Verhoor van dienstplichtig soldaat H.K.H. Lardinois

Verhoor op 12 Juli 1940 van H.K.H. Lardinois, 4e sectie (sergeant v.d. Essert) 3-III-8 R.I.
verblijvende in het Militair Hospitaal Utrecht, woonachtig te Geleen, Limburg.
------------------------------------------------

's Morgens vroeg op Zaterdag kregen wij aanraking met den vijand. Artillerievuur hebben we niet gehad. Wel heeft de Nederlandsche Artillerie 's-nachts veel geschoten. Omstreeks 10 uur is het stuk 6-veld teruggetrokken. Ik heb niet gehoord dat er mee gevuurd is. De Sergeant heeft ons gezegd, dat we nog 20 minuten moesten volhouden. Maar plm. 10.50 trok de middelste groep, waar ik bij hoorde, terug op de commandopost. De Sergeant is met de andere groepen daar ook teruggekomen. Gewonden of dooden waren er nog niet. Het 19e was al terug vóór de 6-veld. Toen zijn we in de commandopost in de onderkomens gegaan, want de heele stelling zat vol. We hadden alle wapens en munitie meegenomen. Hoe de overgave heeft plaats gehad weet ik niet. We kregen op een goed oogenblik bericht, plm. 12.00 uur dat de overgave had plaats gehad: we waren bezig met het vullen van trommels en zaten in de schuilnissen. Wel was de Serg. v.d. Essert in de stelling. (op Laurentsen valt best te rekenen.) We zijn toen uit de schuilnis gekomen (er was toen de heele 4e Sectie, 2 groepen van de 1e Sectie en het personeel van de commandopost.) We zijn afgevoerd naar Wageningen en onderweg ben ik door een mitrailleurkogel getroffen. Ik heb tot Maandagmiddag met een noodverband gelegen in de loopgraaf van de 1e Sectie vóór ik geholpen werd. Tot Woensdagmiddag heb ik toen in een pionierhuisje gelegen tot ik door de Duitschers gevonden werd. Die hebben mij goed verzorgd. Door het Roode Kruis van Oosterbeek ben ik naar Wolfheze gebracht, waar mijn been geamputeerd is. Toen ben ik naar Utrecht gebracht. Sergeant Lutteveld (uit Kesteren) had de middelste groep, Sergeant Wissink had de rechter groep, Sergeant Hartog had de linkergroep. Er heeft wel een Compagnie vóór ons gelegen: zij waren gecamoufleerd en erg vuil. De 3 man die wij eerst gevonden hebben konden we niet wegbrengen, omdat ze direct naar voren moesten. De Duitschers zijn ook recht van voren gekomen: een patrouille van ons heeft hen opgewacht en vuur gebracht op ongedekte oprukkende Duitschers.

Voorgelezen, Volhard en geteekend,
w.g. H.K.H. Lardinois.

Hendrik Karel Hubert Lardinois, geboren op 6 oktober 1913 te Geleen, zie gewondenlijst

1005