Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers Koninklijk onderscheiden

Brongers benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Klik hier voor een uitvergroting
Nuth / Wijnandsrade - Op vrijdag 28 april 2006 heeft Eppo H. Brongers uit handen van de burgemeester van Nuth, drs. H.R. Binderhagel, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De initiatiefnemers van deze voordracht menen dat de heer Brongers een uitzonderlijke dienst aan het Nederlandse volk heeft verricht in de afgelopen ruim 40 jaar. De heer Brongers heeft een buitengewone prestatie geleverd op het gebied van populaire krijgshistorische publicaties en boeken ten aanzien van de meidagen in 1940. Tussen 1963 en 2004 heeft hij 18 titels uitgebracht waarvan een aantal in herdruk - al dan niet herzien (5e, 6e, 8e of 11e druk) verschenen. Hij heeft hiermee een groot deel van onze bevolking bewust gemaakt en geïnformeerd over deze zeer turbulente dagen in onze recente geschiedenis. Het is vrijwel uitgesloten dat zonder het oeuvre van Brongers een zelfde verspreiding van deze kennis zou zijn bereikt.

Naast bekende personen als Generaal b.d. Nierstrasz en Lou de Jong is Brongers in Nederland een begrip in deze wereld van gepubliceerde krijgshistorische werken. Recent is zelfs - wegens bewezen interesse - de Slag om de Residentie in de Engelse taal verschenen, waardoor het in de typerende stijl van Brongers geschreven verslag van de krijgshistorische gebeurtenissen rond Den Haag gedurende de meidagen ook in het buitenland kan worden verspreid.

Brongers heeft - structureel in al zijn werken - een toonsoort gekozen waarbij vooral de prestaties van de Nederlandse militairen gedurende de meidagen worden belicht en op een wijze die hen in ere houdt, zonder daarbij de krijgshistorische waarheid geweld aan te doen. Daarbij heeft hij in veel opzichten baanbrekend bronnenonderzoek verricht, en zich vooral ook in grote mate verdiept in de (met de jaren steeds meer vrij gekomen) Duitse bronnen. Hij heeft het uitgebreide en grondige krijgshistorische onderzoek wat hij heeft verricht te allen tijde gedeeld met de instellingen en instituten die in onze samenleving zijn aangewezen en geoutilleerd om deze kennis te archiveren en inzichtelijk te maken ten bate van de maatschappij.

De heer Brongers heeft na zijn pensionering [als luitenant-kolonel van de verbindingsdienst] tevens heel veel tijd gestoken in het houden van spreekbeurten, lezingen en openingen in relatie tot de voornoemde materie. Zijn lezers en toehoorders zijn voornamelijk gewone - niet-militaire - burgers van ons land. Het enorme oeuvre van Brongers, alsmede zijn buitengewone importantie voor de verspreiding van de kennis van de krijgsgeschiedenis van ons land, hebben ons doen besluiten hem voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

H. Groenman / R. Bol / A.M.A. Goossens.

Klik hier voor een uitvergroting
Links drs. H.R. Binderhagel, burgemeester van Nuth, daarnaast de heer en mevrouw Brongers
Klik hier voor een uitvergroting
Eppo H. Brongers met onderscheiding op de trap van het stadhuis in Nuth

Gedeeltelijk overzicht van zijn werken

Overste Brongers volgde zijn opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda en vervulde daarna talrijke nationale en internationale troepen-, staf- en commandofuncties, onder meer bij het 1e Legerkorps en bij het internationale hoofdkwartier van de geallieerde troepenmacht in Centraal Europa (AFCENT). Voorts was hij verbonden aan de Hogere Krijgsschool als docent telecommunicatie en elektronische oorlogsvoering en aan de Koninklijke Militaire Academie als docent strategie en militaire geschiedenis. De auteur geniet grote bekendheid als deskundige met betrekking tot de Duitse aanval op Nederland in mei 1940. Van zijn hand verschenen tientallen boeken en artikelen over dit onderwerp, waaronder Grebbelinie 1940, Afsluitdijk 1940, Opmars naar Rotterdam, De slag om de Residentie en De Nederlandse cavalerie in de meidagen van 1940.


154