Monument voor gevallenen mei 1940 zonder aanwijsbaar graf


Inleiding

Het monument voor de gevallenen van de Meioorlog zonder (bekend) graf, dat in april 2005 op het Miliair Ereveld Grebbeberg werd onthuld, geeft de namen weer van 138 mannen die geen graf meer hebben of die nooit een graf kregen. De oorzaken voor die status van deze gevallenen zijn tamelijk divers. Een aanzienlijk aantal was slachtoffer van maritieme aanvallen, zoals de mannen die met het vrachtschip Pavon, het marineschip Johan Maurits van Nassau of het bewakingsschip BV.34 ten onder gingen [zie onder]. Hun lichamen werden nooit geborgen. Voor een aanzienlijke andere groep was de vermelding van een minder 'glorieus' gehalte. Hun graven werden geruimd. Voor een deel van hen betrof het private graven, waar families hun handen vanaf trokken of waar geen familie meer overbleef die de zorg kon dragen. Een ander contingent was echter macaber genoeg slachtoffer van de waanzin dat hun graven geruimd werden op het Rotterdamse ereveld Crooswijk ten bate van een monument voor de gevallenen tijdens het bombardement op Rotterdam. Een klein aantal slachtoffers behoorde tot de groep ongeïdentificeerde gesneuvelden of blijvend vermiste gevallenen. In het Grote Leger marcheren al die mannen tezamen, zo ook op dit monument.

In de eerste decennia na de oorlog was er grote onbekendheid hoe er met private graven van voormalige gesneuvelden moest worden omgegaan. Relatief veel militairen werden direct of kort na hun overlijden in privégraven bijgezet. Zij zagen nooit of maar korte tijd de eer van een militaire begraafplaats. Aangezien grafrechten niet oneindig zijn en dus vaak na tien, vijftien of twintig jaar vervielen en nadien lang niet altijd verlengd werden, kwamen de betreffende graven in aanmerking voor ruiming. Het was de beheerders van algemeen burgerlijke en kerkelijke begraafplaatsen kennelijk lang niet allemaal bekend dat de oorlogsgravenstichting ook de zorg over privaat begraven gesneuvelden diende over te nemen als ruiming dreigde. Begraafplaatsen moesten dit zelf melden. Zo kon het gebeuren dat relatief veel private graven geruimd konden worden, waarna een militair dus geen bekend graf meer had. Een tragisch gegeven.

Klik hier voor een uitvergroting
Monument ter nagedachtenis van de gevallenen in de meidagen van 1940 waarvan geen graflocatie aanwijsbaar is (zomer 2009)
De lijst met militairen zonder graf groeide tot zulke proporties uit - uiteindelijk 138 man op 2,300 gesneuvelden - dat na een particulier initiatief uiteindelijk de beslissing werd genomen om een monument te ontwerpen waarop alle namen konden worden getoond. Het is zeer te prijzen dat dit initiatief uiteindelijk leidde tot het thans op het ereveld Grebbeberg geplaatste monument, maar de vraag kan ook met redelijkheid worden opgeworpen waarom het zo lang heeft moeten duren en waarom een particulier initiatief de aanleiding moest vormen voor het monument. Heeft immers niet bij uitstek de Staat der Nederlanden een verplichting jegens de gesneuvelden?

Een beperkt deel van de militairen zonder bekend graf - waaronder ook de slachtoffers van de bizarre en onwerkelijke Crooswijkruiming - kreeg een In Memoriam (IM) graf. Dat zijn graven waarbij onder de steen - c.q. in het graf - zich niet de stoffelijke resten van de gememoreerde persoon liggen. Een misverstand is dat dergelijke graven altijd leeg zouden zijn. IM graven kunnen stoffelijke resten bevatten, maar dan niet van de gememoreerde persoon. Zeker bij massagraven, zoals op Crooswijk of de Grebbeberg, kan dit aan de orde zijn. Het is de bedoeling dat alle IM stenen van op het monument vernoemde militairen op termijn verdwijnen. Daar waar dergelijke IM graven nog bestaan, zullen te vervangen stenen niet worden vervangen en het 'graf' ophouden te bestaan. Althans, dat is de intentie van de Oorlogsgravenstichting.

