Kaderlijst IIe Legerkorps

Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit deel III van de zgn. "Groene Serie" (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II), De Operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland Mei 1940, gepubliceerd in 1955.

"De beschikbare gegevens waren niet voldoende voor een volledige reconstructie, terwijl de mogelijkheid van onjuistheden niet is uitgesloten. Uitgebreide nasporingen zouden nog wel een aantal gegevens opleveren, doch met het weinige beschikbare personeel waren deze niet mogelijk. De indeling der eenheden en onderdelen houdt verband met de organisatie, zoals die op 10 Mei 1940 was en komt dus niet geheel overeen met het boekwerk Oorlogsorganisatiën, dat als basis voor de oorlogssamenstelling van het leger gold."

Naam Rang Functie

STAFKWARTIER
H. Harberts Generaal-majoor artillerie Legerkorpscommandant
P.R.F.C. de Bruyn Luitenant-kolonel generale staf Chef van de Staf
F.W. Fick Reserve 1e luitenant motordienst Ordonnansofficier
Ds. W. Faber Veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. H.K. Gueré Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. M. Bouwman Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. F. Dresselhuis Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
H. Kerkhofs Hulpaalmoezenier Geestelijke verzorging
A.F. Monchen Hulpaalmoezenier Geestelijke verzorging
C.C. van Mouruk Kapitein generale staf Hoofd Sectie I (generale staf)
I.E. Leezer Kapitein infanterie Bureau operatiën
W.P. Schotman Kapitein infanterie Bureau inlichtingen
W.J. van Tiel Reserve 1e luitenant infanterie Toegevoegd officier
Ir. R.J.A.A. Kordlohne Reserve majoor genie Hoofd verbindingsdienst
J. Klein Tijdelijk reserve kapitein genie Directeur veldpostkantoor
J.P.H. van Aalst Majoor-intendant Hoofd Sectie II (intendance)
K. Kroeze Dir. officier van gezondheid 2e klasse Hoofd Sectie IIIa (geneeskundige dienst)
Dr. M. v. Schouwen Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegd arts
H.M. v. d. Linde Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegd arts
P. Weys Reserve majoor Militair Commissaris Nederlands Rode Kruis
Prof. Dr. J. Roos Majoor-dir. paardenarts Hoofd Sectie IIIb (vet. dienst)
J.J. Woldendorp Reserve kapitein infanterie Hoofd Sectie IIIc (gasdienst)
I.L. van Praag Reserve kapitein artillerie Hoofd Sectie IV (materieel)
Mr. P.H.W.C. van Wicheren Reserve kapitein artillerie Toegevoegd officier
A. Jansen Kapitein genie Hoofd Sectie V (geniedienst)
A.T. Reijst Luitenant-kolonel militaire administratie Hoofd Sectie VIIa (controle)
J. van Embden Andres Majoor militaire administratie Hoofd Sectie VIIb (adm. St.K.)

Artilleriecommando
P.J.A. Bartels Kolonel artillerie Legerkorps artilleriecommandant (L.K.A.C.)
E. Tissot Reserve kapitein artillerie Adjudant
G.A. Geel Majoor artillerie Toegevoegd officier

Afzonderlijke artilleriestaf
Ds. J.P. Enklaar Reserve luitenant-kolonel artillerie C.-19 R.A., commandant der legerkorpsartillerie (C.L.K.A.)
J.G. Spruyt Reserve kapitein artillerie Toegevoegd officier
A.H. Weijns Kapitein artillerie Toegevoegd officier
Mr. J. Eskens Reserve kapitein artillerie Toegevoegd officier
Ir. P.C. Kruyff Reserve 1e luitenant artillerie Luitenant verkenner

Troependetachement
P.A. Berlijn Kapitein infanterie K.N.I.L. Commandant

4e Compagnie politietroepen
H. Onderstal Kapitein politietroepen Commandant
J.G. van Eck Sergeant-majoor politietroepen Det. C. bij 4 R.H.
E. Roebers Sergeant-majoor politietroepen Det. C. bij II Divisie
P.J. Cornelissen 1e luitenant politietroepen Det. C. bij IV Divisie

Verbindingsafdeling
J.J.A. de Ridder Kapitein genie Commandant
M. Lopez Cardozo Reserve 1e luitenant genie Pelotonscommandant

Koninklijke Marechaussee
G.J.W. Gelderman Kapitein der Koninklijke Marechaussee Districtscommandant te Arnhem

