Vrijdag 17 mei 1940

Rapport van de begravingen op vrijdag 17 Mei 1940 in het 3e en 4e Hollandse graf op het Grebbekerkhof te Rhenen. (opgesteld door J. Sellies / J.J. Fiolet).
Aan de Burgemeester van Rhenen.
12 Augustus 1940 - Rhenen.


3-01
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-02
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-03
Dpl. Sergeant.
2-I-24 R.I.
3-04
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-05
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-07
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-08
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-09
Dpl. Sergeant.
2-I-24 R.I. [1]
3-10
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-12
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-13
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-14
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-15
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I.
3-16
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-19
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-20
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-21
Dpl. Soldaat.
3-I-26 R.I.
3-22
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-23
Dpl. Soldaat.
2-I-24 R.I.
De 19 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940 in de stellingen van de 3e groep van de 1e sectie van 3-II-8 R.I. die waren gelegen tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg. Werden daar op 17 Mei 1940 gevonden in het stellinggedeelte gelegen aan het bospad dat vanuit Noordwestelijke richting op de Noordkant van de Heimersteinselaan uitkomt. Er komt ook nog een bospad op uit vanuit Noordoostelijke richting. Zij zijn gesneuveld en gevonden in en achter het stellinggedeelte Zuid van de Levendaalseweg. Zij droegen allen nog hun tuniek en zijn gesneuveld pl.m. 14.00 uur in de middag van 13 Mei 1940 toen hun stelling werd overmeesterd door de Duitsers die handgranaten in de stelling gooiden. De bovengenoemde gesneuvelden zijn begraven in het tweede gedeelte van het 3e Hollandse graf op het Grebbekerkhof op 17 Mei 1940.


3-26
Dpl. Korporaal.
3-I-24 R.I.
3-29
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-30
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I.
3-31
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-37
Dpl. Soldaat.
2-I-24 R.I.
3-47
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-49
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-50
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-51
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-54
Dpl. Korporaal.
M.C.-I-24 R.I.
3-55
Dpl. Sergeant.
3-II-8 R.I.
De 11 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940 in de stellingen van de 2e groep van de 1e sectie van 3-II-8 R.I. die waren gelegen tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg. Zij werden daar op 17 Mei 1940 gevonden in het stellinggedeelte gelegen aan het bospad dat vanuit Noordwestelijke richting op de Noordkant van de Heimersteinselaan uitkomt. Er komt ook nog een bospad op uit vanuit Noordoostelijke richting. Zij zijn gesneuveld en gevonden in en achter het stellinggedeelte Zuid van de Levendaalseweg. Zij droegen allen nog hun tuniek en zijn gesneuveld pl.m. 12.00 uur in de middag van 13 Mei 1940 toen hun stelling werd overmeesterd door de Duitsers die handgranaten in de stelling gooiden. De bovengenoemde gesneuvelden zijn begraven in het tweede gedeelte van het 3e Hollandse graf op het Grebbekerkhof op 17 Mei 1940.


4-03
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
4-17
Dpl. Sergeant.
3-I-24 R.I.
4-29
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I. (begraven als onbekende militair)
4-30
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-38
Dpl. Sergeant.
3-I-24 R.I.
De 5 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940 in de stellingen van de 1e groep van de 1e sectie van 3-II-8 R.I. die waren gelegen tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg. Zij werden daar op 16 [17] Mei 1940 gevonden in het stellinggedeelte gelegen aan het bospad dat vanuit Noordwestelijke richting op de Noordkant van de Heimersteinselaan uitkomt. Er komt ook nog een bospad op uit vanuit Noordoostelijke richting. Zij zijn gesneuveld en gevonden in en achter het stellinggedeelte Zuid van de Levendaalseweg. Zij droegen allen nog hun tuniek en zijn gesneuveld pl.m. 12.00 uur in de middag van 13 Mei 1940 toen hun stelling werd overmeesterd door de Duitsers die handgranaten in de stelling gooiden. De bovengenoemde gesneuvelden zijn begraven in het tweede gedeelte van het 3e Hollandse graf op het Grebbekerkhof op 17 Mei 1940.


