De Betuwestelling

Voor u ligt het deel over de strijd in de Betuwe in de Meidagen van 1940. In de linkerkolom kunt u een keuze maken uit de diverse bronnen. De bronnen, die deels beschikbaar zijn gesteld door veteranen, waarbij we speciaal de naam van Wout Jonasse noemen, zijn zo origineel mogelijk overgenomen. Ten behoeve van de leesbaarheid van de verslagen zijn de afkortingen uitgeschreven en fouten in benamingen aangepast.

De lezer zal begrijpen dat we inmiddels een ruim archief van de Betuwestelling hebben kunnen opbouwen, maar dat betekent geenszins dat het als volledig mag worden beschouwd. Nog dagelijks zijn we op zoek naar aanvullend materiaal over de Betuwestelling, dus indien u foto's, dagboeken, verhalen of anderszins dienbetreffende in uw bezit heeft, delen wij dat graag met u.

De Betuwestelling werd in augustus 1939 betrokken en in de avond van 13 Mei 1940 weer verlaten. In die periode heeft zich heel veel afgespeeld in de Betuwe, van verdachte lichtkogels in de mobilisatieperiode tot het neerschieten van burgers in oorlogstijd. In die oorlogstijd waren de gevechten op de Grebbeberg voor veel soldaten in de Betuwe goed te volgen.

Klik hier voor een uitvergroting
Stafkaart van de Betuwestelling, het voorterrein en een groot deel van het achterland (1939) » meer
De gevechtshandelingen waren niet zo overweldigend als die op de Grebbeberg. Duidelijk is wel, dat toen het terugtrekkingsbevel van hogerhand kwam, de hoofdweerstandslijn nog in stand was. De opdracht "standhouden" aan de Brigade A mag dus wel als gelukt worden beschouwd. De inleiding geeft een korte schets van de gevechten; in de verslagen staat zeer gedetailleerd welke gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.

Stichting De Greb - info@grebbeberg.nl

Mocht u in het bezit zijn van artikelen, foto's of herinneringen die hierop betrekking hebben dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 


19