4e REGIMENT HUZAREN

Staf
Jhr. S.M.S.A.A. de Marees van Swinderen Luitenant-kolonel huzaren Commandant
G.P. de Kruyf Majoor huzaren Toegevoegd hoofdofficier
P. van Notten Reserve ritmeester Adjudant
Mr. H.S. Goldschmidt Reserve ritmeester Commandant-staf
Mr. J.H.C. van Reenen van Lexmond Reserve 1e luitenant huzaren Toegevoegd officier
J. Wachters Reserve 1e luitenant wielrijders Gasofficier
H.H. Brandt Reserve 1e luitenant huzaren Commandant Korpstrein
W.F.A. de Beaufort Reserve 2e luitenant huzaren Commandant Verbindingsafdeling
C. Mouwen Reserve 2e luitenant wielrijders Toegevoegd officier
H. Blom van Assendelft Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
A.J. v. Ravenswaay Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegd arts
P.W.C. Lans Reserve officier van gezondheid 2e klasse Toegevoegd arts
A.J. Peeters Reserve paardenarts 2e klasse Regiments paardenarts

1e Eskadron
K.G.A. Feist Ritmeester Commandant
Jhr. C. Röell Reserve 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
J.J.L. Baron van Lijnden 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
J.A.C. Bartels 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
G.J. Jannink Reserve 2e luitenant huzaren Pelotonscommandant
E.A. Lourillard Kornet Toegevoegd
P.M. Meltzer Kornet Toegevoegd

2e Eskadron
A.M.C. Mazel Ritmeester Commandant

3e Eskadron (gedetacheerd bij Brigade B)
E.C. Baron van Pallandt Reserve ritmeester Commandant
Mr. J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk Reserve 1e luitenant Pelotonscommandant
J.H.C. Valckenier Kips Reserve 1e luitenant Pelotonscommandant
F. Dudok van Heel Kornet Pelotonscommandant
Snier Wachtmeester Pelotonscommandant

4e Eskadron
Jhr. Mr. C.L. van Beyma thoe Kingma Reserve ritmeester Commandant
Jhr. A.T. de Muralt Reserve 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
Jhr. B.F. van Bevervoorden van Oldemeule Reserve 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
N.G. Pierson Reserve 2e luitenant huzaren Pelotonscommandant
J. Bosschieter 2e luitenant huzaren Pelotonscommandant

5e Eskadron
Mr. M. Nijhoff Reserve kapitein wielrijders Commandant
W.H. Gesner v. d. Voort Reserve 1e luitenant wielrijders Pelotonscommandant
W.G. Bitter Reserve 1e luitenant wielrijders Pelotonscommandant
K.W. Mol Reserve 1e luitenant wielrijders Pelotonscommandant
K.M. Kortland Kornet Pelotonscommandant

6e Eskadron
Jhr. W. Quarles van Ufford Reserve ritmeester Commandant
Jhr. Mr. B.W.F. van Riemsdijk Reserve 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
Jhr. Mr. E. van Lennep Kornet Pelotonscommandant
Boltang Wachtmeester Pelotonscommandant
C. Baron de Vos van Steenwijk Kornet Pelotonscommandant

2e Eskadron van 3 R.H.
A.D.C. van Voort van Zijp Ritmeester Commandant
A.B.H. Vlielander Reserve 1e luitenant huzaren Pelotonscommandant
A.C. Dijxhoorn 2e luitenant Pelotonscommandant
G.A. van Borssum-Buisman 2e luitenant Pelotonscommandant
Jhr. F.L.E. v.d. Maesen de Combreff Kornet Pelotonscommandant

Eskadron pantserafweergeschut
J.L. Hollertt 1e luitenant huzaren Commandant

Mitrailleureskadron
J.M. Fentener van Vlissingen Reserve 1e luitenant huzaren Commandant
R.O. Huisingh Reserve 1e luitenant infanterie Sectiecommandant
A.A.M. Driebeck Kornet Sectiecommandant
Vlielander Hein Reserve wachtmeester Sectiecommandant

Sectie mortieren
C.A. Crena Uiterwijk Kornet Commandant

3e Peloton - 2e Eskadron pantserwagens
H. Meijer 1e luitenant huzaren Commandant


4e Peloton - 2e Eskadron pantserwagens

A.A. Moolenburgh Reserve 2e luitenant huzaren Commandant

2e ARTILLERIE MEETCOMPAGNIE
H. Froonhof Reserve kapitein artillerie Commandant 2 A.M.C.

Geluidmeetafdeling
Prof. Ir. C. Zwikker Reserve kapitein artillerie Commandant
L.E. Brouwer 1e luitenant artillerie Toegevoegd officier
Reserve 1e luitenant artillerie Sectiecommandant
Velseboer Kornet artillerie Toegevoegd

Lichtmeetafdeling
J.P. ten Sijthoff Reserve kapitein artillerie Commandant
Posthuma Kornet artillerie Toegevoegd
Kamerbeek Kornet artillerie Toegevoegd
W.J.H. Hubbers Reserve 1e luitenant artillerie Sectiecommandant
Dr. M.H. Lenssen Reserve 1e luitenant artillerie Sectiecommandant
J.B. Vries Reserve 1e luitenant artillerie Sectiecommandant