3-36
Dpl. Korporaal.
19e Btr. 6 veld.
3-43
Dpl. Soldaat.
19e Btr. 6 veld.
3-44
Res. Kornet.
19e Btr. 6 veld.
3-45
Dpl. Soldaat.
19e Btr. 6 veld.
De 4 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940. Tijdens een artilleriebeschieting kreeg het stuk 6 veld een granaatvoltreffer in de opstelling. Op 17 Mei 1940 werden de 4 artilleristen gevonden bij hun stuk 6 veld dat in stelling stond bij de splitsing van de landweg die loopt vanaf de Heimersteinselaan (ter hoogte van de Noordwest hoek van de roggeakker) in Noordoostelijke richting naar de Cuneraweg waar de weg uitkomt tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg. De 4 gesneuvelden uit genoemde stelling zijn op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


4-41
Dpl. Soldaat.
11e Comp. Pag.
4-42
Dpl. Soldaat.
11e Comp. Pag.
4-43
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
De 3 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940 in de Pag.-opstelling gelegen tussen Noordkant van de dierentuin en de Levendaalseweg. Werden op 17 Mei 1940 gevonden in de schuilplaats bij de opstelling van het stuk van de 11e Compagnie Pantserafweergeschut die was gelegen Noord achter de dierentuin. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf.


4-01
Res. Majoor.
Cdt. II-8 R.I.
4-04
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-08
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-10
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
4-11
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
4-12
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
4-18
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
4-19
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-20
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-23
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-26
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-27
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
De 12 bovengenoemde Nederlandse militairen zijn gesneuveld in de middag van 12 Mei 1940 in de aanval onder leiding van de majoor Jacometti op het Noordelijke gedeelte van de roggeakker die is gelegen tussen de straatweg en de Heimersteinselaan ten Oosten van de dierentuin. De gesneuvelden werden gevonden op de roggeakker op het Noordelijke gedeelte in het pl.m. 60 cm. hoge roggegewas ongeveer midden op de akker. Op 17 Mei 1940 daar gevonden door een bergingsploeg van het Arnhemse Rode Kruis nadat de akker door Pioniers was vrijgegeven voor het bergen van gesneuvelden, dit in verband met de eventuele aanwezigheid van landmijnen. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf in het eerste gedeelte.


3-38
1e Luitenant.
M.C.-II-19 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-39
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
3-40
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
3-41
(begraven als onbekende militair)
 
In maart 2011 middels DNA-onderzoek geïdentificeerd als de dienstplichtig soldaat W.F. Brummelhuis (16 M.C.)
3-42
Dpl. Sergeant.
16e Mitr. Comp. (begraven als onbekende militair)
De 5 bovengenoemde Nederlandse militairen zijn gesneuveld op 13 Mei 1940 in het weiland Noord van de Levendaalseweg pl.m. 400 meter voor de boerderij Poppedeintje die is gelegen aan de Oostkant van de Cuneraweg waar de Levendaalseweg op uitkomt. Werden daar gevonden op 17 Mei 1940. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


3-18
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
De bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde op 13 Mei 1940 pl.m. 20 meter Zuidelijk van de stelling van 2e sectie van de 16e M.C. aan het bospad dat van de Levendaalseweg naar de Heimersteinselaan loopt. Werd daar gevonden op 17 Mei 1940. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf paal 18.


3-48
Dpl. Korporaal.
16e Mitr. Comp.
De bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde op 13 Mei 1940 in de stelling van 2e sectie van de 16e M.C. aan het bospad dat van de Levendaalseweg naar de Heimersteinselaan loopt. Werd daar gevonden op 17 Mei 1940. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf paal 48.


4-05
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
De bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde op 13 Mei 1940 in de stelling van de 1e sectie van de 16e M.C. gelegen tussen de Noordkant van de dierentuin en de Levendaalseweg. Werd daar op 17 Mei 1940 gevonden in de loopgraaf van de stelling van de 1e sectie van de 16e Mitr.Comp. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf paal 5.


4-40
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
De bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde op 13 Mei 1940 in de stelling van de 1e sectie van de 16e M.C. gelegen tussen de Noordkant van de dierentuin en de Levendaalseweg. Werd daar op 17 Mei 1940 gevonden in de loopgraaf van de stelling van de 1e sectie van de 16e Mitr.Comp. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf paal 40.


