Verslag van reserve Officier van Gezondheid 2e klasse K. Visscher

 

VERSLAG OVER DE GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HET 2e BATALJON VAN HET 46e REGIMENT INFANTERIE
gelegen in de hoofdweerstandsstrook.
==========================================

 

  Te 10 Mei 1940 des voormiddags 3 uur was de hulppost in de Spees bezet door een officier van gezondheid en vier ziekendragers, behoorende bij de 2e Compagnie.
Als materieel was daar aanwezig 4 eenheidsveldbaren en een bepaalde hoeveelheid verband materiaal. De hulppost ten huize van van Zalingen aan de Markstraat is niet bezet geweest.
In de loop van de volgende dagen zijn een twaalftal gewonden aangekomen in de hulppost, waarvan enkelen weer naar hun onderdeel konden terugkeeren.
Van de andere gewonden had één een perforeerende schotwond in zijn onderbuik, de overigen hadden verwondingen door granaatscherven, speciaal aan armen en beenen, welke ten deele loopend, anderen per eenheidsveldbaren werden gehaald door personeel van de hulpverbandplaats, hiervan waren 4 flinke verwondingen. Eén man werd door een granaatscherf in z'n borst gedood in de omgeving van de boerderij "de Ambtse" waarbij lijkschouwing werd verricht.
Op te merken valt, dat telefonische verbinding met de hulpverbandplaats gedurende de gevechtsdagen onmogelijk is geweest; zoodat verband alleen mogelijk was door middel van ordonnansen.
De terugtocht van het geneeskundig personeel vond plaats met de terugtocht van het 2e Bataljon 46e Regiment Infanterie, in welk vak ook de hulppost gelegen was.

w.g. De reserve officier van gezondheid 2e klasse.
K. Visscher.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 4.95 MB)