Geschiedenis op straat - Wandelen door historisch Nederland

Auteurs: Herman Beliën, Paul Knevel en Ineke van Tol

Klik hier voor een uitvergroting
2005 - Nu de grote vakantie bijna ten einde loopt wordt het weer tijd voor korte uitstapjes in eigen land. Een handige hulp hierbij is het onlangs verschenen boekje 'Geschiedenis op straat. Wandelen door historisch Nederland' van de auteurs Herman Beliën, Paul Knevel en Ineke van Tol. In dit boekje van handzaam formaat wordt op vlotte wijze kennisgemaakt met het verleden van Nederland.

Onder het motto 'er ligt meer geschiedenis op straat dan menigeen beseft' wordt de lezer, hetzij als wandelaar, hetzij vanuit de luie stoel, meegenomen naar bekende en minder bekende historische plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Ieder hoofdstuk omvat een aantal pagina's waarin de historische feiten worden weergegeven, aangevuld met kaartjes en foto's. Aan het einde van ieder hoofdstuk een pagina met daarop adressen van musea, VVV's en interessante websites. Wat is de link met de Grebbeberg zult u zich wellicht afvragen? Welnu, naast Den Briel, Amsterdam, Den Haag en Haarlem is er ook aandacht voor... De Grebbeberg.

De Grebbeberg komt aan bod in het deel Tweede Wereldoorlog. Hierin ook aandacht voor Amsterdam en Westerbork. Na een korte inleiding over de door Nederland gevolgde neutraliteitspolitiek in de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, worden kort de verdedigingslinies uiteengezet en via de Grebbelinie komt de lezer dan terecht op dat punt waar de strijd het hevigst was: De Grebbeberg. Een korte reconstructie van die meidagen volgt. De schrijvers maken in het boek melding van totaal 362 gesneuvelde Nederlandse militairen, in werkelijkheid ligt dit aantal nog hoger (ruim 420) omdat velen elders in Nederland zijn begraven of nooit zijn gevonden. Afsluitend wordt er stilgestaan bij het ontstaan van het huidige monument op de Grebbeberg en de discussies die zijn losgebarsten naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied' in 1995 (en de 2e druk in 2005).

Kort samengevat een boeiende gids die een plekje verdiend in de boekenkast van iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland. Het boekje (352 pagina's), geïllustreerd met een groot aantal foto's en kaarten, wordt uitgegeven door Amsterdam University Press te Amsterdam. ISBN nr: 90-5356-742-9. De door de uitgeverij vastgestelde prijs is € 19,50 voor de paperback uitgave (formaat: 12,5 x 18,5 cm).

90