Nederlandse militaire rapporten

De categorie 'Nederlandse militaire rapporten' bevat een overzicht van de originele Nederlandse veldverslagen en rapporten welke kort na de meidagen van 1940 of na de oorlog zijn opgemaakt. We hebben deze verhalen zoveel mogelijk letterlijk overgenomen. Dezelfde verslagen vormen ook het basismateriaal voor boekwerken als "De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II" (de zgn. "groene serie") en deel 3 van "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog" door Dr. L. de Jong.

Het merendeel van de verslagen en situatieschetsen in deze categorie komen oorspronkelijk van de Sectie Militaire Geschiedenis, thans het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), in Den Haag. Om deze verslagen eenvoudig terug te kunnen vinden in het archief is elk artikel, voor zover bekend, voorzien van het bijbehorende archiefnummer / mapnummer (voorbeeld: SMG 507 / 5).

242