Adrianus Everardus van Hal

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Sergeant
2-I-8 R.I.
Adrianus Everardus
Voornaam:
van Hal
Achternaam:
28 december 1912
Geboortedatum:
Renkum
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg - In Memoriam
Begraafplaats:
8
Rij:
36
Grafnummer:
Rooms-Katholiek
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Naam staat vermeld op het in april 2005 onthulde monument ter nagedachtenis van de gevallenen in de meidagen van 1940 waarvan geen graflocatie aanwijsbaar is. Dit monument is gesitueerd achter op de Militaire Erebegraafplaats op de Grebbeberg..
 • Betrokkene behoorde tot de sluiswacht, bij welke hij vanuit 2-I-8.RI was gedetacheerd. Hij functioneerde als commandant van het samengestelde wachtdetachement. Dit detachement was vooral belast met de dagelijkse opmeting van de waterstand in de Grift en het eventueel middels noodmaatregelen bijstellen van de waterkering ter bevordering van de waterstand in de Grift. Men werd dan ook wel als inundatiedetachement aangeduid. Het was een detachement dat periodiek van samenstelling werd gewijzigd, en bestond uit 16 man naast de commandant. Iedere compagnie van II-8.RI leverde vier man. Men had een lokaal en legering in de dependance van Hotel de Grebbe aan de zuidkant van de straatweg. Men had geen eigen dekking. Deze was nog in aanleg op 10 mei. Op 11 mei is men bij huize de Ridder, bij de ommuurde kwekerij, een schuilplaats gaan graven. Opvallend genoeg werd het detachement niet opgeheven bij het uitbreken van de oorlogstoestand nadat in de late avond van 10 mei de brug over de sluis was opgeblazen.
 • De OGS sneuveldatum is een standdatum wegens ontbrekende gegevens. Het is echter vrijwel zeker dat hij op de 12e mei gesneuveld is. Die datum wordt dan ook aangehouden.

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 16.61 MB)