Recente aanvullingen

14 juli 2024

20 mei 2024

19 mei 2024

8 mei 2024

29 april 2024

17 april 2024

2 april 2024

7 februari 2024

25 januari 2024

14 januari 2024

11 januari 2024

13 november 2023

19 oktober 2023

9 oktober 2023

26 september 2023

8 juni 2023

29 mei 2023

28 april 2023

16 april 2023

31 maart 2023

5 februari 2023

 • Krijgsgevangen - Het relaas van sergeant G.W. Gijsbers van 3-III-8 R.I.
  bijgewerkt
  Een onbekend begrip voor ieder, die het nooit geweest is. Hoe kan het ook anders? In de couranten lezen we, zoveel krijgsgevangenen, een andermaal zoveel krijgsgevangenen. Het gaat langs ons heen, gaat ons persoonlijk toch niets aan. Maar wie het heeft beleefd, die kan er van verhalen. Als "sergeant-toegevoegd" van 3-III-8 R.I. heb ik de oorlog in de voorposten van de Grebbelinie, tussen Wageningen en de Grebbeberg, meegemaakt. Over de strijd aldaar wil ik hier niet schrijven. Ik hoop dat later nog eens te doen. Op Zaterdag 11 Mei, tegen 1 uur 's middags, werden wij reeds krijgsgevangen gemaakt. Tot het laatst hebben wij gestreden, doch de ring (de bekende Duitse aanvalsmethode) werd steeds nauwer toegehaald. Het vuur kwam van voren, van rechts en van links. De kogels gierden door de loopgraaf. Tenslotte was er geen houden meer aan en wij werden gevangen genomen...

29 januari 2023

28 januari 2023

1 augustus 2022

3 juli 2022

14 februari 2022

11 februari 2022

25 januari 2022

4 januari 2022

10 december 2021

19 november 2021

7 oktober 2021

6 oktober 2021

5 oktober 2021

 • Persoonlijk relaas van Gerard Looijen, sergeant bij de 3e sectie van 2-III-8 R.I.
  bijgewerkt
  Op 7 juni 2008 bezochten Rutger Bol, Joost Bruinsma en Hajo Groenman de heer Gerard Hendrik Looijen in zijn woning in Nijmegen. Het verslag is opgesteld op basis van hetgeen hij ons in het interview heeft verteld met daarbij enkele redactionele aanvullingen. Looijen diende in mei 1940 als sergeant-groepscommandant bij de 3e sectie van 2-III-8 R.I. in de stoplijn op de Grebbeberg. De compagniescommandant, reserve-kapitein S.C.F. Maas, was pas sinds 1 mei 1940 bij de compagnie. Looijen's directe commandant, sergeant Gerard Pilzecker, sneuvelde tijdens de oorlogsdagen. Op de 13e mei 1940 dook plots een groep SS'ers voor de stelling op en was de strijd in dit gedeelte van de stoplijn voorbij. De manschappen van de 3e sectie werden als krijgsgevangenen afgevoerd.

2 februari 2021

19 oktober 2020

17 mei 2020

22 maart 2020

22 februari 2020

 • Rapport van de Wageningse Inspecteur van Politie Boerema
  nieuw
  Op Vrijdag, 10 Mei 1940, des voormiddags omstreeks 3.30 uur, werden door mij vele vliegtuigen van vreemde, vermoedelijk Duitsche nationaliteit gesignaleerd boven Wageningen en omgeving, terwijl het Nederlandsch afweergeschut sterk in actie was. Onmiddellijk realiseerde ik mij, dat een dergelijke schending van de Nederlandsche neutraliteit oorlog beteekende. Terstond heb ik mij, in uniform gekleed, voorzien van het meest noodige, begeven naar het politiebureau en het geheele politiepersoneel door het in werking stellen van signaal 4 van het op het politiebureau aanwezige alarmapparaat, gealarmeerd, met beveld spoedopkomst naar bureau.