LEGERKORPSARTILLERIE

15e REGIMENT ARTILLERIE

Staf
W.P. v.d. Abeelen Majoor Commandant
Ir. J. Witteveen Reserve kapitein Adjudant
A.H. Weyns Kapitein Vuurregelingsdienst
Mr. J. Eskens Reserve kapitein Vuurregelingsdienst
Dr. Ir. J.J. Koopmans Reserve 1e luitenant Verkenner
B.A.J.H. Luykx Reserve 1e luitenant Verkenner
Mr. P.B. Cos Reserve kapitein Commandant Verbindingsafdeling
C.W. Verkroost Reserve 2e luitenant Gasofficier
F. v. Deursen Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts

I-15 R.A.
J.H. Kramer Reserve majoor Commandant
J.W. v. Gelderen Reserve 1e luitenant Vuurregelingsdienst
T.L. Houdret Reserve 1e luitenant Verkenner
Dr. G. Hoekstra Reserve officier van gezondheid 1e klasse Afdelingsarts
J. Madsen Reserve kapitein Commandant 1e Batterij
J. Vos Reserve 1e luitenant Commandant 2e Batterij

II-15 R.A.
A. Tuytel Majoor Commandant
W.J. Arkel Reserve 1e luitenant Adjudant
Mr. J.W. van Rees Reserve kapitein Commandant 1e Batterij
Mr. J. ter Horst Reserve 1e luitenant Commandant 2e Batterij
P.H. Kemper Reserve 1e luitenant Commandant 3e Batterij
J.H.E. van de Putte Reserve 1e luitenant Commandant Lichte munitiecolonne

III-15 R.A. (ingedeeld bij IV L.K.)

I-12 R.A.

Staf
J.T. Grosjean Majoor Commandant
Adjudant
J. Koster 2e luitenant Vuurregelingsdienst
A. Roskam 2e luitenant Verkenner
J.F.C. Oudt Reserve kapitein militaire administratie Verplegingsofficier
H.C. Koch Reserve officier van gezondheid 1e klasse Afdelingsarts

1e Batterij
F. Soer Kapitein Commandant
Prof. Mr. Dr. P. Lieftinck Reserve 1e luitenant Batterijofficier
A.L. Stadhouders 2e luitenant Toegevoegd officier

2e Batterij
Y. de Boer Kapitein Commandant
R.P. Pieters 2e luitenant Batterijofficier
H.W. Felderhof Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier

3e Batterij
Ir. M.C. Palm 1e luitenant Commandant
B.J.H. Herwijer Reserve 1e luitenant Batterijofficier
Mr. J.N. Alblas Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier

4e Batterij
P.A. Goedhart Kapitein Commandant
M.M. Timmer 1e luitenant Batterijofficier
B.B. de Boer 2e luitenant Toegevoegd officier
L. Sonnemann Cadet-vaandrig Sectiecommandant

Munitiecolonne
A. Ledeboer Reserve kapitein Commandant
J.A. Kanis Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier

19e Regiment Artillerie

Staf (zie onder artilleriecommando)

I-19 R.A.

Staf
Mr. D.J. Hamoen Reserve majoor Commandant
K.L. Führing Vaandrig militaire administratie Verplegingsofficier

1e Batterij
Dr. P. Beijer Reserve kapitein Commandant
Mr. A.C. v.d. Spek Reserve 1e luitenant Batterijofficier

2e Batterij
H.A. van Westen Reserve 1e luitenant Commandant
J.P. Braak Reserve 1e luitenant Batterijofficier

3e Batterij
Ir. J.P. Heederik Reserve 1e luitenant Commandant

Munitiecolonne
Mr. A.C. v.d. Spek Reserve 1e luitenant Commandant

II-19 R.A.

Staf
Dr. H. de Groot Reserve majoor Commandant
C.P. van Oosterom Reserve 1e luitenant Adjudant
H. van den Briel Reserve 1e luitenant Vuurregelingsdienst
G.J.F. Dietz Reserve 1e luitenant Verkenner
J. de Kluiver Reserve 1e luitenant Terreinmeetdienst
J. Kloosterman Reserve 1e luitenant Materieelofficier
C.H. Hindriks Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
G. van Ruler 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
Jhr. Dr. P. Beelaerts van Blokland Reserve wachtmeester Toegevoegd

1e Batterij
K. Burger Reserve kapitein Commandant
J.T. Merkus Reserve 1e luitenant Batterijofficier
C.A. Dierdorp Kornet Sectiecommandant
H. Douwes Wachtmeester Sectiecommandant

2e Batterij
J.G. Vorstman Reserve kapitein Commandant
G.C. Westbroek Reserve 1e luitenant Batterijofficier
W.F. Beunderman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant

3e Batterij
H.N. van Exter Reserve kapitein Commandant
J.C. Goedel Reserve 1e luitenant Batterijofficier
B.J. Coppoolse Kornet Toegevoegd officier

Munitiecolonne
Ir. A.W. Ausems Reserve 1e luitenant Commandant

III-19 R.A. (ingedeeld bij Brigade A.)