Namen op het monument voor gevallenen mei 1940 zonder aanwijsbaar graf

Naam Rang/functie Onderdeel Datum Locatie Bijzonderheden
Achard van Enschut, W. d' Soldaat Et.Co Rdam 14-05-1940 Rotterdam Witte Huis, begraven Rotterdam, later geruimd.
Baaijen, J.E.C. SMI 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Baak, C.P. Soldaat 2-MC-I-28.RI 10-05-1940 Dordrecht Veldgraf Zeedijk bij Hoeve Klein Zwitserland. Locatie nooit hervonden.
Baar, J.C. de Gezagvoerder BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Bakker, H. AOO machinist HrMs Jan van Brakel 14-05-1940 Zeemansgraf Door mitr vuur D vl getroffen, zeemansgraf gegeven.
Bergen, G.L. van Matr 1e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Beveren, R. van Matr 2e kl BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Bignell, J. Mar 3e kl Mariniersdepot R'dam 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Bingen, B. van Soldaat 2-5 Dep Btl 05-06-1940 Onbekend Vm door zelfmoord (Joods), graflocatie onbekend.
Blommesteyn, L.J.W. 1e lt-wn 2-I-1 LvR 10-05-1940 Oud-Beijerland Graf geruimd in Den Haag.
Bogaart, A. Soldaat 3-14.GB 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middenruim.
Bok, A. Vw sld VLSK Motorbrig R'dam 14-05-1940 Rotterdam Graflocatie onzeker.
Bot, D. Matr 2e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Brechmann, S.T. Soldaat 2-III-25.RI 13-05-1940 Vreeswijk Graf geruimd in Rotterdam.
Bree, L.H. van Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Brilleman, A. Soldaat St. 3.CAAT 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Broek, J.A. van den Korp 2-II-Dep Genie Tr 10-05-1940 Rotterdam Witte Huis, vm als onbekende soldaat begraven.
Broekers, H. Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Broekers, G. Soldaat MC-III-30.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Brummelhuis, W.F. Soldaat 1-16.MC 13-05-1940 Grebbeberg Vermiste militair slag om de Grebbeberg, geen lichaam, geen graf.
Buiter, J.C. Soldaat 2-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Bunder, A.H. van Soldaat 4-3GB 13-05-1940 Wieldrecht In Kil. Mogelijk bij identificatie verwisseld met sgt CJ van Elst.
Bussel, J.B.J.M. van Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Cate, J. ten Lichtmatr BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Cillissen, J.A. Soldaat 2-I Auto Btl 10-05-1940 Ypenburg Graf geruimd in Den Haag.
Clevis, P.J.J. Sgt 3-II-26.RI 10-05-1940 Katwijk (L) Burgergraf geruimd.
Damen, F. Soldaat 2-III-27.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Derks, J.G. Soldaat 3-2-III-26.RI 10-05-1940 Grubbenvorst Burgergraf geruimd.
Deursen, P.J. van Stoker 2e kl 2 Dep Cie Pont 10-05-1940 Dordrecht Koopgraf. Graf geruimd te Amsterdam.
Dijk, H.W.A. van Sgt 3-I-Auto Btl 14-05-1940 Hazerswoude Graf geruimd in Den Haag.
Doevendans, J.J. Soldaat Det Vrt Dienst Holl Dp 10-05-1940 Willemsdorp Overl. aan verw. Graf Tilburg in 1973 geruimd.
Dommelen, E.C. van Machinist BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Driessen, M.G. Korp 1-2-III-26.RI 10-05-1940 Grubbenvorst Begraven in Strechlau-Niederhein (D), graf onvindbaar.
