Verhalen en artikelen

In dit gedeelte van de website worden (persoonlijke) verhalen en artikelen geplaatst afkomstig uit diverse bronnen, waaronder (oude) kranten, tijdschriften en boeken. Hier treft u ook de uitgewerkte gespreksverslagen van interviews met oud-strijders aan, hun dagboeken en een aantal publicaties m.b.t. de meidagen van 1940 en meer specifiek over de Grebbeberg.

Veelal zijn deze artikelen aangevuld met uniek fotomateriaal. In principe vindt er door ons geen selectie (bijv. op juistheid of politieke insteek) of correctie (bijv. bij aantoonbare onjuistheden) plaats. Dit is in zoverre van belang dat de lezer bij het doornemen van deze artikelen in het achterhoofd houdt, dat niet ieder artikel even juist is als het gaat om de historische feiten en daardoor soms als (betrouwbare) bron ongeschikt is.

Sommige artikelen zijn opgenomen als PDF-document. Deze documenten kunt u openen indien u de (gratis) Adobe Reader software op uw computer heeft geïnstalleerd. Het voordeel van een PDF-document is dat u deze eenvoudig kunt afdrukken en lokaal opslaan. Het downloaden van dergelijke documenten kan soms enige tijd duren, zeker wanneer er fotomateriaal in opgenomen is.

Heeft u zelf informatie die u graag hier zou willen geplaatst zien of een aanvulling op een artikel reeds aanwezig op de website? Neem dan per e-mail contact met ons op via info@grebbeberg.nl.

230