IIe Legerkorpstrein

Staf
Mr. D. Bijdendijk Reserve majoor artillerie Commandant
IIe Verlichtingsafdeling
Ir. H. Krop Reserve kapitein genie Commandant
IIe Verbandplaatsafdeling
E.J.J.H. Dubois Dir. officier van gezondheid 3e klasse Commandant
T.C.M. van Rappard Reserve dir. officier van gezondheid 3e klasse Toegevoegde arts
Dr. F.J.M. Pannekoek Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegde arts

IIe Ziekenstalafdeling
J.L. Vorkink Paardenarts 1e klasse Commandant

IIe Pontonafdeling
W.F. Caron Reserve kapitein artillerie Commandant

2e Compagnie Aan- en Afvoer Troepen
H. Ketelaar Reserve kapitein infanterie Commandant

IIe Autobataljon

Staf
C. Polis Reserve majoor motordienst Commandant

1e Compagnie
C.M. Janssen Reserve kapitein motordienst Commandant

2e Compagnie
M.L. van Nispen Reserve kapitein motordienst Commandant

3e Compagnie
L.J. de Vos Reserve kapitein motordienst Commandant

4e Compagnie
C.L. van Someren Reserve kapitein motordienst Commandant

IIe DIVISIE (niet opgenomen in dit overzicht)

IVe DIVISIE

Stafkwartier
A.M.M. van Loon Kolonel infanterie Divisiecommandant
G.J. Le Fèvre de Montigny Kapitein generale staf Chef van de Staf
K.F. Puffius Kapitein infanterie Sectie I - operatiën, organisaties, inlichtingendienst
G.J. van Buuren Kapitein infanterie Sectie I - operatiën, organisaties, inlichtingendienst
Mr. S.H.J.F. van Iterson Reserve 2e luitenant algemene dienst Sectie I - operatiën, organisaties, inlichtingendienst
D.T. Hendriks Kapitein infanterie Adjudant
S. Baron van Heemstra Reserve 2e luitenant huzaren Ordonnansofficier
A. Reijnders Reserve 1e luitenant infanterie Gasofficier
A.J. van Pesch Reserve kapitein genie Hoofd verbindingsdienst
tevens Commandant Verbindingsafdeling
Dr. G.H.D. van Maanen Dir. officier van gezondheid 3e klasse Divisiearts
J.A.F. Coebergh Reserve officier van gezondheid 2e klasse Toegevoegd arts
J.W.F. Bloemkolk Majoor-dir. paardenarts Divisiepaardenarts
D.C. van Eibergen-Santhagens Reserve kapitein artillerie Materieel der artillerie
M.D. van Lessen Reserve 1e luitenant motordienst Technisch opzichter
T.J.C. Meeues Kapitein genie Hoofd Sectie V (geniedienst)
J. Boschschieter 2e luitenant huzaren Toegevoegde officier (divisiepionierpark)
J.P.L. Stallaert Reserve 1e luitenant infanterie Toegevoegde officier (divisiepionierpark)
J.A. Arnoldus Reserve kapitein militaire administratie Administratie en Verpleging
P. Metman Reserve 2e luitenant speciale dienst Commandant Troependetachement

4e Compagnie Pioniers
Ir. P.S. van Walsum Reserve kapitein genie Commandant
Ir. G. Maas Reserve 1e luitenant genie Sectiecommandant
Ir. v.d. Schaar Vaandrig genie Sectiecommandant
Ir. Jongejan Vaandrig genie Sectiecommandant

4e Mitrailleurcompagnie
Ir. A.A. Bonnema Reserve 1e luitenant infanterie Commandant
W. Visser Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Vos Sergeant-majoor-instructeur Sectiecommandant
M.F. Mäkel Dienstplichtig sergeant Sectiecommandant
Croonen Sergeant (capitulant) Sectiecommandant

16e Mitrailleurcompagnie
H.M. Vestdijk Reserve kapitein infanterie Commandant
A. Gazendam Reserve 1e luitenant infanterie Sectiecommandant
E. Wevers Reserve 2e luitenant infanterie Sectiecommandant
P.K. Gregorewitsch Sergeant Sectiecommandant

1e Compagnie - IVe Bataljon Pantserafweergeschut
A.G. Höpink Reserve kapitein infanterie Commandant
V.C. Coster van Voorhout Reserve 1e luitenant infanterie Sectiecommandant
B. van der Kuyp Reserve 1e luitenant infanterie Sectiecommandant

10e Batterij Luchtdoelartillerie
Prof. Ir. J.G. Hoogland Reserve kapitein luchtdoelartillerie Commandant
J.J.W.A. Dubois 1e luitenant luchtdoelartillerie
F.R.M. Meltzer Vaandrig luchtdoelartillerie Sectiecommandant
M.J.G. Bosch Adjudant onderofficier Batterijofficier

4e Compagnie luchtdoelmitrailleurs (2e en 4e Peloton)
Uiterwaal Vaandrig luchtdoelartillerie Pelotonscommandant
Kater Vaandrig luchtdoelartillerie Pelotonscommandant

