2e Pinksterdag 2003 - 9 juni 2003

Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, werd op de Grebbeberg de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Vereniging 8 R.I. - 1940 gehouden. Een grote groep nabestaanden, leden en belangstellenden verzamelde zich rond twaalf uur bij Hotel "De Maquisard" om vervolgens om kwart over twaalf in stille tocht richting Militair Ereveld te gaan. De doorgaande straatweg werd hiervoor deels afgesloten voor verkeer en de klok bij het Grebbemonument luidde de komst van de stoet in.

Op het Militair Ereveld was een erewacht gevormd door de Bond van Wapenbroeders. Nadat iedereen plaats had genomen bij het monument van 8 R.I. volgde het intreden van de vaandelwacht door het 11e Bataljon "Grenadiers en Jagers".

Tussen de verschillende toespraken van o.a. de Voorzitter van de Vereniging 8 R.I. - 1940, dhr. Folmer, en Pastor Brugman van de Sint Janskerk in Arnhem, was er gewijde muziek en zang, verzorgd door de Rhenense muziekvereniging "Ons Genoegen".

Met de Taptoe werd een minuut stilte aangekondigd waarbij tijdelijk het gehele verkeer op de weg langs de begraafplaats werd stilgelegd. Dit moment van bezinning waarin de gedachten uitgaan naar de soldaten van 8 R.I. die tijdens de meidagen van 1940 op en bij de Grebbeberg zijn gevallen, werd gevolgd door het signaal "Voorwaarts" en daarna het Wilhelmus.

Diverse organisaties, waaronder de Vereniging van 10 R.I., de Bond van Wapenbroeders en de Burgemeester van Rhenen, legden bloemenkransen bij het monument van 8 R.I. Op deze zuil staan de namen van de gesneuvelden van dit Regiment.

Na de kranslegging volgde het uittreden van de vaandelwacht en het defilé langs de graven. Bij het informatiecentrum op de begraafplaats was er gelegenheid tot het nuttigen van een broodje en een drankje en natuurlijk het maken van een praatje.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Over de Vereniging 8 R.I. - 1940

De Vereniging 8 R.I. - 1940 werd in de maand september van het jaar 1940 opgericht met de volgende drie doelstellingen:
  1. het aandenken aan onze gevallen kameraden levend te houden onder meer door op elke 2e Pinksterdag op het Ereveld te Rhenen bij elkaar te komen om hen te gedenken;
  2. de invaliden en de nagelaten betrekkingen van de gevallenen met raad en daad bij te staan en zo mogelijk en zo nodig financieel te steunen;
  3. de banden van vriendschap tussen de oud-strijders te bestendigen en te versterken.
De Vereniging 8 R.I. - 1940 brengt tweemaal per jaar een informatiebulletin uit met daarin informatie over de vereniging, leden, en bijeenkomsten. Leden van de vereniging ontvangen dit blad kosteloos.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Foto's: Rutger Bol
1996