Theunis Kuipers

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
Staf I-20 R.I.
Theunis
Voornaam:
Kuipers
Achternaam:
5 februari 1916
Geboortedatum:
Lioessens
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
7
Rij:
14
Grafnummer:
Motorordonnans
Functie:
Gereformeerd
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Veldgraf gelegen naast Hotel Bergzicht aan de Cuneraweg te Prattenburg, op 3 juni 1940 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg.
 • T. KUIPERS
  De dienstplichtig soldaat Theunis KUIPERS werd 5-2-1916 geboren te Lioessens (gemeente Oostdongeradeel). Op 5-10-1936 werd hij in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1936 bij het Regiment Wielrijders en bij de reorganisatie daarvan op 1-3-1939 werd hij geplaatst bij het 2e Regiment Wielrijders. Op 29-8-1939 werd hij gemobiliseerd. Hij was lid van de Gereformeerde Jongelingenbeweging en was trommelslager bij de muziekvereniging Advendo. Zijn ouders hadden een klein boerderijtje en toen hij van school af kwam, ging hij bij zijn vader werken. Later ging hij werken op de grote boerderij van de familie Holwerda en tenslotte werd hij arbeider op de zuivelfabriek "De Oost Dongeradelen". Hij was verloofd en had één broer en één zuster. Tijdens de vijfdaagse oorlog van mei 1940 was hij als Wielrijder-(motor)ordonnans gedetacheerd bij de Staf van het Ie bataljon van het 20e Regiment Infanterie (St.-I-20 R.I.). Hij sneuvelde 13-5-1940 op 25-jarige leeftijd bij de gevechten in de Grebbelinie. Hij werd ter aarde besteld op het militair Ereveld "Grebbeberg" te Rhenen rij 7 nr. 14 op welk graf een staande steen van de Oorlogsgravenstichting is geplaatst waarop ten onrechte staat vermeld: "Soldaat 20 R.I." in plaats van "Soldaat 2 R.W.". Posthuum werd aan hem het OORLOGSHERINNERINGSKRUIS met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen "Nederland Mei 1940" verleend.
  Bron: Gedenkboek De Militaire Wielrijders / Het ontstaan en verdwijnen van twee roemruchte regimenten, door L.J.P Knoops (Stichting Militaire Wiielrijders, 1995)

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 674.17 KB)