellen richting sudek13 gegaan - Fokker G.I's etc...
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2007 09:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Het is buitengewoon zonde dat veel zeldzame foto's - en daar heeft het Nederlandse theater er beduidend meer van dan welk ander dan ook - naar dit soort poenscheppers verdwijnen en daardoor publicatie en openbaring missen. Het is echter niet anders.

Overigens zie ik (helaas) ook bijzonder weinig van andere zeldzame foto's - die naar Nederlandse verzamelaars gaan - terug op het net of in publicaties. Dat is bijzonder jammer.

Wel heel plesant allemaal voor de veilingjongens trouwens ....
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2007 10:05
Totaal berichten: 40
Over die Sudek13: Hij staat op de 10de plek van miljardairs op de wereld. Hij wil (in de toekomst) een database gaan openen met daarin al de door hem aangekochte fotos. Natuurlijk kan je dan een kopie aanvragen, maar je moet er wel voor betalen. Hij is zeker nog niet rijk genoeg, de stinkerd...

Over die pantserwagens gesproken, was type 203 hetzelfde als de M.39 van Daf? (M.38 of M.36 ook goed) Ik vond het namelijk een nogal vage aanduiding.
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2007 13:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Bij mijn beste weten werd de M.39 als Panzerspähwagen 201 (h) aangeduid. De M.38's werden als Panzerspähwagen L202 (h) aangeduid.
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2007 14:11
Totaal berichten: 23
Inmiddels is deze puzzel iets verder opgelost.

Volgens fotografisch bewijsmateriaal zijn enige pantserwagens M. 39 medio mei 1940 op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal in handen van het Duitse Infanterie-Regiment 333 gevallen. Vermoedelijk zijn deze buitgemaakte pantserwagens daarna bij dit regiment voor de verdere Duitse veldtocht in het westen gebruikt.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2009 16:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Dat is buitengewoon boeiend nieuws. Dat regiment was onderdeel van 225.ID, dat onder 26.AK aan de strijd rond Antwerpen meedeed. Maar het kwam pas op 16 mei in Roosendaal aan. op 18 mei vertrok het regiment voor de aanval naar het zuiden.

Opvallend is dat de SS VT daarvoor reeds in Roosendaal waren en kennelijk geen behoefte aan de M.39's hadden. Wellicht wel logisch, daar zij de SS.AA al hadden en 225.ID slechts een Radfahrer Schwadron als AA.

Als die M.39's in Roosendaal waren, heb je dan ook enige aanwijzing hoe ze daar gekomen zijn John? Zijn ze inderdaad vanuit de DAF fabrieken daarheen verplaatst in de ochtend van 10 mei?
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2009 21:24
Totaal berichten: 23
De door mij bedoelde foto's, die via ebay werden aangeboden, zijn nog steeds op Axis History Forum te zien. Dit is een link naar het betreffende item: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=47&t=58585&hilit=landsverk+landsverk&start=30

De twee foto's staan dan op pagina 3. Overigens heb ik de tweede foto (met tekst "Vor einem eroberten holländsichen Tank in Rosendal ..." op achterkant) gelukkig zelf weten te bemachtigen.

De 4 pantserwagens M. 39 werden in de middag van 10 mei door chauffeurs van DAF naar Vught gereden. Aldaar werden deze wagens (tegen ontvangstbewijs) overgedragen aan de 4e Compagnie Motordienst. Deze compagnie was in de staf van de Peeldivisie ingedeeld en was in de late morgen in het verband van deze staf van Mierlo-Hout naar Vught verplaatst. In de nacht van 10 op 11 mei verplaatste de 4e Compagnie Motordienst zich voor middernacht naar Breda (omgeving Chasseekazerne) en vervolgens omstreeks middernacht naar Princenhage. In de vroege morgen van 11 mei volgt een verplaatsing naar Antwerpen. Gedurende de volgende dagen marcheerde de compagnie via enige omzwervingen in Belgisch Vlaanderen naar Zeeland.

