Filmfragment van korporaal-facteur Reinier Kampman van M.C.-II-19 R.I.

Reinier Kampman overleed op 5 maart 2011 op 98-jarige leeftijd te Almelo. In zijn nalatenschap werd niet alleen een uitgebreid dagboek aangetroffen over zijn aandeel in de heftige strijd rond de Grebbeberg, maar ook een 8mm-film in blik. Hierbij een woord van dank aan Jan Bleeker die ons deze 8mm-opname ter beschikking stelde zodat deze kon worden gedigitaliseerd.

De filmopname is een verzameling van fragmenten opgenomen in de periode 1939-1940 in Wageningen en (vermoedelijk) zijn toenmalige woonplaats Almelo. Reinier Kampman was in de periode 1939-1940 als dienstplichtig korporaal-facteur ingedeeld bij de commandogroep (5e sectie) van de Mitrailleurcompagnie van II-19 R.I. (M.C.-II-19 R.I.). Commandant van deze M.C. was de reserve-kapitein C.W.A. Wezepoel.

In zijn dagboek maakt Kampman melding dat het compagniesbureau, dat eerst in "Nudenoord" van de familie Volmer was gevestigd, werd verplaatst richting Wageningen bij de familie Sonneveld, Nude no. 26. Het grootste gedeelte van de compagnie verhuisde naar het "Instituut voor Plantenveredeling", waar de zolder voor dit doel werd ontruimd. De rest van de manschappen kreeg zijn kwartieren aan weerszijden van de Nude bij burgers. De treinsoldaten met hun paarden en de keuken bleven op "Nudenoord". Op basis van deze informatie kon van een groot aantal fragmenten de lokatie worden vastgesteld.

Hieronder een korte inhoudsopgave van de fragmenten:

[00:00] Zicht op Wageningen, o.a. herkenbaar de molen De Eendracht en de oude Rijks-HBS aan de Wilhelminaweg - hoek Rijksstraatweg (huidige Generaal Foulkesweg).
[00:14] Nederlandse militairen op de Nude. Op de achtergrond de Grebbedijk met links de grote loods bij de Rijnhaven.
[00:23] Eten bij de keuken op "Nudenoord".
[01:30] Houtkloven.
[01:39] In de boomgaard.
[01:48] Instituut voor Plantenveredeling, tegenover Nudenoord aan de doorgaande (rijks)straatweg van Wageningen naar Rhenen (de huidige Lawickse Allee).
[01:58] Binnenopname, mogelijk op de zolder van het Instituut voor Plantenveredeling, alwaar een groot deel van de manschappen van de compagnie was ondergebracht.
[02:23] Binnenopname, mogelijk betreft het hier het compagniesbureau gevestigd in de woning van de familie Sonneveld op Nude 26 te Wageningen.
[02:45] Een door het Nederlandse leger georganiseerde bosloop op de besneeuwde Wageningse Berg. De finish is in het stadion De Wageningse Berg van voetbalvereniging W.V.V. Wageningen.
[03:32] Sneeuw, mogelijk gefilmd in de omgeving van Oranje Nassau's Oord in Wageningen maar meer waarschijnlijk is de Gravenallee in Almelo (richting Huize Almelo en een kleine 100 meter voor het Tolhuis).
[03:50] Kruiend ijs bij de Rijn in Wageningen, op de achtergrond de Wageningse Berg.
[04:15] Een sluis, vermoedelijk ergens in de uiterwaarden langs de Rijn bij Wageningen.
[04:42] Elders in Nederland (lokatie onbekend).
[04:59] Bespannen stuk 7-veld van de Nederlandse artillerie trekt over de Nude richting Wageningen.
[05:06] Smeltend en kruiend ijs in de uiterwaarden bij Wageningen.


Mocht u in het filmfragment personen of lokaties herkennen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons dit meldt op het e-mailadres info@grebbeberg.nl.

Disclaimer: dit videofragment is auteursrechtelijk beschermd en voor iedere vorm van openbaarmaking of verspreiding anderszins is uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende nodig. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

3129