Overige begravingen en opgravingen

Onderstaande informatie geeft een overzicht van de begravingen die na 3 juni 1940 hebben plaatsgevonden op het Militair Kerkhof op de Grebbeberg te Rhenen. Tevens opgenomen een overzicht van de opgravingen voor herbegraving elders in Nederland. Er is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie in de rapporten Sellies/Fiolet en gegevens van het buro Militaire Oorlogsgraven 1940 (M.Og.40). In het overzicht zijn alleen overgenomen de registraties van gesneuvelde militairen die betrokken waren bij de strijd om de Grebbeberg (ruwweg IVe Divisie) in mei 1940.

Overzicht van begravingen op het Grebbekerkhof te Rhenen na 3 juni 1940

Bij de hieronder genoemde data is het onduidelijk of het hier de datum betreft waarop de gesneuvelde is gevonden of de datum waarop deze op het Grebbekerkhof is begraven. Het is immers aannemelijk dat er tussen vinddatum en datum begraving enige tijd heeft gezeten i.v.m. registratie en identificatie door betrokken instelling(en). Vooralsnog wordt aangenomen dat de datum aangeeft wanneer de gesneuvelde Nederlandse militair is begraven.

Op 5 juni 1940 gevonden in de ingestorte stelling in de omgeving van boerderij Middelkoop, gelegen aan een zandpad zuid van de Straatweg. Op 6 juni 1940 begraven in het 7e Hollandse graf. [Ondergenoemde Nederlandse militairen maakten onderdeel uit van de groep van sergeant Drooggelman of bevonden zich in deze stelling.]
7-47
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
7-48
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I. (begraven als onbekende militair)
7-49
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I. (begraven als onbekende militair)


Op vrijdag 7 juni 1940 [of 19 juni 1940] gevonden tussen de puinresten van restaurant het Paviljoen gelegen naast de ingangspoort van het dierenpark op de Grebbeberg.
7-50
Majoor.
Cdt. I-8 R.I.


Op zaterdag 8 juni 1940 door werklieden gevonden in de kelder van het garagebedrijf aan de noordzijde van de straatweg [Grebbeweg] op de westzijde van de Grebbeberg.
1-63
Dpl. Soldaat.
8e Comp.Mortieren. (begraven als onbekende militair)


Op zondag 9 juni 1940 gevonden in het bos gelegen zuid van de Straatweg tegenover Hotel De Grebbeberg.
1-64
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-11 R.I.
1-66
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-11 R.I.


Op zondag 9 juni 1940 gevonden 1 veldgraf langs de Kastanjelaan te Rhenen.
1-65
Dpl. Sergeant.
4-IIe. Auto. Bat.


Op vrijdag 14 juni 1940 [door vader Spölmink] gevonden in een overwoekerde kuil in de bosrand oost van de Stoomhamer.
2-64
Dpl. Soldaat.
2-III-11 R.I.
2-65
Dpl. Soldaat.
M.C.-I-24 R.I.


Op zaterdag 27 juli 1940 vanuit Lommel-Kolonie (België) overgebracht naar het Militair Kerkhof op de Grebbeberg te Rhenen en begraven in het 3e Hollandse graf paal 56. [Voor de volledigheid van de gegevens van rij 3 opgenomen in het overzicht.]
3-56
Boässon, M.W.
Res. Kapitein.
Tr.Det. Peel Divisie


Op woensdag 10 september 1941 werd het veldgraf van ondergenoemde Nederlandse militair gevonden aan de bosrand van de Schaapskooi op de noordhelling van de Grebbeberg.
4-61
Dpl. Korporaal.
M.C.-II-8 R.I. (begraven als onbekende militair)


Op woensdag 24 september 1941 werd ondergenoemde Nederlandse militair gevonden in de ingestorte mitrailleurstelling in de omgeving van boerderij Middelkoop, daar waar de Grebbedijk en de Wageningse Afweg samenkomen.
4-62
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I. (begraven als onbekende militair)


3A-47
Dpl. Sergeant.
3-III-8 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte op 11 mei 1940 gewond in de omgeving van boerderij Heijmaten aan de Haarweg, gelegen in het noordelijke gedeelte van de voorpostenstrook. Op 13 mei 1940 in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem overleden aan zijn verwondingen. Op diezelfde dag in een algemeen graf begraven op de Algemene Begraafplaats Moscowa. Op 14 augustus 1940 herbegraven op de Rooms-katholieke begraafplaats Moscowa te Arnhem vak 2e klas militair graf 33. Op 1 september 1970 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in rij 3A graf 47.


10-46
Dpl. Sergeant.
M.C.-III-19 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte op 13 mei 1940 gewond in Achterberg, omgeving Hoogesteeg / kazemat 32. Overgebracht naar het Diaconessenziekenhuis te Arnhem en aldaar op 18 oktober 1940 aan zijn verwondingen bezweken. Op 21 oktober 1940 begraven te Deventer op de Algemene Begraafplaats Diepenveen graf nr. 4217. Op 28 mei 1979 is zijn graf overgebracht naar de Grebbeberg.