Rijnbatterij
Mr. J. Deen Reserve 1e luitenant artillerie Commandant

Hr.Ms. Rivierkanonneerboot Freyr
B.I.M.W. Ouwerkerk Luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. Commandant
A. de Jong Luitenant ter zee 3e klasse 1e officier

8e Regiment Infanterie

Staf
W.F. Hennink Luitenant-kolonel Commandant
H. Moskie 1e luitenant Adjudant
L.J. Wolters Reserve 1e luitenant Officier toegevoegd
Ds. N.J.A. v. Exel Reserve veldprediker Geestelijke verzorging
J.G.W. Joosten Hulpaalmoezenier Geestelijke verzorging
H. v.d. Made Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
C.H. Paris Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegd arts
J. Hulleman Reserve kapitein Commandant Verbindingsafdeling
Wint Sergeant Commandant regimentspatrouille

8e Compagnie mortieren
J.A.P. van Dijk Reserve kapitein Commandant
J. Vrijs Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W. Schoonderbeek Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. Speijer Sergeant Sectiecommandant

8e Batterij 6 veld
R.A. Soeters Reserve 1e luitenant artillerie Commandant
A. van Egmond Wachtmeester artillerie Sectiecommandant
M.H. Houben Wachtmeester artillerie Sectiecommandant

8e Compagnie pantserafweergeschut
J.A.W. Bor Kapitein Commandant
M.H. Koerselman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
A.P. Ligthart Sergeant-majoor Sectiecommandant

I-8 R.I.

Staf
W.P. Landzaat Majoor Commandant
T.H. de Jong Reserve 1e luitenant Adjudant
J.B. Schlüter Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
P.C. Kok Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
J.B. Thate Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
G.J. van Rangelrooy Reserve kapitein Commandant
C.A. van Niemandsverdriet Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
R. van Beers Vaandrig Sectiecommandant
H. Staphorst Cadet-vaandrig Sectiecommandant
H. Heesterman Sergeant-majoor Sectiecommandant

2e Compagnie
R.E.J. Collette Reserve kapitein Commandant
Donkersloot Cadet-vaandrig Toegevoegd aan commandant
D. Slager Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
I.J. Timmermans Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
D.C. de Ridder Vaandrig Sectiecommandant
S. Pas Sergeant-majoor Sectiecommandant

3e Compagnie
P.F. Brittijn Reserve kapitein Commandant
F.J.L. in den Bosch Cadet-vaandrig Sectiecommandant
J. Donselaar Vaandrig Sectiecommandant
J. Evertse Vaandrig Sectiecommandant
V. Mameren Sergeant Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
T. Dales Reserve kapitein Commandant
G. Londo Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. v.d. Grijp 2e luitenant Sectiecommandant
v. Meeteren Sergeant Sectiecommandant
Th. de Kok Sergeant Sectiecommandant

II-8 R.I.

Staf
J.H.H. Jacometti Reserve majoor Commandant
K. Broeksma Reserve 1e luitenant Adjudant
L.J. van Duyn Reserve 2e luitenant Toegevoegd officier
P. Zaal Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
K.L. Bakema Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
B.H.J. Weerenbeek Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
J. v.d. Berg Reserve kapitein Commandant
H.J. Emous Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
F.J.J.M. v.d. Heuvel Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
K.W. Wassenaar Vaandrig Sectiecommandant
Vos Sergeant Sectiecommandant

2e Compagnie
A. Wiersinga Reserve kapitein Commandant
H.H.C. Vos Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
H. de Vries Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
J. Bison Adjudant onderofficier Sectiecommandant
H. Klooster Cadet-vaandrig Sectiecommandant

3e Compagnie
J.W. Hakkert Reserve kapitein Commandant
J. Rentjes Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
H.H. Elzas Vaandrig Sectiecommandant
J.J. Claassen Vaandrig Sectiecommandant
J.R. Dijkman Sergeant Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
C.E.R. Schoevaars Reserve kapitein Commandant
G. Mink Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Ch. Barends Vaandrig Sectiecommandant
W. de Bruyn Vaandrig Sectiecommandant
J. Wijers Sergeant Sectiecommandant

III-8 R.I.

Staf
C.J. Voigt Majoor Commandant
L.A.D. Kranenburg 2e luitenant Adjudant
J.C. Schaap Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
L.H.M. Verhaef 2e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
J.J. Lubsen Reserve officier van gezondheid 1e klasse Bataljonsarts
F.J.M. Schmidt Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
G.J. Gouda Reserve kapitein Commandant
D.H. Lindeman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
G.J. Bijlsma Cadet-vaandrig Sectiecommandant
H. Nahuijsen Cadet-vaandrig Sectiecommandant
B.L.A. Blom Sergeant-majoor Sectiecommandant

2e Compagnie
S.C.T. Maas Reserve kapitein Commandant
P. v.d. Boom Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. v.d. Stam Vaandrig Sectiecommandant
A.S. Franssen v.d. Putte Vaandrig Sectiecommandant
G.F.C.J. Pilzecker Sergeant Sectiecommandant

