Wilhelmus Franciscus Brummelhuis

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
16 M.C. IV Divisie
Wilhelmus Franciscus
Voornaam:
Brummelhuis
Achternaam:
10 oktober 1918
Geboortedatum:
Bornerbroek
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
3
Rij:
40
Grafnummer:
2de Sectie
Ingedeeld bij:
Rooms-Katholiek
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Op 17 mei 1940 gevonden in de stellingen van de 16e Mitrailleur Compagnie (16 M.C.) aan het bospad van de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg.
 • Briefwisseling met sergeant F.J. Damming
  In maart 1942 is er vanuit het Nederlandse Rode Kruis het nodige onderzoek uitgevoerd "naar het graf van den zeer vermoedelijk gesneuvelden militair W.F. Brummelhuis van 16 M.C.-19 R.I., die waarschijnlijk als onbekend soldaat op het Grebbekerkhof ter aarde is besteld."

  Uit een briefwisseling met sergeant F.J. Damming (behorende tot 16 M.C./19 R.I.) op 12 en 18 maart 1942 blijkt het volgende:

  Damming was alleen tijdens dienst met Brummelhuis in aanraking geweest.

  Brummelhuis behoorde tot de 1e sectie van Luitenant Gazendam.

  Damming kan zich niet herinneren dat hij Brummelhuis tijdens de oorlogsdagen heeft gezien.

  Andere namen van personen van de groep waartoe Brummelhuis behoorde zijn: R. Santinge (Nieuweroord), H. Benjamins (Jeulenwijk) en zijn groepscommandant sergeant Broekkamp (Nijmegen).

  Naar horen zeggen van A. Zwiggelaar uit Hoogeveen (eveneens behorende tot de 2e sectie) "zou Brummelhuis tijdens zwaar artillerievuur uit de stelling zijn geloopen in Oostelijke richting. Deze stelling bevond zich ten Oosten van Ouwehands Dierenpark. Een en ander is echter zeer vaag." Zwiggelaar echter heeft dit zelf niet gezien, maar van horen zeggen, maar kon zich niet meer met zekerheid herinneren van wie hij dit heeft vernomen.

  Afsluitend meldt Damming "dat Brummelhuis zich in de stelling van de tweede sectie bevond om hier verschillende dingen in gereedheid [te] helpen brengen."
 • Naam staat vermeld op het in april 2005 onthulde monument ter nagedachtenis van de gevallenen in de meidagen van 1940 waarvan geen graflocatie aanwijsbaar is. Dit monument is gesitueerd achter op de Militaire Erebegraafplaats op de Grebbeberg.
 • W.F. Brummelhuis werd volgens het rapport van Sellies op 17 mei 1940 gevonden in het stellinggebied van de secties van 16.MC, samen met vier andere gesneuvelden. Deze andere gesneuvelden waren de dpl sgt Gregorowitsch en dpls sld Oude Breuil (beide ook 16.MC), de 1e lt Folmer (MC-II-19.RI) en de dpl sld Pees (1-II-19.RI). De vindplaats was in de stelling van de 2e sectie aan het bospad van de Heimersteinse laan naar de Levendaalseweg. Hij werd als onbekende soldaat begraven. Aan weerszijde van zijn eregraf liggen de nabij hem gevonden militairen Pees en Gregorowitsch. De vindplaats van Brummelhuis strookt niet met één van de getuigenverslagen dat deze zich van de stelling oostwaarts had begeven. Die getuigenis is dan ook vermoedelijk onjuist.
 • Op 5 april 2011 werd het publieke domein geïnformeerd dat de soldaat Brummelhuis middels een DNA match was geïdentificeerd en al sinds 1940 op het Ereveld Grebbeberg begraven blijkt als onbekende soldaat. Op vrijdag 8 april 2011 werd Brummelhuis met beperkte militaire eer herbegraven en het enige graf van de onbekende soldaat (3e Rij, 40e Graf) op de Grebbeberg in een benoemd graf omgezet.

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.59 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 2.79 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 1.74 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 4
(PDF, 1.47 MB)