Oorlogsverslag van Kapitein G.J. Post


Oorlogsverslag van de Commandant 3e Compagnie 3e Bataljon 46e Regiment Infanterie
over het tijdvak van 10 tot en met 14 Mei 1940.
 
In den avond van 9 Mei deelde de Brigadecommandant mij mede, dat van de grens zeer verontrustende berichten kwamen en men derhalve komende nacht zeer op zijn hoede moest zijn. Op 10 Mei 1940 te 4.00 uur zou tot nader order graad van strijdvaardigheid 3 ingaan. Bevel ontvangen zoo spoedig mogelijk af te marcheeren naar de stelling. Om 2.30 uur waren de automatische wapens bezet en rustte de troep in de alarmkwartieren. Hiervan bericht gezonden aan Brigadecommandant. Bij het aanbreken van den morgen verschenen steeds meer vijandelijke vliegtuigen boven de stelling en werden wij bestookt met mitrailleurvuur.
Te 3.45 uur gaat graad van strijdvaardigheid 4 in. Alle burgers uit het stellinggebied werden in den voormiddag geëvacueerd en de huizen voor den liniedijk in brand gestoken. Geen verliezen. In den nacht van 10 op 11 Mei begint de aanval op den Grebbeberg. Om 8.00 uur van den 11 Mei opdracht ontvangen de asperges in de Tielschestraat te stellen, doch een opening voor wielrijders vrij te houden. Nog geen draden doorknippen. De opdracht uitgevoerd en bericht hiervan gezonden aan Brigadecommandant.
Te 21.30 uur bericht ontvangen, dat de Mitrailleur Compagnie 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie de Boveneindschestraat zal passeeren om zich te gaan opstellen op den Bandijk - Veerhuis - Zwaantje. In den loop van den avond passeerde op zijn terugtocht over den Rijn een luitenant met een afdeeling soldaten [van 8 R.I., afkomstig uit de voorpostenstrook voor de Grebbeberg]. De verhalen van deze menschen brachten een ernstige schok toe aan het moreel. Ik ben zelf naar den Liniedijk gegaan om de menschen rustig en kalm te houden. De heele nacht door lichtsignalen in het voorterrein.

Op 12 Mei te 17.30 uur opdracht ontvangen een sectie af te staan aan den 1e Luitenant Grootes ter versterking van de stoplijn. Hiervoor heb ik de bezetting van de "Peppel" en een groep van de "Waaij" aangewezen. Bericht gezonden aan Brigadecommandant, hiervan. Heel den nacht door weer lichtsignalen waargenomen.
In den namiddag verschenen 5 Nederlandsche vliegtuigen boven den Grebbeberg. Het moreel effect hiervan op de troep was zeer gunstig. Om ongeveer 8.30 uur van den 13 Mei werd de Liniedijk met vijandelijk artillerievuur bestookt. Geen gewonden. In den loop van den voormiddag kwam de Brigadecommandant persoonlijk op den Liniedijk het gunstig luidende legerbericht voorlezen.
Te 16.00 uur kwam het bericht, dat alle wagens onmiddellijk moesten worden bepakt. Om 19. 00 uur volgde wederom een vijandelijke artillerieaanval op den Liniedijk, welke vermoedelijk op de terugtrekkende voorposten was bedoeld. Gedurende deze aanval begon een gedeelte van de bezetting terug te trekken. De Luitenant Huijboom heeft dit den Brigadecommandant gemeld, waarop deze met den Kapitein Snater en mij de bezetting weer heeft hersteld.
Te 20.15 uur kwam het bericht, dat de terugtocht kon worden aangevangen. Ik heb mijn Compagnie verzameld en deze gemeld aan den Brigadecommandant. Over Lienden - Ingen - Maurik - Everdingen bereikten wij Vianen. In Vianen heb ik de Compagnie in de mij toegewezen straat ondergebracht en tot legering overgegaan.


Gezien:
De Brigadecommandant,
De Reserve Majoor,
(get.) J. Kruitbosch.
De Kapitein,
Compagniescommandant,

(get.) G.J. Post.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 942.21 KB)