3-11
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I. (begraven als onbekende militair)
3-24
Dpl. Soldaat.
M.C.-I-8 R.I.
3-25
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
3-27
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
3-28
Adj. O.Off. Instr.
1-II-19 R.I.
3-32
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
3-33
Dpl. Soldaat.
3-II-19 R.I.
3-34
Dpl. Korporaal.
2-I-8 R.I.
3-35
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
De 9 bovengenoemde Nederlandse militairen werden op 17 Mei 1940 gevonden achter de achterste meest Noordwestelijke stelling van 2-I-8 R.I. die langs de landweg ligt en die loopt vanaf de Heimersteinselaan ter hoogte van de Noordwest hoek van de roggeakker in Noordoostelijke richting waar die uit komt op de Cuneraweg tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg. Zij zijn gesneuveld op 13 Mei 1940 in een aanval geleid door de Adj. O.Off. Instr. W. van Krimpen, ingezet vanaf de Heimersteinselaan die vastliep na pl.m. 150 meter bij genoemde stelling behalve de korporaal J. van de Kamp en soldaat H.G.A.M. Jansen, beiden van 2-I-8 R.I. Zij zouden volgens afgelegde verklaringen in de nacht van 12 op 13 Mei of in de vroege morgen van 13 Mei 1940 gesneuveld zijn in genoemde stelling. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


3-17
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
De bovengenoemde Nederlandse militair is gesneuveld in de avond van 12 Mei 1940 rond 21.00 uur naast de stelling van de 3e sectie van 2-III-8 R.I. waartoe hij behoorde. De stelling lag langs de Heimersteinselaan 400 meter vanaf de Cuneraweg. Werd op 17 Mei 1940 gevonden zonder tuniek naast de stelling. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


3-46
Dpl. Korporaal.
2-III-8 R.I.
3-53
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
De 2 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden in de avond van 12 Mei 1940 rond 21.00 uur naast de stelling van de 3e sectie van 2-III-8 R.I. waartoe zij behoorden. De stelling lag langs de Heimersteinselaan 400 meter vanaf de Cuneraweg. Werden op 17 Mei 1940 gevonden zonder tunieken naast de stelling. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


3-06
Res. 1e Luitenant.
2-I-24 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde in de avond van 12 Mei 1940 bij de mitrailleurstelling gelegen in het bos 5 meter Zuid van de Heimersteinselaan 15 meter voorbij de Noordwest hoek van de roggeakker. Werd op 17 Mei 1940 in genoemde stelling gevonden. Op dezelfde dag begraven in het 3e Hollandse graf.


4-22
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-19 R.I.
4-25
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
4-28
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
De 3 bovengenoemde Nederlandse militairen sneuvelden op 13 Mei 1940 in de stelling van de 3e groep van de 2e sectie van 3-II-8 R.I. gelegen voor het Noordelijke gedeelte van de roggeakker, West van het bospad dat langs de Westkant van de akker loopt vanaf de straatweg naar de Heimersteinselaan. Werden in die stelling op 17 Mei 1940 gevonden. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf.


4-31
Dpl. Korporaal.
2-III-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
De bovengenoemde Nederlandse militair sneuvelde op 13 Mei 1940 in de stelling van de 1e groep van de 1e sectie van 2-III-8 R.I. gelegen voor het Zuidelijke gedeelte van de roggeakker, West van het bospad dat langs de Westkant van de akker loopt vanaf de straatweg naar de Heimersteinselaan. Werd in die stelling op 17 Mei 1940 gevonden. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf paal 31.


4-02
Dpl. Soldaat.
1-I-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
4-06
Dpl. Soldaat.
3-III-11 R.I.
4-07
Dpl. Soldaat.
3-I-8 R.I.
4-09
Dpl. Soldaat.
Staf-III-11 R.I.
4-21
Dpl. Soldaat.
3-I-8 R.I.
De 5 bovengenoemde Nederlandse militairen zijn gesneuveld op 13 Mei 1940 aan de Zuidrand van het bos, Zuid van de straatweg, Westelijk achter de stelling van de 4e sectie van 3-I-8 R.I. Werden daar gevonden op 17 Mei 1940. Begraven op dezelfde dag in het 4e Hollandse graf.


4-44
Dpl. Soldaat.
3-III-8 R.I.
4-45
Res. Sergeant Vlg.
III-Vk.Gr. 2 Lv.R. (begraven als onbekende militair)
De 2 bovengenoemde Nederlandse militairen werden gevonden op 17 Mei 1940 in de Duitse veldverbandplaats in de Maria Hoeve gelegen Noord van de straatweg in de voorpostenstrook Zuid. De soldaat D. van Breemen is gesneuveld op 11 Mei 1940 in de stelling van de sergeant Driessen en werd overgebracht naar de genoemde verbandpost. De sergeant vlieger A.J.M. van Liempd is gesneuveld in de Wageningse Nude op 12 Mei 1940 en overgebracht naar genoemde verbandpost. Werden op 17 Mei 1940 begraven in het 4e Hollandse graf.