12-01
Dpl. Soldaat.
1-I-29 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte op 13 mei 1940 gewond in de omgeving Achterbergsestraatweg nabij de Grebbeberg/Achterberg. Op 14 mei 1940 in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem aan zijn verwondingen overleden. Op diezelfde dag in een algemeen graf begraven op de Algemene Begraafplaats Moscowa. Op 15 (of 22) augustus 1940 herbegraven op de Rooms-katholieke Begraafplaats Moscowa vak 2e klas militair graf 34. Op 14 februari 1984 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg rij 12 graf 1.


12-02
Dpl. Soldaat.
1-III-8 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte op 11 mei 1940 gewond in de stelling in de voorpostenstrook zuid van de straatweg. Werd via de Duitse verbandpost aan de Haarweg naar Arnhem vervoerd. Op 15 mei 1940 in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem aan zijn verwondingen overleden. Op 16 mei 1940 begraven te Arnhem op de Rooms-katholieke Begraafplaats Moscowa vak 2e klas militair graf 35. Op 14 februari 1984 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg rij 12 graf 2.


12-03
Dpl. Soldaat.
M.C.-III-8 R.I.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte op 11 mei 1940 gewond in de voorpostenstrook nabij boerderij Middelkoop. Werd via de Duitse verbandpost in de Maria Hoeve aan de Wageningsestraatweg naar Arnhem vervoerd. Op 17 mei 1940 in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem aan zijn verwondingen overleden. Op 18 mei 1940 begraven te Arnhem op de Rooms-katholieke Begraafplaats Moscowa vak 2e klas militair graf 36. Op 14 februari 1984 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg rij 12 graf 3.


13-37
Res. Kapitein.
8e Comp.Mortieren.
Bovengenoemde Nederlandse militair raakte in de ochtend van de 13e mei 1940 gewond door een voltreffer in de opstelling van de 8e Compagnie Mortieren van 8, gelegen direct achter de stoplijn oost van de dierentuin. Op 17 mei 1940 overleden in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Arnhem. Op 18 mei 1940 begraven in een algemeen graf op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem. Op 22 augustus 1940 herbegraven in koopgraf 4258 op de Rooms-katholieke Begraafplaats Moscowa te Arnhem. Op 1 december 1992 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in rij 13 graf 37.Overzicht van opgravingen op het Grebbekerkhof te Rhenen (voor herbegraving elders)

Op zaterdag 25 mei 1940 werden te Rhenen op het Militair Kerkhof op de Grebbeberg de stoffelijke resten opgegraven voor herbegraving op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag (2e klas graf 3707). [Abusievelijk werden de stoffelijke resten van G.B. Smink uit graf 3-08 naar Den Haag overgebracht. Op 10 oktober 1942 werd deze vergissing ongedaan gemaakt en werden de stoffelijke resten van Casteleijn alsnog in Den Haag begraven.]
3-09
Dpl. Sergeant.
2-I-24 R.I.


Op vrijdag 21 juni 1940 werden te Rhenen op het Militair Kerkhof op de Grebbeberg de stoffelijke resten opgegraven voor herbegraving op de Rooms-katholieke Begraafplaats Berkenrode te Heemstede (1e klas graf 45).
7-04
Nelis, G.J.
Dpl. Soldaat.
3-I-10 R.I.


Het op 7 juni 1940 ingerichte graf in het 7e Hollandse graf paal 50 is op 19 juni 1941 komen te vervallen. De stoffelijke resten uit dit graf zijn op verzoek van de echtgenote van de gesneuvelde bijgezet in het 5e Hollandse graf paal 37.
7-50
Majoor.
Cdt. I-8 R.I. (graf vervallen)


Met de opgraving van de stoffelijke resten in rij 3 graf 9 en rij 7 graf 4 zijn de navolgende graven in de betreffende rij na verloop van tijd omgenummerd opdat de grafnummers weer een opeenvolgende reeks vormen. Afgaande op de grafaanduiding van het overgebrachte graf uit België (rij 3 graf 56) op 27 juli 1940 is deze aanpassing in ieder geval pas na deze datum doorgevoerd. De grafnummering weergegeven in de rapporten van begravingen op donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei, maandag 3 juni en bovenstaand overzicht is gebaseerd op de oorspronkelijke nummering van mei/juni 1940. De registers van Nederlandse gevallenen op en om de Grebbeberg en in de Betuwestelling zijn gebaseerd op de huidige grafnummering (2010). Dat verklaard waarom de nummering van de graven in de rapporten en het register voor de rijen 3 en 7 niet overeenkomen. Voor de overige grafrijen (1, 2, 4, 5 en 6) geldt dat de grafnummering onveranderd is gebleven.

2767