Grebbelinie 1940 - 10de geheel herziene druk

Auteur: Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers

Klik hier voor een uitvergroting
Boek Grebbelinie 1940 - 11e druk
Soesterberg, januari 2003 - De resultaten van voortgezet onderzoek, de - vooral bij jeugdigen - weer sterk toegenomen belangstelling en de herhaaldelijk terugkerende vraag naar een nieuwe herdruk van GREBBELINIE 1940, zijn thans gehonoreerd in een 10e herziene- en aangevulde druk.

Dit door luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers geschreven werk zal begin januari 2003 verschijnen. De tekst is geactualiseerd en voorzien van meerdere nieuwe Nederlandse en Duitse ooggetuigenverslagen en documenten. Opgenomen zijn niet eerder gepubliceerde gegevens, zoals plundering van winkels bij Zutphen, de executie van groepen krijgsgevangenen door de SS Standarte 'Der Führer' , een in het vuur gestrande Duitse poging om via de Rijn met rubberboten achter de Grebbeberg te komen enz.

Voorts de nieuwste gegevens omtrent de Duitse verliezen bij de strijd om de Grebbe. De bijlagen zijn eveneens herzien. Onder meer met in de laatste jaren verkregen nauwkeurige gegevens over de samenstelling en bewapening van de strijdkrachten die de Duitsers tegen de linie hebben ingezet. De kaarten zijn gedeeltelijk - en het fotomateriaal is nagenoeg geheel vernieuwd. Ook is een namenregister opgenomen.

Het werk (288 pagina's) wordt uitgegeven door de Uitgeverij Aspekt te Soesterberg. ISBN nr: 90-5911-083-8. De door de uitgeverij vastgestelde prijs is € 24.98 voor de paperback uitgave (formaat: 15,5 cm x 23,5 cm). Inmiddels is een 11e druk verschenen (najaar 2004).

87