Herinrichting informatiecentrum op het Militair Ereveld Grebbeberg

21 april 2005

Na oplevering van het nieuwe informatiecentrum in mei 2002 bleek al snel dat de beperkte inrichting ervan niet voldoende voldeed aan de informatiebehoefte van de bezoekers. Daarom nam de Oorlogsgravenstichting het initiatief om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om dit te verbeteren. Het museologisch adviesbureau 'Projectburo Meeter' werd ingeschakeld om een ontwikkelingsplan op te stellen en eind 2003 werd het rapport van dit buro aan het Ministerie van Defensie gepresenteerd. Begin 2004 toonde het Ministerie zich bereid de kosten van dit project op zich te nemen en in maart 2005 kon het projectteam starten met de uitvoering ervan. Het projectteam heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe tentoonstelling en een nieuwe brochure. Zoals de foto's laten zien zijn de werkzaamheden in volle gang!
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

16 mei 2005

Het nieuw ingerichte informatiecentrum is bijna gereed en een bezoek binnen laat zien dat er echt iets moois van wordt gemaakt. Wat voorheen één grote ruimte was is nu opgedeeld in een aantal kleinere ruimtes. In iedere ruimte wordt een thema behandeld en staan informatiezuilen waar de persoonlijke ervaringen van 3 Nederlandse militairen te zien en te horen zijn. De 3 militairen die aan het woord komen zijn Jan Heinen (8 R.I.), Jaap Vermeer (24 R.I., gesneuveld) en Wim Lingen (24 R.I.). Verder is er een stuk stelling nagebouwd waarin militaire attributen te zien zijn evenals videobeelden uit die periode. In de grote ruimte, met uitzicht over het Ereveld, wordt aandacht besteed aan het werk van de Oorlogsgravenstichting. Ook hier een groot videoscherm waarop beelden vertoond worden. Kortom, moderne technieken worden volop benut om dit informatiecentrum bijzonder geschikt te maken voor de jeugd, een belangrijke doelgroep. 
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Foto's: Rutger Bol
1989