Filmfragment mobilisatieperiode 1-I-24 R.I. in Puiflijk

Filmopname gemaakt door korporaal D.A. de Korte van de 1e Compagnie van het 1e Bataljon van het 24ste Regiment Infanterie (1-I-24 R.I.) gedurende de mobilisatieperiode in Puiflijk.

Mocht u in het filmfragment personen of lokaties herkennen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons dit meldt op het e-mailadres info@grebbeberg.nl.

Disclaimer: dit videofragment is auteursrechtelijk beschermd en voor iedere vorm van openbaarmaking of verspreiding anderszins is uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende nodig. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

3130