Willem Pieter Landzaat

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Majoor Infanterie
Staf I-8 R.I.
Willem Pieter
Voornaam:
Landzaat
Achternaam:
7 april 1886
Geboortedatum:
Leiden
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Grebbeberg / 't Paviljoen
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
5
Rij:
37
Grafnummer:
Bataljonscommandant I-8 R.I.
Functie:
Geen of onbekend
Religie:
Militaire Willems-Orde 4e Klasse
Onderscheiden met:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Motivatie onderscheiding

 • Onderscheiding toegekend volgens Koninklijk Besluit 09-05-1946 Nr. 6 wegens:
  "Heeft zich op 13 Mei 1940 op den Grebbeberg onderscheiden door buitengewonen moed en trouw en door de uitstekende beleidvolle wijze, waarop hij onder de moeilijkste omstandigheden, het bevel over zijn bataljon heeft gevoerd. Toen de vijand de stoplijn doorbroken had en de Commandopost aanviel, heeft hij op krachtdadige wijze de verdediging daarvan gevoerd en zelf hieraan medegewerkt door met een vuurwapen op de aanvallers te schieten. Als een dapper soldaat heeft hij tot het uiterste zijn post verdedigd, totdat hij, als eenig overblijvende op zijn post, vermoedelijk in den loop van 13 Mei is gesneuveld."

Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Op 18 mei 1940 gevonden tussen de restanten van Het Paviljoen, nabij de ingang van Ouwehand's Dierenpark. Lag tot 19 juni 1941 begraven als onbekende militair.

  Op 7 juni 1940 werden tussen de puinresten van Het Paviljoen opnieuw stoffelijke resten gevonden die geïdentificeerd konden worden als de Majoor W.P. Landzaat, Commandant I-8 R.I., en begraven in rij 7, graf 50. Mogelijk onderschrijft deze gebeurtenis het verhaal dat de weduwe van W.P. Landzaat zelf haar gesneuvelde man terugvond onder de resten van Het Paviljoen.

  Aangezien het stoffelijk overschot in rij 5 graf 37 op die 7e juni 1940 nog niet geïdentificeerd was, kreeg de Majoor Landzaat onbedoeld 2 graven op het Militair Ereveld Grebbeberg. Na identificatie van de stoffelijke resten in graf 37 op 19 juni 1941 is op verzoek van de echtgenote van de gesneuvelde gekozen voor bijzetting in rij 5 graf 37. Hiermee kwam het graf 50 in rij 7 te vervallen.
 • Overzicht van bevorderingen
  2e Luitenant: 15 september 1909.
  1e Luitenant: 15 september 1913.
  Kapitein: 1 mei 1927.
  Majoor: 1 februari 1937.

  Onderscheiden met het Eereteeken voor langdurigen (30 jaar) Nederlandsche dienst als officier.
  bron: boek Naam- en Ranglijst der Officieren - 1940
 • Onderscheiding
  Uit een document van 23 maart 1946 van de Kanselarij der Nederlandse Orden blijkt dat er een voordracht lag voor een M.W.O. ridder 3e klasse voor de Majoor der Infanterie W.P. Landzaat. Uiteindelijk is deze omgezet in de M.W.O. ridder 4e klasse.
 • De majoor Landzaat was commandant van I-8.RI en reeds tijdens de mobilisatie bekend geworden als een formeel en zeer plichtsgetrouw officier. Vooroorlogs had hij zijn echtgenote reeds kenbaar gemaakt zijn taak als bataljonscommandant zodanig serieus te nemen dat de de verdediging van de Grebbeberg voor hem buigen of barsten zou betekenen. Tijdens de oorlogsdagen toonde deze bataljonscommandant van 8.RI zich buitengewoon actief en onbevreesd, verscheen hij enkele malen in de loopgraven van zijn eenheden om hen een hart onder de riem te steken, maar hen ook op datzelfde hart te drukken dat men onversaagd de stellingen diende te houden. Standhouden was het én zijn devies. Toen de strijd op 13 mei rond het middaguur zijn commandopost in Ouwehand bereikte, gaf hij zelf met volle overtuiging invulling aan zijn opdracht. In het paviljoen bij zijn CP nam hij met enige officieren en manschappen stelling, gaf hij krachtdadig leiding aan die verdediging tegen de steeds toenemende Duitse aanvalsdrang en zond tenslotte alle overlevenden weg na hen te hebben bedankt voor de bewezen diensten en toewijding. Alleen bleef de majoor achter in het inmiddels zwaar aangetaste paviljoen. Wat nadien is geschied, is slechts gissen. Zijn stoffelijke resten werden na de strijd aangetroffen in de puinhopen van het uitgebrande paviljoen. Zijn lichaam was zodanig aangetast door de brand, dat zijn stoffelijke resten verspreid waren over een aanzienlijk gebied.

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Trivialiteit: de zoon van P.W. Landzaat - Commandeur b.d. W.G. (Bill) Landzaat (*1925 +19 februari 2010) - was lange tijd bestuurslid bij de Vereniging 8.RI.
 • Trivialiteit: bij constructie van het woonhuis op de plaats van het Paviljoen werd in 1942 een gedenkplaat aangebracht. De weduwe Landzaat betrok het huis. Zij heeft aldus op de plaats waar haar man gesneuveld is gewoond.

1978