Duijne, D. van Sgt Machinist HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Eijk, P.J. van Soldaat 3-III-26.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Elk, H. van Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Ende, C.P. van den Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Endeman, J.A. Soldaat St-I-17.RA 10-05-1940 Amstelwijk Graf in Luttenberg (gem Raalte) geruimd.
Espeet, P. Sgt adsp off vl 2-I-1 LvR 10-05-1940 Oud-Beijerland Gecremeerd, in 1980 verstrooid.
Faessen, J.C.M.A. Sgt St-II-2.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Gaalen, L.H. van Soldaat 4-4 Dep Btl 10-05-1940 Ypenburg Graf geruimd in Rotterdam.
Geilvoet, J. Stoker BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Göbel, W.S. Dir OvG2 C SROGD 14-05-1940 Den Haag Zelfdoding.
Graaf, C. de Soldaat 3-III-21.RI 12-05-1940 Overschie Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Grinwis, J.B.F. Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Hagen, H.J.N. van der Sgt 3-III-26.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Hal, A.E. van Sgt 2-I-8.RI 12-05-1940 Grebbeberg IM steen. Ongeidentificeerd c.q. als onbekende begraven in massagraf.
Heij, H. de Soldaat 1-II-28.RI 11-05-1940 Dordrecht Graf geruimd in Den Haag.
Heijster, J.J.H. van Soldaat St-II-2.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Heisen, H.H. Soldaat 2-MC-I-11.RI 11-05-1940 Rotterdam Graf geruimd in Rotterdam.
Houwen, G. van der Stoker BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Huiszoon, L. Matr 2e kl BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Hulsinga, J.C. Korp 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Jansen, W. Wmr 5-KRA 11-05-1940 Donk Graf in elst (Gld) geruimd.
Janssen, W.L. Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Jong, E.J. de Korp St-30.RI 14-05-1940 Middelburg Graf Ysselmonde geruimd wgs weigering familie v overbrenging.
Jong, W.A. de Matr 1e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Overleed aan boord van HrMs Van Brakel, zeemansgraf gekregen.
Jongkind, C. Sgt 3-II-30.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Kampen, T.W. van Matr 3e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Keijser, A.P.H. Soldaat MC-III-1.RW 12-05-1940 Bleskensgraaf Vermist: geen lichaam gevonden na bomdetonatiel, geen graf.
Klaasse, P. Korp 3-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Kleinveld, C.G. Soldaat 1-I-34.RI 11-05-1940 Dordrecht Graf in Zegveld (NH) geruimd.
Koek, J. Vw matr BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Koeleman, C.J.A. Sgt 1-III-4.RI 10-05-1940 Valkenburg Graf in Langeraar geruimd in 1972.
Kooijman, G. Vw sld Luwa Waalhaven 10-05-1940 Waalhaven Door bominslag totaal verspreid, geen graf.
Kramer, B.J. Sgt 2 sie 11 Cie Pag 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Kranenburg, H. van Vw sld Luwa Waalhaven 10-05-1940 Rotterdam Vermist: geen lichaam gevonden na bomdetonatiel, geen graf.
Krul, J.P. Soldaat 3-I-RJ 14-05-1940 Den Haag Graf geruimd in Den Haag.
Laan, F. van der Sgt 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Lang, G.C. de Soldaat 85 Pel LuMi 10-05-1940 Dordrecht Graf geruimd in Dordrecht in 1951.
