Literatuur en media

Over de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden boeken geschreven, over de oorlog in Nederland honderden. Boeken die zien op de strijd in de meidagen van 1940 en/of de aanloop naar die schokkende episode in de vaderlandse geschiedenis zijn er ook in grote aantallen. Al tijdens de oorlog verschenen de eerste gedrukte werken, zoals het Engelstalige boekje van schout-bij-nacht P.L.G. Doorman over de meidagenstrijd, 'Ons werk aan de Grebbe' van de dominees Van Exel en Gerritsen en 'Onze 80-urige oorlog' van korporaal Homa. Kort na de oorlog kwamen er nog hele reeksen boeken op de markt met vaak een persoonlijke noot van de schrijver. Het waren over het algemeen werken met een historische context zoals die in die tijd werd gevoeld. Nadien volgden in zes decennia nog vele honderden boeken, waaronder de militair-historische serie die als het stafwerk of 'de Groene Serie' bekend werd en natuurlijk delen 1 t/m 3 van Lou de Jong over de geschiedenis van het Koninkrijk tot en met de meidagen van 1940. Heel bekend werden de boeken van E.H. Brongers, die een in populaire stijl geschreven kijk op de meidagen boden en in menig huiskamer de interesse in de contemporaine nationale krijgsgeschiedenis aanwakkerden. Desalniettemin ontstond in de periode 1970-1990 een duidelijke afvlakking van het aantal uitgebrachte werken. Er was een vorm van verzadiging ontstaan.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond echter weer een grote vlucht in het verschenen aantal auteursrechtelijke werken over de oorlog. Een nieuwe historische onderzoeksstijl werd geboren en was wereldwijd aanleiding de krijgsgeschiedenis te herschrijven. Balans en ontmythologisering waren het nieuwe devies, waardoor in de periode 1990 tot heden een groot aantal boeken en onderzoeksresultaten werd gepubliceerd dat zeer informatief was en een meer genuanceerde kijk op de gebeurtenissen in mei 1940 bood. Zodoende verschenen wederom vele tientallen aansprekende producten op de markt.

2129