Veldprediker in mobilisatietijd - Grebbelinie 1939-1940

Dagboek van dominee J.G. Knottnerus

Auteurs: Martin Brink, Jan de Vries en Egbert Wolleswinkel

Klik hier voor een uitvergroting
Renswoude - Op zaterdag 11 september 2004 wordt in het kader van de landelijke Open Monumentendag, die dit jaar als thema 'verdediging' heeft in het gemeentehuis van Renswoude het boek 'Veldprediker in mobilisatietijd, dagboek van J.G. Knottnerus' gepresenteerd.

De hervormde predikant J.G. Knottnerus, die de coördinatie van de geestelijke verzorging (tezamen met een gereformeerde predikant en een aalmoezenier) in het centrum van de Grebbelinie had, maakte als majoor onderdeel uit van het 10de Regiment Infanterie, dat in Veenendaal en omgeving was gelegerd. Hijzelf was ingekwartierd op de Markt aldaar en begon iedere dag met een bezoek aan hotel/restaurant 'De Korenbeurs', waar de officieren bijeen kwamen. Het boek is zeer lezenswaardig door de persoonlijke anekdotische verteltrant in een tijd die buitengewoon spannend was omdat men niet wist wat komen zou. De aanlooptijd tot een oorlog die in alle hevigheid maar een paar dagen duurde, begon precies 65 jaar geleden en kan van dag tot dag worden gevolgd tot en met de meidagen van 1940.

Klik hier voor een uitvergroting
Het handschrift, dat zo goed als onleesbaar en daarom nooit 'ontdekt' was, is van een uitvoerige inleiding voorzien door kenner bij uitstek Martin Brink, die ook uniek fotomateriaal beschikbaar stelde, nauwkeurig getranscribeerd door Jan de Vries en genealogisch verklaard door Egbert Wolleswinkel. Een van de twee nog levende zonen van de predikant schreef het voorwoord. Het boek telt 240 bladzijden en bevat vele eigentijdse zwart/wit foto's. Bovendien is het boek voorzien van een persoonsnamen register.

Titelgegevens: Veldprediker in oorlogstijd, Grebbelinie 1939-1940 dagboek van dominee J.G. Knottnerus. Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. en Historische Vereniging Oud-Renswoude, 2004. 240 pagina's, ISBN-nr. 90-808874-1-2 Prijs € 15,00. Verkrijgbaar bij de Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. boeken@bdu.nl. Ook rechtstreeks te bestellen via www.bduboeken.nl.

 

 

151