Lang, J. de Soldaat 3-2.GB 10-05-1940 Kessel-Oijen Graf geruimd in Utrecht in 1960.
Lavrijssen, J.A. Soldaat MC-II-26.RI 10-05-1940 St. Agatha Graf geruimd in Reusel in 1992.
Leenknegt, A. Soldaat Auto Cie LD 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Lere, A.J. Stoker 1e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Lier, C. van Sgt 2-I Dep MD 14-05-1940 Haarlem Zelfdoding. Graf in Heemstede geruimd.
Loo, H. van 't Soldaat 3-MC-III-21.RI 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Man, G.J. de Soldaat 3-1-I-8.RI 12-05-1940 Grebbeberg IM steen. Ongeidentificeerd c.q. als onbekende begraven in massagraf.
Mante, J.M. Opz Fort 1e kl St 6GB 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Mooijman, T.W. Soldaat 3-II-1 LvR 10-05-1940 Waalhaven Vermist: hangaromgeving, geen lichaam gevonden, geen graf.
Mook, W.H. Soldaat 2-III-25.RI 13-05-1940 Vianen Gecremeerd, in 1971 verstrooid.
Moorees, F.H.C. Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Nijssen, B. Soldaat 3-1 Dep LSK 14-05-1940 Rotterdam Vermist. Ws door bombardement lichaam geheel verbrand.
Nooitgedagt ,J. Stoker 3e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Nuijens, H.J. Soldaat 3-III-21.RI 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Oliemeulen, W.C. Soldaat 3-III-26.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Oorschot, R. van Vw sld Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Oost, J. Stoker 2e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Ouwehand, C. Matr 2e kl BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Peeman, IJ. Soldaat MC-I-39.RI 14-05-1940 Willemsstad Vermist, deel bezittingen te Ooltgensplaat gevonden.
Pera, A. Soldaat 2-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Peters, J.A. Soldaat 2-II-28.RI 11-05-1940 Dordrecht Burgergraf geruimd.
Pijl, K. van der Kok BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Poleij, A. Mar 3e kl Mariniersdepot R'dam 10-05-1940 Rotterdam Ws geheel verbrand bij Boompjes, geen graf.
Pop, P. Stoker BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Prins, C. Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Rensen, G.T. Soldaat 3-2-I-8.RI 12-05-1940 Grebbeberg Vermiste militair slag om de Grebbeberg, geen lichaam, geen graf.
Rientjes, H.W.J. Soldaat Vba LD 13-05-1940 Dordrecht Burgergraf geruimd.
Rijniers, W.A. Vw sgt C. Luwa Helmond 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Onderste middenruim.
Roos, N.F. Vdg 3-3.GB 20-05-1940 Oye la Plage (B) Vm na bominslag overboord gesprongen en verdronken.
Roth, C. Stoker BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Sannes, R.P. Soldaat MC-I-39.RI 14-05-1940 Numansdorp Vermist. Ws ongeidentificeerd begraven na aanspoelen lijk.
Schenk, J.C. Sgt 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Schippers, G. Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Schmidt, P. Ltz. 2e kl SD C-BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Schuiling, D. Soldaat St-I-6.RA 12-05-1940 Valkenburg Graf in Amsterdam geruimd.
