Zoeken naar Staat van Dienst (8e Regiment Infanterie)

Het reconstrueren van het militaire verleden van hen die tijdens de meidagen van 1940 voor ons land hebben gevochten is niet zo eenvoudig. Zo zijn de meeste kwartierstaten, opgesteld door de militaire eenheden in de periode 1939-1940, op bevel van het opperbevel op 14 mei 1940 vernietigd. Er zijn na mei 1940 weliswaar diverse (vaak onvolledige) lijsten opgesteld van (onder)officieren, maar nooit een compleet overzicht van alle militairen. Het goede nieuws is dat onze krijgsmacht van iedere militair een zgn. Staat van Dienst bijhield waarop zijn militaire dossier werd bijgehouden. Deze stukken zijn in het Nationaal Archief in te zien, echter is daarin zoeken met alleen een naam als een speld vinden in een hooiberg. Daarom hebben wij besloten om alle Staten van Dienst voor de geboortejaren 1901-1940 van (in eerste instantie alleen) het 8ste Regiment Infanterie te digitaliseren en op deze website vindbaar te maken. Momenteel bevinden zich in deze databank 8.443 namen en 2.607 gedigitaliseerde Staten van Dienst.

Zoeken op achternaam (tenminste 2 karakters) Geboortejaar (optioneel)

Welke informatie staat er op een Staat van Dienst?

Allereerst die zaken waarmee de dienstplichtige kon worden geïdentificeerd: volledige naam, geboortedatum en -plaats, lichaamslengte, geloofsovertuiging, genoten onderwijs, beroep en de volledige naam van vader en moeder. Daarnaast data omtrent opkomst dienstplicht, herhalingsoefeningen en verloven. Op de meeste documenten staat bovenaan vermeld bij welk legeronderdeel (compagnie, bataljon en regiment) de persoon in kwestie is opgekomen voor de dienstplicht. Dit wil echter niet (altijd) zeggen dat deze militair actief is geweest tijdens de oorlogsdagen en toen ook bij dit onderdeel was ingedeeld. Om dat te kunnen bepalen moeten de nodige gegevens met elkaar worden gecombineerd, inclusief een kleine dosis geluk. Zo staat soms de datum van terugkeer uit krijgsgevangenschap of vermissing vermeldt, wat onderschrijft dat de militair in mei 1940 actief is geweest. Er zijn meer aanknopingspunten wanneer er ook een zgn. straflijst aanwezig is waarop één of meerdere straffen zijn genoteerd die de militair tijdens de mobilisatie 1939-1940 heeft opgelegd gekregen. Daar staat namelijk bijna altijd de naam van de (compagnies)commandant bij en dat vormt weer een belangrijke link naar de gevechtsrapporten die op deze website zijn terug te lezen. Mocht u n.a.v. de informatie op een Staat van Dienst vragen hebben, dan kunt u die altijd per e-mail aan ons voorleggen of, bij meer algemene vragen, in onze discussiegroep plaatsen.

Meehelpen?

Het digitaliseren van deze documenten is een flinke (maar prachtige) klus en vindt plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag. Enkele keren per maand plannen wij een dag(deel) in waarbij een specifiek gedeelte van de collectie wordt opgevraagd en met de camera van de mobiele telefoon gedigitaliseerd. Mocht u ons daarmee willen helpen, neem dan contact met ons op.

3550

« Zoeken