2e Pinksterdag 2005 - 16 mei 2005

Rhenen - Jaarlijks wordt op 2e Pinksterdag op de Grebbeberg de herdenking gehouden van het 8e Regiment Infanterie. Tijdens deze herdenking, die plaatsvindt op de Militaire Erebegraafplaats, wordt stil gestaan bij de gesneuvelde soldaten van dit regiment. Het weer is prachtig, de zon schijnt en er staat een zacht windje. Om twaalf uur zijn er al veel mensen op de begraafplaats aanwezig. Kwart over twaalf begint de klok op het monument tegenover de begraafplaats te luiden, het teken dat de stoet vanaf het Hotel 't Paviljoen onderweg is. Even na half één komt de stoet, bestaande uit veteranen, familie en hoogwaardigheidsbekleders aan bij de begraafplaats en begint de herdenking.

Na een korte openingstoespraak is de beurt aan de vaandelwacht om met het fel oranje 8 R.I. vaandel aan te treden bij het monument van 8 R.I. op de begraafplaats. In de daarop volgende toespraak van de voorzitter van de Vereniging 8 R.I., dhr. Folmer, wordt stilgestaan bij de 8 R.I.'er dr. Theodor Max Chotzen die tijdens de oorlog het leven liet door zijn deelname aan het verzet. Opmerkelijk detail daarbij was dat hij voor de oorlog pacifist was en een vooraanstaand onderzoeker van Keltische studies. Zo verscheen in 1993 nog een boek over hem met de titel 'Dr. Th.M.Th. Chotzen ( 1901-1945). Een biografische schets en een biografie'. Bij het uitbreken van de oorlog zette hij zijn pacifistische ideeën opzij en zette zich als ordonnans op de Grebbeberg meer dan 100% in. Daarna ging hij in het verzet. Vlak voor het einde van de oorlog liet hij het leven. Na de oorlog werd hij postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

Vervolgens houdt de pastor Jan Brugman een toespraak waarin hij aanhaalt dat we eindeloos moeten blijven herdenken opdat de visioenen van vrijheid en vrede levend blijven. Bij het dodenappèl worden de namen opgelezen van de gesneuvelde kameraden van 8 R.I. tijdens die meidagen van 1940 en de namen van hen die vroegtijdig van het leven afscheid moesten nemen door opgelopen verwondingen. Hierna volgt de 'Last Post', een minuut echte stilte en de 2 coupletten van het Wilhelmus. Vervolgens worden er bij het 8 R.I. monument 4 kransen gelegd namens de Vereniging 8 R.I., de Provincie Gelderland, het gemeentebestuur van Rhenen en de Bond van Wapenbroeders. Na deze kranslegging het uittreden van de vaandelwacht waarmee aan het einde van de bijeenkomst is gekomen.

Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een bakje koffie of een broodje. Defensie heeft daarvoor de nodige faciliteiten verzorgt. De foto's op deze pagina geven een impressie van deze iedere keer weer zeer indrukwekkende herdenking.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Foto's: Rutger Bol
1998