Blijkbaar zijn de vier pantserwagens M. 39 door de compagnie in het Westelijk deel van Noord-Brabant achtergelaten en daar uiteindelijk in Roosendaal beland. Waarom in Roosendaal is mij onbekend. Daarnaar zou ik alleen maar kunnen gissen (komst van Franse troepen ter ondersteuning verdediging in dat deel van de provincie??).
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2009 16:04
Totaal berichten: 1
Hallo,las net alles over speciale foto,s over de m39,mijn opa heeft er ook op gezeten,heb een heel verslag van Min van Defensie en enkele foto,s waaronder 1 foto in aktie in Mei 1940.Zijn naam was J de Groot,zoek hem maar op,als ik iemand hiermee kan helpen ivm enige documentatie hoor ik het graag.
Of ik de foto,s verkoop weet ik niet.Ik kijk de reactie,s wel af op dit forum.
Mvg R de Groot.
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2009 18:27
Totaal berichten: 23
Geachte heer De Groot,

Omdat mijn mail aan u als "niet te bezorgen" werd geretourneerd probeer ik het ook langs deze weg.

Ik ben zeer geïnteresserd ben om kennis te nemen van deze informatie over en foto's van uw grootvader.

Hoop dat u daarover met mij in contact zou willen treden,

John Bom
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2009 21:05
Totaal berichten: 103
Het hoe en waarom van Roosendaal is op zich niet zo moeilijk: het zal behoord hebben tot de door de Duitsers aangewezen Sammelstelle für Beute in het zuiden. Overigens is het KTB van IR333 verloren gegaan dus daar vinden we niets. In diverse KTB's van 225 ID, 26 AK, etc. hebben we niets kunnen vinden. Nu zegt dat niet veel, we waren hier met andere doelen, dus de meeste ruimte (15 boeken per persoon per dag en we zijn hier met 2 personen 4 dagen) hebben we aan andere zaken besteed. Helaas dit bezoek in deze zaak niets gevonden, maar we nemen het mee voor volgende keer.
» Deze reactie is geplaatst op 27 maart 2009 13:46
Totaal berichten: 1
Beste forum leden.
Kan iemand mij vertellen wat het eenheids symbool op het linker spatboard is.
Overigens lijkt dit het bewijs dat de m38 tot 1943 in gebruik is geweest.
Wellicht is de m39 uit dezelfde periode.
Het onderschrift van de M38 is voor mij onleesbaar, ik ben zeer benieuwd wat de plaats is waar deze foto genomen is.

[Edit: de redactie kan de per mail toegestuurde foto's helaas niet plaatsen. De rechten daarvan vallen duidelijk derden toe]
» Deze reactie is geplaatst op 8 april 2009 23:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ik kan in elk geval vast meegeven (Ruud) dat de ster op het rechter voorspatbord van 227.ID is. Die ster werd in de periode dat Gen-Lt von Scotti de boel leidde gevoerd. Dat was april 1941 - juni 1943. Er was al bekend dat tenminste vier M.39's en vier M.38's dienst deden bij de AA.227 sinds mei 1940.

Ik verwacht dat John Bom wellicht nog reageert met meer info. Ik heb hem de foto's (overigens bekende foto's) toegestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 9 april 2009 01:22
Totaal berichten: 23
Helaas kan ik aan de door Allert verstrekte informatie weinig meer toevoegen dan dat 227 ID in 1943 in het noordelijk deel van het Oostfront was ingezet.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 14:54
Totaal berichten: 1
Hallo,dit bericht is bestemd voor de heer,Jonh Bom.
Mocht U nog int hebben voor mijn over grootvader Dhr de Groot van het 2de esk pw.
Moet U mijn telefonisch bellen op nr 06 41374444.
Mvg R de Groot.
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2009 14:39

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554