Gevechtsbericht 13 mei 1940 van reserve-kapitein A.M.H. van de Venne

IIe Divisie
11e Regiment
IIe Bataljon.


GEVECHTSBERICHT van het gevecht op 13 Mei 1940
----------------------------------------------------

1e bevel ontvangen plaats van ontvangst: Café de Trekpot, Prattenburg, op kruispunt weg Elst,Veenendaal (- Cuneraweg)
uur van ontvangst: 12 Mei 1940 ongeveer 17.00 uur
van: Commandant 10 R.I.
Opdracht: Het bezetten van een stelling in de lijn loopende Noordoostelijk / Zuidwestelijk over Protestantsche Kerk (P.K.) (vt. 168.90 - 442.30) ongeveer 600 meter Zuid van Achterberg, in een vak begrensd door de spoorbaan en de Cuneraweg.
Uitvoering: Aangegeven lijn bezet met twee voorcompagnieën elk toegevoegd een sectie zware mitrailleurs en een compagnie in reserve bij Achterberg.
Bataljons commandopost bij Berg en Dal (Jeugdherberg)

Een 2e bevel is nooit ontvangen. Bij de algemeene terugtocht zijn de compagnieën op eigen gelegenheid terug getrokken in Westelijke richting.
Bijzondere mededeelingen: Terrein was aan ieder van II-11 R.I. volkomen onbekend.
Omtrent vijand alleen bekend dat zich waarschijnlijk weinig vijand tegenover ons zou bevinden.
Welke onderdeelen optraden als neventroepen van II-11 R.I. was niet bekend.
Op weg naar en in de aangegeven lijn werd veel artillerievuur ontvangen, benevens aanvallen met vliegtuigen, welke bommen op de stelling afwierpen.
Bij de opmarsch werd een compagnie overvallen door artillerievuur, tengevolge waarvan bij de eerste (niet leesbaar) reeds 14 man werden gewond.
De voorcompagnieën hebben vuur uitgebracht op vijandelijke doelen (bezette boerenwoningen, aanvallen op troepen in boomen en vijandelijke zware mitrailleurs)


te commandopost, 13 Mei 1940.
de reserve-kapitein,
waarnemend bataljonscommandant,
(get.) v.d. Venne.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.30 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 6.25 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 2.57 MB)