3e Compagnie
A. Zwarts Reserve kapitein Commandant
H. Hoorn Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J.E. Garssen Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
A. Bijkerk Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
J. Vrieling Cadet-vaandrig Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
G. Cornelissen Reserve kapitein Commandant
E. Poortman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
H.J. ter Horst Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
J. Tack Vaandrig Sectiecommandant
A. Krijen Sergeant Sectiecommandant

11e REGIMENT INFANTERIE

Staf
T.J. Reeser Luitenant-kolonel Commandant
N.J. Kanaar Kapitein Adjudant
R.M.H. Verhoeven Hulpaalmoezenier Geestelijke verzorging
J.W. Smits Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
J.A. de Wolf Paardenarts 1e klasse Regiments-paardenarts
Hagemeijer Sergeant Commandant rijwielpatrouille

11e Compagnie mortieren
A.J.R. Robbers Reserve 1e luitenant Commandant
W.R. Ertzen Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J.W.M. van Ooyen Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Van Eyck Sergeant Sectiecommandant

11e Batterij 6 veld
J. van de Griend Reserve 1e luitenant artillerie Commandant
Ente Kornet artillerie Batterijofficier

11e Compagnie pantserafweergeschut
J.K. van Prehn Kapitein infanterie Commandant
B.A.G. Plasschaert Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
Mr. W.J.M. Piët Reserve 1e luitenant Sectiecommandant

I-11 R.I.

Staf
J.J.M. de Bruyn Majoor Commandant
G.J.J. Teurlings Reserve 1e luitenant Adjudant
J.W. Quint Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
P. van Rossem Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
Dr. F. Vriesendorp Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
S.W.A.M. de Groot Reserve kapitein Commandant

2e Compagnie
Ir. W.J. Dewez Reserve kapitein Commandant (tot 10 Mei 12.00)
Kuipers Vaandrig Sectiecommandant

3e Compagnie
S. de Jong Reserve kapitein Commandant
H.C. Munter Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
L.F.W. Dalmijn Cadet-vaandrig Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
J.N. Hop Reserve kapitein Commandant

II-11 R.I.

Staf
M. van Dijk Reserve majoor Commandant
P.L.A.C. Hoogvliet 1e luitenant Adjudant
N.C.M. Blank Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
H.J. Tackenberg Reserve 1e luitenant Militaire administratie Verplegingsofficier
Dr. E. Behr Officier van gezondheid 1e klasse Bataljonsarts
G. Oeseburg Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
M.J. Goossens Reserve kapitein Commandant
K.M.H.H. Brink Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W.J. v.d. Zwalm Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Spreeuw Sergeant Sectiecommandant

2e Compagnie
(Deze compagnie werd 10 Mei verdeeld. De Compagniescommandant werd ingedeeld bij III-11 R.I.; twee sectiën hadden een bewakingstaak; twee sectiën werden ingedeeld bij 1e en 3e compagnie.)
D.S. Heinsma Reserve kapitein Commandant
L.P.R. Haring Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
H.J. Koehorst Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
Spreeuw Sergeant (capitulant) Sectiecommandant
G.J. Oonk Sergeant (capitulant) Sectiecommandant

3e Compagnie
Mr. R.M.J.W. Haffmans Reserve kapitein Commandant
D. Boersma Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J.E. Radius Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
Arendsen Vaandrig Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
A.M.H. v.d. Venne Reserve kapitein Commandant
W. Hulshoff Poll Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
R. Visser Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. de Vries Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. Melssen Sergeant-majoor Sectiecommandant

Detachement IJsseltroepen (na 10 Mei)
J.J.W. Veenendaal Reserve 1e luitenant Commandant

III-11 R.I.

Staf
G.H. van der Ploeg Majoor Commandant
J.P.J. Verberne Reserve 1e luitenant Adjudant
F.R. van der Spek Reserve kapitein Toegevoegd aan de B.C.
G.A.T. Rakhorst Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
J.S. Westerhof Reserve 1e luitenant Gasofficier
C. de Winkel Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
H. Aling Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
Dr. G. Zeldenrust Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts

1e Compagnie
(Deze compagnie is op 10 Mei ingedeeld bij I-11 R.I.)
M.A.F. de Wilt Reserve kapitein Commandant
Frederici Sergeant-majoor-instructeur Sectiecommandant

2e Compagnie
Mr. Dr. M.H.H. Franssen Reserve kapitein Commandant
J. Piet Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
G.J. van den Boogaard Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Freericks Sergeant Sectiecommandant
Visser Sergeant-capitulant Sectiecommandant

3e Compagnie
(Deze compagnie had een afzonderlijke bewakingstaak)
W.M. Ragut Reserve kapitein Commandant
Mr. C.J. Daniels Reserve 1e luitenant Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
Ir. H.J.M. van Steenbergen Reserve kapitein Commandant
G.F.J. van der Veen Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W.C. Ketelaar Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
van Mierlo Sergeant-majoor Sectiecommandant
Huisman Sergeant (capitulant) Sectiecommandant

Detachement op 11 Mei gevormd
Ir. W.J. Dewez Reserve kapitein Commandant (was Commandant 2-I)
A.J.A. Vermeeren Cadet-vaandrig Sectiecommandant (van 3-III)
J. Klinkspoor Adjudant-onderofficier Sectiecommandant (van III-35 R.I.)

