Vervanging grafstenen op het Militair Ereveld Grebbeberg

25 oktober 2003

Wanneer ik op deze regenachtige dag op weg ben naar de vergadering van onze stichting zie ik bij het voorbijrijden dat er 'iets' aan de hand is op de begraafplaats. Een groot aantal grafstenen ontbreekt! Op de begraafplaats aangekomen blijkt dat de Oorlogsgravenstichting groot onderhoud pleegt aan de graven. Een nieuwsbericht op de website van de Oorlogsgravenstichting maakt alles duidelijk:

Vervanging grafstenen Militair ereveld Grebbeberg

Sinds 1 januari 1952 is het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen in beheer bij de Oorlogsgravenstichting. Sindsdien is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven op dit ereveld. Door onze zorg zijn in de jaren zestig de huidige uniforme grafstenen met daarop de Nederlandse Leeuw en de personalia van de gesneuvelde militairen geplaatst. Omdat veel van deze stenen versleten zijn of andere gebreken vertonen, zijn deze aan vervanging toe. Sinds 20 oktober jl. zijn medewerkers van de Oorlogsgravenstichting bezig met dit omvangrijke karwei dat door ons in eigen beheer wordt uitgevoerd.

De afgelopen jaren is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de juiste overlijdensdatum van enkele militairen. De Oorlogsgravenstichting heeft voor wat betreft de personalia van de oorlogsslachtoffers slechts een registrerende functie. Wij maken daarbij gebruik van de gegevens zoals die vermeld staan op de geboorte- en overlijdensakten van de slachtoffers of van gegevens zoals die opgenomen zijn in de bestanden van de diverse gemeentesecretarieƫn in Nederland. Alvorens tot vervanging van de grafstenen over te gaan, hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gegevens van enkele slachtoffers opnieuw te controleren. Van een aantal stenen zijn in overleg met de nabestaanden de gegevens gecorrigeerd. Dit jaar worden 75 stenen vervangen (rij 1 en rij 4), in 2005 worden de werkzaamheden voortgezet.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

29 november 2003

Vandaag opnieuw een bezoek gebracht aan het Militair Ereveld Grebbeberg. De werkzaamheden aan de eerste rij zijn afgerond, het ziet er allemaal weer keurig uit. Met de werkzaamheden aan de vierde rij is een begin gemaakt.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Foto's: Rutger Bol
1986