4-46
Dpl. Sergeant.
1-III-8 R.I.
4-49
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-57
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
De 3 bovengenoemde Nederlandse militairen zijn gesneuveld op 11 Mei 1940 in de voorpostenstrook Zuid van de straatweg, in de eerste Noordelijke stelling van de Grebbedijk bij de boerderij Middelkoop, dat was de 1e sectie van 1-III-8 R.I. Werden daar gevonden op 17 Mei 1940 in de stelling van de sergeant Mulder. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf.


4-47
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-48
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
De 2 bovengenoemde Nederlandse militairen zijn gesneuveld op 11 Mei 1940 in de voorpostenstrook Zuid van de straatweg, in de eerste Noordelijke stelling van de Grebbedijk bij de boerderij Middelkoop, dat was de 1e sectie van 1-III-8 R.I. Werden in de verbrande stelling van de sergeant Drooggelman gevonden op 17 Mei 1940. Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf.


De in Achterberg gesneuvelde Nederlandse militairen zijn door boeren uit Achterberg met paard en wagen op last van de Duitsers naar de begraafplaats op de Grebbeberg vervoerd op 17 Mei 1940. Daar op diezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Molenweg/Achterbergsestraatweg overgebracht naar de Grebbeberg onderstaande gesneuvelde.
3-52
Dpl. Sergeant.
2-I-29 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Hoogesteeg/Meentsteeg overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde gesneuvelde.
4-13
Dpl. Sergeant Tit.
M.C.-III-19 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Maatsteeg/Koningskampen overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde 3 gesneuvelden.
4-14
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-15
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-16
Dpl. Sergeant.
2-II-24 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Molenweg/Cuneraweg overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde gesneuvelde.
4-24
Dpl. Soldaat.
1-I-20 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Maatsteeg/Koningskampen overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde 3 gesneuvelden.
4-32
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-34
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-36
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Hoogesteeg/Meentsteeg overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde 3 gesneuvelden.
4-33
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-19 R.I.
4-35
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-19 R.I.
4-37
Dpl. Sergeant.
M.C.-III-19 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Molenweg/Achterbergsestraatweg overgebracht naar de Grebbeberg onderstaande gesneuvelde.
4-39
Dpl. Soldaat.
2-I-29 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Weteringsteeg/De Dijk overgebracht naar de Grebbeberg onderstaande gesneuvelde.
4-50
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-29 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Hoogesteeg/Meentsteeg overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde 6 gesneuvelde.
4-51
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-52
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-53
Dpl. Soldaat.
2e Verlichtings Afd.
4-54
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-55
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-56
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Weteringsteeg/De Dijk overgebracht naar de Grebbeberg onderstaande gesneuvelde.
4-58
Res. 1e Luitenant.
3-III-29 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Boslandweg bij Kilometerpaal 25 overgebracht naar de Grebbeberg onderstaande gesneuvelde.
4-59
Res. 1e Luitenant.
M.C.-III-11 R.I.


Op 17 Mei 1940 vanaf de Maatsteeg/Koningskampen overgebracht naar de Grebbeberg onderbenoemde gesneuvelde.
4-60
Res. Kapitein.
Cdt. 2-II-24 R.I.Begravingen op vrijdag 17 mei 1940 in het 3e Hollandse graf (rij 3)


3-01
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-02
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-03
Dpl. Sergeant.
2-I-24 R.I.
3-04
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-05
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-06
Res. 1e Luitenant.
2-I-24 R.I.
3-07
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-08
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
3-09
Dpl. Sergeant.
2-I-24 R.I. [1]
3-10
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
3-11
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I. (onbekende militair)
3-12
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-13
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-14
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-15
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I.
3-16
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-17
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
3-18
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
3-19
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-20
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
3-21
Dpl. Soldaat.
3-I-26 R.I.
3-22
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-23
Dpl. Soldaat.
2-I-24 R.I.
3-24
Dpl. Soldaat.
M.C.-I-8 R.I.
3-25
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
3-26
Dpl. Korporaal.
3-I-24 R.I.
3-27
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
3-28
Adj. O.Off. Instr.
1-II-19 R.I.
3-29
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-30
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I.
3-31
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
3-32
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
3-33
Dpl. Soldaat.
3-II-19 R.I.
3-34
Dpl. Korporaal.
2-I-8 R.I.
3-35
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
3-36
Dpl. Korporaal.
19e Btr. 6 veld.
3-37
Dpl. Soldaat.
2-I-24 R.I.
3-38
1e Luitenant.
M.C.-II-19 R.I. (onbekende militair)
3-39
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
3-40
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
 
