Nieuw documentatiecentrum op militair ere-begraafplaats in Rhenen

Defensie draait voor 600.000 gulden aan kosten op

Door Martin Brink

Klik hier voor een uitvergroting
Het oude gebouwtje op de erebegraafplaats op de Grebbeberg in Rhenen maakt plaats voor een nieuw, modern en groter stiltecentrum dat grotendeels uit glas bestaat. Zodra de sloop is afgerond, kan de aannemer beginnen met de nieuwbouw, die in april moet zijn voltooid. Het centrum dat in opdracht van de Stichting Nederlands Militair Ereveld Grebbeberg wordt gebouwd, is onder meer bedoeld om bij slecht weer eventueel binnen de oorlogsslachtoffers te herdenken. Tevens is er voldoende ruimte om een gedeelte in te richten voor tentoonstellingen. (Foto: Rob Leenarts vof, Wageningen)
RHENEN - De sloop van het oude documentatiecentrum met aanleunend een toiletgroep op de militaire ere-begraafplaats op de Grebbeberg in Rhenen was als het ware in een zucht gerealiseerd. Het centrum, dat net na de Tweede Wereldoorlog een plaats kreeg op de laatste rustplaats van de Nederlandse soldaten die drie dagen verwoed strijd leverden tegen de Duitse overheerser, voldeed al geruime tijd niet meer aan de eisen. Inmiddels zijn de funderingen al weer gelegd voor een nieuw te bouwen centrum en toiletgroep. De kosten van de bouw worden geraamd op 600.000 gulden. De defensie draait voor deze kosten op.

"Het is de bedoeling dat het nieuwe documentatiecentrum begin april van dit jaar weer in gebruik wordt genomen. Of dat lukt hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden, want die kunnen, zoals bekend, in deze periode nogal grillig zijn", zegt Teunis van Rijn, beheerder van het militair ere-veld op de Grebbeberg in Rhenen, een functie die de Rhenenaar sinds 1988 uitvoert. "Ik ben al twee├źndertig jaar werkzaam op de militaire begraafplaats. Ik onderhield in al die jaren, en dat doe ik trouwens nog steeds, de graven. Als beheerder van de begraafplaats ben ik de heer Van Doornspeek opgevolgd", aldus Teunis van Rijn.

Aula

Het documentatiecentrum en de toiletgroep was door de tands des tijds sterk verouderd en nagenoeg obsoleet, dus niet meer bruikbaar, geworden. Een oude beukenboom droeg ook bij aan het verval ervan. Daarover Teunis van Rijn: "De funderingen van het centrum waren een speelbal voor de wortels van de boom. Het voormalige documentatiecentrum diende ook als aula en gedenkcentrum. Als aula was het centrum al lang niet meer in gebruik. Een ruimte in de dienstwoning van de beheerder, ten tijde van de heer Van Doornspeek, diende enige tijd als aula. De aula keert straks terug in het nieuwe documentatiecentrum. De oude werkschuur, waarvan de ingang gelegen was tegenover de dienstwoning, heeft ook enige tijd als documentatiecentrum dienst gedaan. Ook dit onderkomen is tegen de vlakte gegaan. Voor het documentatiecentrum is altijd veel belangstelling geweest. Het centrum is vooral ook populair bij jongeren. Als alles meezit dan wordt op 1 april de deur van het nieuwe documentatiecentrum, annex aula weer opengezet. Het centrum kent dezelfde openingstijden als die van het militair ereveld. En inpandig wordt ook een moderne toiletgroep, inclusief een toilet voor gehandicapten, gerealiseerd."

Bron: de Rhenense Betuwse Courant van woensdag 16 januari 2002, pagina 1

115