Sluijs, W. van der Stoker BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Sluis, F. van der Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Smit, IJ. Ltz.2 SD KMR Loodswezen 11-05-1940 Vlaardingen Geruimd burgergraf. Kwam om bij mijnaanvaring loodsvaartuig 19A.
Smits, H.A. Vlgt Mont Marine Dep 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Smoolenaars, A.H. 2e lt-vl 2-I-1 LvR 10-05-1940 Kijkduin Zeemansgraf; T-V no. 855 stortte in zee na luchtgevecht.
Snellen, J.B. Ltz 2 Onderzeedienst 16-05-1940 Westerveld Zelfdoding. Na crematie as uitgestrooid op zee.
Steenbekkers, H. Soldaat 1-I-41.RI 10-05-1940 Well Burgergraf geruimd.
Stijn, H.W.M.C. RK vw Rode Kruis 12-05-1940 Valkenburg Graf in Katwijk geruimd in 1964.
Teunisse, A. Matr 2e kl HrMs Joh. M. van Nassau 14-05-1940 Callantsoog Zeemansgraf. Met JMN ten onder gegaan.
Thomas, M. Bediende BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Tuijn, J.F.G. van Soldaat St-II-2.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Tuitel, J. Matr BV.34 14-05-1940 Oostgat (Z) Zeemansgraf. Met BV34 ten onder gegaan.
Uilenbroek, W.H.M. Kap Buwa Burgerwachtvendel R'dam 14-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Veen, P.J. van Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Verhoeven, B. Kap 6-13 Dep Btl 12-05-1940 Wateringen Graf in Utrecht geruimd in 1968 wgs familie.
Verlaan, C. Soldaat 3-IV-10.RI 14-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Vleesenbeek, C.D. Soldaat 2-II-24.RI 13-05-1940 Achterberg Graf in Den Haag geruimd.
Volmer, J. Stoker 2e kl HrMs Bulgia 12-05-1940 Vlissingen Graf in Amersfoort geruimd wgs weigering familie tot overbrenging.
Vringer, A.J. Soldaat Auto Cie LD 10-05-1940 Kaatsheuvel Graf in Den Haag geruimd wgs weigering familie tot overbrenging.
Vuuren, B. van Soldaat 2-III-RJ 10-05-1940 Waalhaven Graf in Den Haag geruimd.
Wagenaar, N. Soldaat St-II-1 LvR 10-05-1940 Schiphol Bij bombardement omgekomen, geen lichaam, geen graf.
Wal, B. van de Soldaat 1-II-8.RI 12-05-1940 Grebbeberg IM steen. Ongeidentificeerd c.q. als onbekende begraven in massagraf.
Wal, C.C. van der Soldaat 2-3-17GB 10-05-1940 Wessem Graf in Wessem/Heel 1951 heimelijk verdwenen door nieuwbouw.
Wassink, G. Soldaat MC-II-32.RI 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Werken, E.C. van de Wmr 1 Div KMAR 10-05-1940 Moerdijk Graf in Moerdijk tijdens overstroming 1953 weggespoeld.
Wilgenhof, J. Soldaat 2-V Auto Btl 12-05-1940 Overschie Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Wingerden, J. van Soldaat 3-3GB 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Winkel, H.W. van Mar 3e kl Mariniersdepot R'dam 10-05-1940 Rotterdam Ws geheel verbrand bij Boompjes, geen graf.
Wit, C.W. de Soldaat 1-GBJ 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Middendek.
Woerd, L. van der Sgt 3-III-26.RI 20-05-1940 Oye la Plage (B) Zeemansgraf. Aan boord Frans vrachtschip Pavon. Bovenste middenruim.
Zeegers, P. SM Torpedomk Mariniersdepot R'dam 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.
Zeeuw, T. de Soldaat 2e Dep Cie P&T 10-05-1940 Dordrecht Graf in Dordrecht in 1952 geruimd.
Zegers, J. Mar 3e kl Mariniersdepot R'dam 12-05-1940 Rotterdam Door verplaatsing IM monument, graf locatie onbekend.


