Filmfragment van een bezoek aan Rhenen in de zomer van 1940

Deze opname is gemaakt in de zomer van 1940 en begint onderaan de Grebbeberg bij de Grebbesluis en toont o.a. de restanten van Hotel "De Grebbe", waarvan de gebouwen aan weerszijden van de straatweg Rhenen-Wageningen liggen. Dan wordt Hotel "Grebbeberg" bij Ouwehand's Dierenpark aangedaan en vervolgens komt het viaduct in beeld. Voorts beelden van het Militair Ereveld en de Rhenense binnenstad waar de opruimingswerkzaamheden zijn begonnen.

Bronvermelding: Paul Harmens / Stichting Collectie Zwolle 1940-1945

Disclaimer: dit videofragment is auteursrechtelijk beschermd en voor iedere vorm van openbaarmaking of verspreiding anderszins is uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende nodig. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

3449