Monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm

Nieuw monument onthuld op Militair Ereveld Grebbeberg

Rhenen, 4 augustus 2014 - Vanmiddag om 15:00 uur is op het Militair Ereveld op de Grebbeberg een nieuw monument onthuld door Kolonel Gerard van der Thiel, commandant Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Het monument getiteld "Als 't moet" dient als eerbetoon aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Het monument is gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Korps Nationale Reserve en toont symbolisch de bereidheid van de burger (een man met spade in de grond en zijn geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden.

De Vrijwillige Landstorm werd opgericht bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Deze militaire eenheid werd gevormd om de grote stroom vrijwilligers, die Nederland wilden helpen beschermen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in goede banen te leiden en een plek te geven binnen de krijgsmacht. Deze vrijwilligers werden ingedeeld in de Vrijwillige Landstorm en trainden in hun vrije tijd. Ook na WO1 bleven de eenheden bestaan. In 1939 bestond de Vrijwillige Landstorm uit 90.000 vrijwilligers, waarvan ruim de helft werd gemobiliseerd. Velen namen ook daadwerkelijk deel aan de strijd in de meidagen van 1940 en onder hen waren de nodige gesneuvelden te betreuren. De in de uiterwaarden bij Wageningen omgekomen reserve-sergeant-vlieger Antonius Johannes Maria van Liempd was één van hen.

Door de Duitse bezetter werd de Vrijwillige Landstorm in 1940 opgeheven. In 1948 was er opnieuw behoefte aan een snel inzetbaar vrijwilligerskorps. De oprichting van de Nationale Reserve (15 april 1948) voorzag daarin. Het huidige Korps Nationale Reserve, met 3.000 reservisten een grote flexibele component binnen de Koninklijke Landmacht, zet de tradities van de Vrijwillige Landstorm voort en vierde op deze 4e augustus in gepaste stijl het eeuwfeest met een herdenking bij het nieuwe monument op de Grebbeberg.

Het monument is vervaardigd door Roel van der Burg (PhotoSculptura) en is een replica van een in 1923 gemaakt beeld door August Falise. Het beeld werd toen aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, het lid van de Tweede Kamer L.F. Duymaer van Twist. Het originele beeld ging verloren in 1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Het beeldonderschrift luidde: "Als 't moet". Deze inscriptie was het credo van de vrijwilliger: naast burger, ook soldaat! De inscriptie op het nieuwe monument luidt: TER HERINNERING AAN DE GEVALLENEN VAN DE VRIJWILLIGE LANDSTORM - MEIDAGEN 1940. Het nieuwe monument op de Grebbeberg zal een vaste plaats gaan innemen in de tradities van het Korps Nationale Reserve en staat in de directe nabijheid van het informatiecentrum.

Foto-impressie van de onthulling

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Met dank aan Kees Bol voor de fotoreportage.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 343.26 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 268.54 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 3.00 MB)