BV.34

Het door de marine gevorderde civiele schip (sleepboot) Noordzee kreeg de militaire aanduiding BV.34 [BV=Bewakingsvaartuig] en lag tijdens de meidagen in Vlissingen. Op 14 mei liep het schip in het Oostgat [tussen Zoutelande en Vlissingen, vlakbij batterij Dishoeck] op een magnetische mijn en zonk direct. Zestien opvarenden gingen met het schip ten onder. Drie anderen spoelden aan of overleden later aan hun verwondingen.

Curieus aan deze zaak is dat het wrak van de BV.34 een bekende duiklocatie is voor sportduikers. Bekend is onder sportduikers dat het wrak geen menselijke resten meer bevat. Kennelijk is op zeker moment toch besloten de grafrust van de overledenen te verstoren. Het is Stichting De Greb echter niet bekend waarheen de verdronken aan boord gebleven zeelieden zijn gebleven. Als het aan OGS bekend was geweest, zouden ze vermoedelijk niet op het monument zijn toegevoegd. Een uiterst curieuze zaak!

Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau

De moderne kanonneerboot Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau was in 1932 bij marinewerf de Schelde in Vlissingen te water gelaten. Ze had een BRT van 1.795 ton met een bemanning van 124 hens. De bewapening bestond uit drie 15 cm kanons, 2 Bofors 40 mm AA stukken en een aantal mitrailleurs. Het schip voerde op 14 mei een bombardement uit met één van haar 15 cm kanons op Duitse artillerie die opgesteld stond aan de oostelijke basis van de Afsluitdijk en vuur uitbracht op de stelling Kornwerderzand. Met een honderdtal granaten werd de Duitse batterij verjaagd.

Toen de capitulatie bekend werd gemaakt op 14 mei vertrok de kanonneerboot samen met drie mijnenleggers (Hr.Ms. Jan van Brakel, Nautilus en Douwe Aukes) en de beide oude torpedoboten G.13 en G.15 richting het Verenigd Koninkrijk. Net buitengaats de haven van Den Helder werd het verband aangevallen door drie Duitse duikbommenwerpers, die zich op de grootste van de schepen concentreerden. Drie bommen raakten de kanonneerboot. Eén tussen kanon twee en de commandotoren, één vlakbij de machinekamer en één in de schoorsteen. Het schip brak doormidden. Negen man verdwenen met het schip in de diepte [hoewel slechts acht man op de MD rol staan], acht spoelden er later aan.

Vrachtschip SS Pavon

Het Franse vrachtschip "Pavon" [commandant was kapitein Perdrault] deed al sinds 10 mei dienst in de pendeldienst tussen Duinkerken en Vlissingen. Het was een gevorderd stoomschip van een reder uit La Rochelle. Het was op 20 mei 1940 vanuit de haven van Duinkerken met ca 1.450 (ontwapende) Nederlandse militairen op weg naar la Rochelle [zuidwest kust van Frankrijk], geëscorteerd door vier kleine Franse jagers, de Chasseurs no. 9, 10, 11 en 41. Het was al laat in de avond toen men vertrok, rond de klok van 2115 uur. Er werd langs de kust gevaren waarbij ter hoogte van Oye la Plage [tussen Calais en Duinkerken] een, in het donker onverwachte, luchtaanval op het schip tot een ramp leidde.

Vier aanvallen maakte de ene Duitse bommenwerper, waarbij telkens één bom werd afgeworpen. Het schip werd uiteindelijk door de derde bom geraakt, vermoedelijk van 250 kg. De vliegtuigbom landde recht in een ruim [ruim III] waarin veel van de Nederlandse militairen zaten opgepropt samen met ... een voorraad katoen en handwapenmunitie! De kapitein van de Pavon kon het zwaar beschadigde schip nog doen stranden op de kust bij Hemme-de-Marck, zodat het niet zou zinken. De rechtstreekse treffer in het laadruim leidde echter tot een catastrofe waarbij op slag vele militairen werden gedood en ook vele nadien in zee verdronken. In totaal waren precies 50 militairen gedood of dodelijk gewond geraakt.

Een groot deel - 38 militairen - zou nooit worden geïdentificeerd of geborgen. Een deel der militairen spoelde aan en werd zodoende wel geïdentificeerd, waarvan enkele begraven werden op het Nederlandse ereveld in Orry-la-Ville bij Parijs [er liggen aldaar in totaal 114 graven van Nederlandse militairen].

Opvallend is de hoeveelheid desinformatie over de ramp overigens. Met name ook officiële maritieme bronnen die spreken over torpedering van het schip en onjuiste bestemmingen [Engeland, Cherbourg en Le Havre worden abusievelijk genoemd] en Franse bronnen spreken stelselmatig van 152 of 154 doden. Vermoedelijk werden daarbij abusievelijk de circa 100 gewonden meegeteld in het gesneuveldencijfer.

2769