Verslag van de krijgsverrichtingen door sergeant-capitulant J.H. Weerd

3307