19e REGIMENT INFANTERIE

Staf
S.H. Smits Luitenant-kolonel Commandant
J.M.A.L. Brandt Kapitein Adjudant
C. van Kammen Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
P.J. Roose Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
Ds. Joh. Gerritsen Jr. Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. M. Onnes Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
Th.C.M. van Leeuwen Hulpaalmoezenier Geestelijke verzorging
A.A. Hueber Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
Mr. J. Reinders Reserve kapitein Commandant Verbindingsafdeling
J.W. Rakhorst Reserve 1e luitenant Commandant Telefoonsectie
Kemming Sergeant Commandant Regimentspatrouille
J. Goorhuis Reserve kapitein Commandant Verenigde Goederentrein

19e Compagnie mortieren
W.F. Brederode Reserve kapitein Commandant
H. Lindeman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
G.A.S. Tiehuis Sergeant Sectiecommandant
Wellinck Sergeant Sectiecommandant

19e Batterij 6 veld
R.F. van Deventer Reserve 1e luitenant artillerie Commandant
M.A. Mignot Kornet artillerie Sectiecommandant
M.M.H. Peters Wachtmeester artillerie Sectiecommandant

19e Compagnie pantserafweergeschut
W. Labots Reserve kapitein Commandant
G. Schouten Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. v.d. Esschers Sergeant Sectiecommandant
Meijer Sergeant Sectiecommandant

I-19 R.I.

Staf
B.G. Meijerman Reserve majoor Commandant
Mr. M.P. Plantinga Reserve 1e luitenant Adjudant
J.H. v.d. Sijde Reserve kapitein Toegevoegd officier
P. Voerman Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
J.C. Sikkel Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
P.D. Stibbe Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
J. Noteboom Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier

1e Compagnie
H.J. Olthof Reserve kapitein Commandant
G. Bisschop Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Wielinga Vaandrig Sectiecommandant
Luisman Sergeant Sectiecommandant

2e Compagnie
Ir. A.D. Charlouis Reserve kapitein Commandant
Van Holthe Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Korma Vaandrig Sectiecommandant
D. van Daalen Sergeant-majoor Sectiecommandant
Neyenhuis Sergeant Sectiecommandant

3e Compagnie
A.H. Hoogendoorn Reserve kapitein Commandant
J.M. Lagendijk 2e luitenant Sectiecommandant
Hals Vaandrig Sectiecommandant
Lengton Vaandrig Sectiecommandant
Kramer Sergeant Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
C.C. Vermeer Reserve kapitein Commandant
J. Huisinga Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
A.J. Hagen Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
Van Raay Sergeant Sectiecommandant
Mulder Sergeant Sectiecommandant

II-19 R.I.

Staf
J.B. van Apeldoorn Reserve majoor Commandant
F. van Capelle Reserve 1e luitenant Adjudant
H.G.Th. Kruissink Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
J.H. Geselschap Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
F.A.C. Sekhuis Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
J. v.d. Hof Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier

1e Compagnie
D.C. van Alewijk Reserve kapitein Commandant
Prof. Dr. G. Kuiper Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
N.W.C. Wijnands Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
Van Krimpen Adjudant onderofficier Sectiecommandant
Van Neer Vaandrig Sectiecommandant

2e Compagnie
Th.J. Besling Reserve kapitein Commandant
K.L.H. de Leeuw Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W.J. Menzo Vaandrig Sectiecommandant
P.H.M.J. Suilen Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
Duringhoff Sergeant Sectiecommandant

3e Compagnie
A. Bax Reserve kapitein Commandant
A. de Haas Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
A. Carpay Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J. ter Burg Sergeant-majoor Sectiecommandant
C. de Vree Sergeant Sectiecommandant


Mitrailleurcompagnie

C.W.A. Wezepoel Reserve kapitein Commandant
J.M. Folmer Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J.C. Reeser Cadet-vaandrig Sectiecommandant
J. van Golen Cadet-vaandrig Sectiecommandant
J.H. Veldman Sergeant (capitulant) Sectiecommandant

III-19 R.I.