8 februari 2020

15 december 2019

20 april 2019

11 februari 2019

24 januari 2019

12 augustus 2018

 • Het epos van het paviljoentje
  bijgewerkt
  Dit is het kalme hart van Nederland. De lente heeft het bos doen uitbarsten in een explosie van jong groen. Over de straatweg dreunt het snelverkeer met verhoogd motorvermogen, vanwege deze verheffing in onze vlakke bodem, die wij argeloos berg noemen. De Grebbeberg. Hier wat bos, daar wat akkers, met struikgewas omzoomd. Een dierenpark. Een rustig hotel. Een uitspanning. En verderop, nog hoger, een stille beschaduwde vlakte, een stenen monument, twee gestileerde leeuwen, een blank kruis, met daarachter reeksen en reeksen kleine zerken, strak gerangschikt langs kiezelpaden. Een smetteloze driekleur wappert erboven. Hier is een Nederlandse oorlogsbegraafplaats, twintig jaar geleden ontstaan.

5 augustus 2018

 • Onder kanonvuur in het bos - Twee Almelose jongens vochten op de Grebbeberg (PDF, 1.69 MB)
  nieuw
  Als kleinzoon was ik altijd nieuwsgierig naar het oorlogsverleden van mijn opa, Henk Geerling. Opa Geerling is echter al lang geleden overleden. Dat zijn oude strijdmakker Harm Mulder (in mei 1940 ingedeeld bij 1-IV-Bat.Pag.) aanbood zich door mij te laten interviewen, was een kans om deze geschiedenis vast te leggen. Harm werd geboren in 1920 in Wormerveer. In 1937 verhuisde hij met zijn ouders naar Almelo. Zijn dienstplicht begon in 1939. Harms kameraad Henk werd ook geboren in 1920. Ze woonden beiden aan de Vrielinkslaan. Henk had verkering met Marie Blankestijn, mijn oma. Onlangs is Harm Mulder overleden. Hij was een van de laatste Grebbebergveteranen.

28 juni 2018

24 januari 2018

18 januari 2018

14 september 2017

10 september 2017

3 augustus 2017

16 juni 2017

20 mei 2017

16 april 2017

 • Herinneringen aan de mobilisatie 1939-1940 van korporaal Lense Lensen (PDF, 96.56 KB)
  nieuw
  Herinneringen aan de mobilisatie en oorlogsdagen opgetekend door korporaal Lense Lensen, ingedeeld bij de 2e sectie van 2-III-8 R.I. De stelling van deze sectie lag langs de roggeakker in de stoplijn, bovenop de Grebbeberg, op het punt waar genoemde akker de Heimersteinselaan raakt. Commandant van de 2e sectie was de vaandrig J. v.d. Stam. Het relaas is door Lensen zelf opgesteld enige jaren voor zijn overlijden in 2005. De foto in het document is gemaakt tijdens de vervulling van de dienstplicht in 1938.

24 juni 2016

 • Handboek voor den Reserve-officier der Koninklijke Landmacht - Deel A. Algemeen - Nr. 17a (PDF, 55.71 MB)
  nieuw
  In dit handboek zijn uittreksels opgenomen van daarvoor in aanmerking komende voor den subalternen reserve-officier der Koninklijke Landmacht van belang zijnde reglementen, voorschriften, aanwijzingen, enz. Inhoudsopgave: Oorlogsorganisatiën, Reglement op den Garnizoensdienst, Voorschrift Laden en lossen, de Inkwartieringswet, Wet op de Krijgstucht, Leidraad voor het onderricht, aanwijzingen bij het handhaven van de krijgstucht, Handleiding Gasbescherming, het Rookvoorschrift, Voorschriften voor Handgranaten, de Verbindingsdienst, (Geheime) Berichtenwisseling en Optisch seinen, gebruiksaanwijzing kompas M.22, voorschrift Het paard en zijn verzorging, voorschrift Rijwiel en verklaring der teekens van de stafkaart.

15 juni 2016

7 juni 2016

3 juni 2016

29 mei 2016

25 mei 2016

 • Geheel Nederland (864 KB) (PDF, 863.99 KB)
  bijgewerkt
  Gegevensbestand Duitse gevallenen Mei 1940 door Lkol Vbdd b.d. E.H. Brongers. Opgenomen zijn met name bekende gesneuvelden en later -tot en met juni 1940- aan hun verwondingen bezweken militairen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een gering aantal van hen het leven verloor door andere oorzaken dan Nederlands vuur, b.v. door ongelukken of door t/m juni 1940 uitgevoerde Britse bombardementen.
  Lokatie: Ereveld

12 mei 2016

10 mei 2016

29 april 2016

19 april 2016

281