In maart 2011 middels DNA-onderzoek geïdentificeerd als de dienstplichtig soldaat W.F. Brummelhuis (16 M.C.)
3-42
Dpl. Sergeant.
16e Mitr. Comp. (onbekende militair)
3-43
Dpl. Soldaat.
19e Btr. 6 veld.
3-44
Res. Kornet.
19e Btr. 6 veld.
3-45
Dpl. Soldaat.
19e Btr. 6 veld.
3-46
Dpl. Korporaal.
2-III-8 R.I.
3-47
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-48
Dpl. Korporaal.
16e Mitr. Comp.
3-49
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
3-50
Dpl. Korporaal.
3-II-8 R.I.
3-51
Dpl. Soldaat.
1-I-24 R.I. (onbekende militair)
3-52
Dpl. Sergeant.
2-I-29 R.I.
3-53
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
3-54
Dpl. Korporaal.
M.C.-I-24 R.I.
3-55
Dpl. Sergeant.
3-II-8 R.I.Begravingen op vrijdag 17 mei 1940 in het 4e Hollandse graf (rij 4)


4-01
Res. Majoor.
Cdt. II-8 R.I.
4-02
Dpl. Soldaat.
1-I-8 R.I. (onbekende militair)
4-03
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I.
4-04
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-05
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
4-06
Dpl. Soldaat.
3-III-11 R.I.
4-07
Dpl. Soldaat.
3-I-8 R.I.
4-08
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-09
Dpl. Soldaat.
Staf-III-11 R.I.
4-10
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
4-11
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
4-12
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
4-13
Dpl. Sergeant Tit.
M.C.-III-19 R.I.
4-14
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-15
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-16
Dpl. Sergeant.
2-II-24 R.I.
4-17
Dpl. Sergeant.
3-I-24 R.I.
4-18
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I. (onbekende militair)
4-19
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-20
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-21
Dpl. Soldaat.
3-I-8 R.I.
4-22
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-19 R.I.
4-23
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-24
Dpl. Soldaat.
1-I-20 R.I.
4-25
Dpl. Soldaat.
1-II-19 R.I.
4-26
Dpl. Soldaat.
2-III-8 R.I.
4-27
Dpl. Soldaat.
2-I-8 R.I.
4-28
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
4-29
Dpl. Soldaat.
3-I-24 R.I. (onbekende militair)
4-30
Dpl. Soldaat.
3-II-8 R.I.
4-31
Dpl. Korporaal.
2-III-8 R.I. (onbekende militair)
4-32
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-33
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-19 R.I.
4-34
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-35
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-19 R.I.
4-36
Dpl. Soldaat.
2-II-24 R.I.
4-37
Dpl. Sergeant.
M.C.-III-19 R.I.
4-38
Dpl. Sergeant.
3-I-24 R.I.
4-39
Dpl. Soldaat.
2-I-29 R.I.
4-40
Dpl. Soldaat.
16e Mitr. Comp.
4-41
Dpl. Soldaat.
11e Comp. Pag.
4-42
Dpl. Soldaat.
11e Comp. Pag.
4-43
Dpl. Soldaat.
M.C.-II-8 R.I.
4-44
Dpl. Soldaat.
3-III-8 R.I.
4-45
Res. Sergeant Vlg.
III-Vk.Gr. 2 Lv.R. (onbekende militair)
4-46
Dpl. Sergeant.
1-III-8 R.I.
4-47
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-48
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-49
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-50
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-29 R.I.
4-51
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-52
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-53
Dpl. Soldaat.
2e Verlichtings Afd.
4-54
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-55
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-56
Dpl. Soldaat.
3-III-19 R.I.
4-57
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
4-58
Res. 1e Luitenant.
3-III-29 R.I.
4-59
Res. 1e Luitenant.
M.C.-III-11 R.I.
4-60
Res. Kapitein.
Cdt. 2-II-24 R.I.


[1] Als gevolg van de opgraving op 25 mei 1940 van rij 3 graf 9 voor herbegraving elders is op enig moment de nummering van de navolgende graven aangepast opdat de grafnummers in deze rij weer een opeenvolgende reeks vormen. De hierboven genoemde grafnummers van rij 3 (gebaseerd op opgaaf mei 1940) komen dus ten dele niet overeen met de huidige nummering.

2627