Filmfragment 8ste Regiment Infanterie - najaar 1939

Dit bijzondere stukje film is omstreeks begin 2010 gevonden tijdens de opruiming van een kelder van een woning in Rhenen. Via de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken (HVOR) is het aan ons ter beschikking gesteld voor publicatie op deze website. De opnamen zijn gemaakt in en om Rhenen aan het begin van de mobilisatie, vermoedelijk in de periode oktober-november 1939.

Hieronder een korte inhoudsopgave van de fragmenten:

[0:00] De 8e Compagnie Pag. tijdens een oefening, vermoedelijk bij Remmerden.
[0:56] In de motorspan achter het stuk vermoedelijk kapitein J.A.W. Bor.
[0:59] Sergeant-majoor-instructeur A.P. Ligthart controleert de bevestiging van de wielen aan het stuk pag.
[1:03] Reserve-eerste luitenant H.M. Koerselman in gesprek met een onbekende eerste luitenant.
[1:16] Sergeant-majoor-instructeur A.P. Ligthart.
[1:20] Officieren drinken thee op het landgoed De Tangh.
[1:33] De Tangsche Cantine (zie ook deze foto).
[2:03] Enkele bespannen munitiecaissons van het 8e Regiment Veld Artillerie trekken voorbij, lokatie onbekend.
[2:26] Aankomst mars in bataljonsverband op landgoed De Tangh.
[3:17] Eten en drinken in het weiland voor De Tangh.
[3:45] Officieren van 8 R.I. (de sigaarrokende kapitein lijkt sterk op de kapitein in het midden op deze foto, naam onbekend).
[3:50] Het muziekkorps van 8 R.I. treed aan.
[4:08] Overste C.D. Viehoff - toenmalig commandant van 8 R.I. - verlaat met vrouw en zoon De Koerheuvel (alwaar hij met zijn staf was gehuisvest) en wordt per auto naar Hotel De Grebbe gebracht.
[4:47] Aankomst bij Hotel De Grebbe, begeleid door 2 majoors te paard. Vermoedelijk majoor Jacometti aan de rechter kant en links majoor Landzaat (met sabel). Luitenant-kolonel Viehoff werd in november 1939 vervangen door Overste Hennink. In het boek 'De Greb' wordt Viehoff [abusievelijk Fiof genoemd] door motorordonnans J.C. Kense van Staf 8 R.I. omschreven als "een waardeloos produkt" (p.44). Ook kolonel A.M.M. van Loon, oud-commandant der IVe Divisie, is weinig lovend over Viehoff tijdens zijn verhoor voor de EnquĂȘtecommissie Regeringsbeleid 1940 - 1945. Letterlijk zegt hij: "Het achtste regiment is vanouds een goed regiment. Zijn vorige commandant [Viehoff] stond niet zo gunstig bekend." In een artikel afgedrukt in de Arnhemse Courant van donderdag 4 december 1941 staat te lezen dat de (eind 1939 gepensionneerde) heer C.D. Viehoff op dat moment de functie bekleedde van plaatsvervangend provinciaal directeur Winterhulp Nederland in de provincie Gelderland.
[5:16] Parade op de straatweg (Grebbeweg) ter hoogte van de stoplijn, vermoedelijk bij het afscheid van Overste Viehoff. De roggeakker (indertijd tevens voetbalveld) en de plaats van het huidige ereveld komen duidelijk in beeld. Het Vaandel van 8 R.I. wordt voorbijgedragen, daarachter (een gedeelte van) het regiment. Diverse burgers aanschouwen het geheel vanaf de kant van de weg.


Mocht u in het filmfragment personen herkennen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons dit meldt op het e-mailadres info@grebbeberg.nl.

Disclaimer: dit videofragment is auteursrechtelijk beschermd en voor iedere vorm van openbaarmaking of verspreiding anderszins is uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende nodig. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

3127