Staf
W.F. Weber Majoor Commandant
H.K. Karsen 2e luitenant Adjudant
D. Hartgerink Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
R. Oosting Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
H.H. Felderhof Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
G.H. v.d. Riet Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier

1e Compagnie
P.G. Westhof Reserve kapitein Commandant
D.C. Linthout Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W.P.J.M. van Dijk Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
J. Mooyweer Adjudant-onderofficier Sectiecommandant
G. Bralten Sergeant Sectiecommandant

2e Compagnie
P.D. v.d. Meulen Reserve kapitein Commandant
H.J. Lieneman Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
J.C. Stuyt Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
G.H. Brohm Sergeant-majoor Sectiecommandant
G.A. Berfelo Sergeant Sectiecommandant

3e Compagnie
J.C. Vahl Reserve kapitein Commandant
H. Drielsma Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
C. v.d. Straaten Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
G.T. Grooters Reserve 2e luitenant Sectiecommandant
G. Huisman Vaandrig Sectiecommandant

Mitrailleurcompagnie
N.A. Schumann Reserve kapitein Commandant
P.F.J.J. Storms Reserve 1e luitenant Sectiecommandant
W. Schuiling Sergeant Sectiecommandant
J.J. Smit Sergeant 1e klasse Sectiecommandant
A.J.H. van Berge van Henegouwen Vaandrig Sectiecommandant

8e REGIMENT ARTILLERIE

Staf
J.M. de Kruyff Luitenant-kolonel Commandant
Mr. L.H.J.J. Mazel Reserve kapitein Adjudant
Mr. J.J. Moltman Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
F.F.H. de Man Kapitein Vuurregelingsdienst
C. Stuivenberg Reserve 1e luitenant Vuurregelingsdienst
H. Wurfbain Reserve 1e luitenant Verkenner
A.J. Guépin Reserve kapitein Commandant Verbindingsafdeling
C.W. de Visser Reserve 1e luitenant Gasofficier
J.J. Lubsen Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
J.W.F. Bloemkolk Majoor dir. paardenarts Regiments-paardenarts
Ds. E.J.F. Nawijn Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. D. Louwerse Reserve Veldprediker Geestelijke verzorging

I-8 R.A.

Staf
A. van der Wiel Majoor Commandant
C.F. ter Weele Reserve 1e luitenant Adjudant
H. Heffener 2e luitenant Vuurregelingsdienst
G. Smit Reserve 1e luitenant Terreinmeetdienst
F.W.C. Hund Gebhard Reserve 1e luitenant Verkenner
J.M. Terpstra Reserve 2e luitenant Verkenner
Dr. H.K. Klaassens Reserve kapitein Commandant Verbindingsafdeling
H. Müller Reserve 2e luitenant Gasofficier
A.R. Mülscher (of Hülscher?) Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
O.H. van Gulik Officier van gezondheid 2e klasse Afdelingsarts
E. Bakema Paardenarts 2e klasse Paardenarts
Van Damme Adjudant onderofficier Commandant Verenigde goederentreinen

1e Batterij
M.C. Bakker Reserve kapitein Commandant
G. Terhorst Reserve 1e luitenant Batterijofficier
L.C. van Heukelom Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
H.W.J. Piepers Cadet-vaandrig Verkenner
Donne Wachtmeester

2e Batterij
Mr. E.A. Caspers Reserve kapitein Commandant
P.M.R. Versteegh Reserve 1e luitenant Batterijofficier
C.J. Gude 2e luitenant Toegevoegd officier
Smith Wachtmeester
Plieger Wachtmeester

3e Batterij
Dr. A. Zaal Reserve kapitein Commandant
H. van Joolen Reserve 1e luitenant Batterijofficier
A. Statius Muller 2e luitenant Toegevoegd officier
E.H. Thijssen Cadet-vaandrig Verkenner
Thoomes Wachtmeester
Mulder Wachtmeester
De Jong Wachtmeester
Veenstra Wachtmeester

II-8 R.A. (ingedeeld bij IIe Divisie)

III-8 R.A.

Staf
J. van 't Land Reserve kapitein Commandant
U.H. Meijer 1e luitenant Vuurregelingsdienst
A.T. Potjer Reserve 1e luitenant Terreinmeetdienst
L.D. Broekema Reserve 1e luitenant Verkenner
G.W. Keja Cadet-vaandrig Verkenner
Drs. J.K. v.d. Briel Reserve 1e luitenant Commandant Verbindingsafdeling
M.H.A. Schmit Reserve 1e luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
T.T.P. Ferwerda Reserve officier van gezondheid 2e klasse Afdelingsarts
P.J.W. Biesen Reserve paardenarts 1e klasse Afdelings-paardenarts

1e Batterij
H. Ballot Reserve kapitein Commandant
J.N.W. Franssen Reserve 1e luitenant Batterijofficier
U.H.L.J. Malten Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
Veining Kornet
H.J. Becker Opperwachtmeester

2e Batterij
J. van Konijnenburg Reserve kapitein Commandant
W.P. Kramer Reserve 1e luitenant Batterijofficier
A.H. Buddingh Reserve 1e luitenant Toegevoegd officier
A.H. Goedhart Kornet

3e Batterij
J.C. Vergouwe Reserve kapitein Commandant
J.A. van Zurk Reserve 1e luitenant Batterijofficier
L.W.C. Carbin Reserve 1e luitenant Batterijofficier
J. Prins 1e luitenant Toegevoegd officier
J.A.A. Wijnekes Cadet-vaandrig

Munitiecolonne
T.J. Canter Visscher Reserve 1e luitenant Commandant
Broumer Kornet Toegevoegd officier
1280